Debat

Det Faglige Hus: Vildand i medierne er blevet fremlagt som fakta i Folketinget

Det er en overdrivelse, at gule organisationer bruger op mod 63 millioner kroner på markedsføring fra medlemmernes kontingenter. Vi forhandler en kollektiv overenskomst, der er til fordel for medlemmerne, skriver Johnny Nim fra Det Faglige Hus.

Påstanden om, at Det Faglige Hus anvender op mod 63 millioner kroner på markedsføringsudgifter, er langt fra virkeligheden, skriver Johnny Nim.
Påstanden om, at Det Faglige Hus anvender op mod 63 millioner kroner på markedsføringsudgifter, er langt fra virkeligheden, skriver Johnny Nim.
Johnny Nim
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Folketingets første behandling af SF's forslag om at begrænse fradragsretten på kontingenter til gule fagforeninger som Det Faglige Hus mundede desværre ud i en sort-hvid diskussion af den danske model og de kollektive overenskomsters betydning for det danske samfund.

For der er masser af grå nuancer i lønmodtagernes arbejdsliv og de problemstillinger, som vores over 400 ansatte bliver bedt om at løse.

Debatten tangerede for et enkelt medlems vedkommende til det pinlige. Jeg skal dog undlade at kommentere på SF-ordfører Karsten Hønges skurvogns- og kloakretorik, ud over at han skal være glad for, at der er meget vide rammer i forhold til injurielovgivningen, når man står og råber i folketingssalen.

Jeg finder det imidlertid nødvendigt at korrigere hans påstand om, at Det Faglige Hus anvender 63 millioner kroner om året eller 65 procent af kontingenterne på markedsføring.

Jeg gætter på, at Hønge refererer til A4 og nyhedsbrevet Pios artikler, hvor rådgiver i politik og organisationsudvikling Jacob Sand Kirk og dataekspert Rune Palms præsenterede deres såkaldte "kortlægning" af vores og andre faglige organisationers markedsføringsomkostninger i 2017. 

Derudover håber jeg med mit indlæg at kunne få en mere nuanceret diskussion, når SF's lovforslag nu skal op at vende i Beskæftigelsesudvalget igen

Johnny Nim
Landsformand, Det Faglige Hus

Vi er aldrig blevet kontaktet af de to medier og ville i så fald have gjort dem opmærksomme på, at oplysningen om markedsføringsudgifter på 63 millioner kroner i 2017 er et rent vildskud og meget, meget langt fra virkeligheden.

Diskussionen skal nuanceres
I første omgang lo vi af de to "eksperter" og deres kortlægning og betragtede artiklen som en bekræftelse på, at vi er dygtige til at forhandle markedsføringsaftaler og altså også særdeles ansvarlige på dette felt, når det gælder brugen af medlemmernes kontingenter.

Det er dog ikke sjovt længere, når en vildand i medierne fører til spørgsmål til skatteminister Morten Bødskov (S) og nu også fremlægges som fakta fra Folketingets talerstol.

Derudover håber jeg med mit indlæg at kunne få en mere nuanceret diskussion, når SF's lovforslag nu skal op at vende i Beskæftigelsesudvalget igen.

Fakta er: At Det Faglige Hus forhandler og vedligeholder en kollektiv overenskomst under den danske model med arbejdsgiverforeningen KA, der i forhold til konflikthåndtering er identisk med den, som FH-forbundet FOA har med KA Pleje.

Vores overenskomst omfatter cirka 1.100 virksomheder med op imod 15.000 ansatte og omfatter dermed flere personer end mange af FH-forbundenes overenskomster, herunder dem der gælder for eksempel gymnasierne, politiet, Prosa, fysioterapeuter, journalister og stampersonel i Forsvaret.

Vi har i tilknytning til KA-overenskomsten tegnet en lang række tiltrædelsesoverenskomster, ligesom vi forhandler en landsdækkende overenskomst direkte med Dansk Erhverv.

Overenskomst til fordel for medlemmerne
Fakta er, at der blandt Det Faglige Hus' 165.500 medlemmer er over 1.000, der er valgt som arbejdsmiljørepræsentanter og dermed yder ikke bare en lokal, men også en samfundsnyttig indsats for at højne sikkerhed og arbejdsmiljø for deres kolleger.

At antallet af faglige tvister af overenskomstmæssig karakter er forsvindende lille i forhold til de mange sager, der relaterer til Funktionærloven, Ferieloven og Barselsloven.

Antallet af funktionærsager er i øvrigt konstant stigende, i takt med at flere og flere lønmodtagere ansættes som funktionærer eller på funktionærlignende vilkår.

Der vil formentlig kun være ganske få medlemmer, der ville forlade os, hvis SF's lovforslag om skattemæssig forskelsbehandling af medlemmer i gule fagforeninger fik sin gang på jord

Johnny Nim
Landsformand, Det Faglige Hus

At der også i fremtiden vil være et stigende behov for faglige organisationer som Det Faglige Hus, der ikke bare satser på velkvalificerede konsulenter i faglig afdeling og a-kasse, men også er stærke på socialrådgivere og arbejdsskadekonsulenter til at bistå og presse på, så syge og tilskadekomne medlemmer får en så hurtig afklaring som muligt.

Skatteforskel ændrer ikke medlemstallet
Der vil formentlig kun være ganske få medlemmer, der ville forlade os, hvis SF's lovforslag om skattemæssig forskelsbehandling af medlemmer i gule fagforeninger fik sin gang på jord.

Skatteværdien af et fagforeningsmedlemskab i Det Faglige Hus er 26 procent eller 215 kroner om året. Der skal vist mere end en merudgift i denne størrelsesorden til at få folk til at skifte til et FH-forbund med et kontingent på måske 500 kroner om måneden.

Medmindre at det pågældende forbund kan dokumentere, at medlemmerne også får tilsvarende mere for pengene. Og det er måske i virkeligheden her, at det kniber.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00