Dansk Metal: Rigide regler blokerer for fastholdelsesfleksjob

DEBAT: Hvis det økonomiske opsving skal fastholdes, skal virksomhederne have bedre adgang til faglært arbejdskraft. Derfor bør regeringen afskaffe de nuværende krav for tilkendelse af fleksjob på medarbejderens hidtidige arbejdsplads, skriver Torben Poulsen.

Af Torben Poulsen
Hovedkasserer, Dansk Metal

Der er fremgang i dansk økonomi. Virksomhederne investerer og ansætter flere medarbejdere, hvilket betyder, at arbejdsløsheden falder. Lidt populært sagt har vi lagt krisen bag os.

Det er dog helt afgørende, at virksomhederne har adgang til faglært arbejdskraft, hvis opsvinget i dansk økonomi skal fortsætte.

Hvis det skal lykkes, skal vi sætte ind på alle fronter.

For Dansk Metal er det derfor vigtigt, at de medarbejdere, der uforskyldt bliver ramt af sygdom eller handicap, kan fortsætte på deres nuværende arbejdsplads, hvis de kan og vil. Her vil ordningen om fleksjob typisk være en oplagt mulighed.

Regler bringer medarbejderen længere væk
Men siden 1. januar 2013 har reglerne om fleksjob desværre forhindret dette.

Som reglerne er i dag, kan medarbejderen først komme i fleksjob på sin hidtidige arbejdsplads – også kaldet fastholdelsesfleksjob – når medarbejderen har været ansat i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Det lyder måske teknisk og en anelse kedeligt. Men ikke desto mindre betyder reglerne i praksis, at man i mange virksomheder helt må opgive at fastholde medarbejderen. Med risiko for at medarbejderen kommer endnu længere væk fra arbejdsmarkedet.

Hellere lidt beskæftigelse end slet ingen
I Dansk Metal er det vores klare holdning, at rigide regler ikke må blokere for rummeligheden på det danske arbejdsmarked.

På den ”lange bane” er dansk økonomi bedst tjent med, at borgere kan blive i beskæftigelse med reduceret arbejdstid fremfor at lade dem overgå til passiv forsørgelse. Det kan de positive effekter ved et fastholdelsesfleksjob bidrage til.  

Vi håber, regeringen vil lytte og afskaffe kravet om 12 måneders ansættelse under overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår.

Til gavn for medarbejdere, virksomheder og dansk økonomi som helhed.

Forrige artikel AE: Intet behov for at lempe regler for udenlandsk arbejdskraft AE: Intet behov for at lempe regler for udenlandsk arbejdskraft Næste artikel Lederne: Udvidelsen af retskravet gøder jorden for et bachelorarbejdsmarked Lederne: Udvidelsen af retskravet gøder jorden for et bachelorarbejdsmarked