Kronik

Erhvervsorganisationer: Den bæredygtige omstilling kræver, at vi uddanner flere maskinmestre

Med omkring 97 procent mandlige studerende på maskinmesterskolen går professionen glip af store mængder vidensmæssige ressourcer, som vi som samfund ganske enkelt ikke har råd til at undvære, hverken på den korte eller lange bane, skriver repræsentanter fra en række branche- og arbejdsgiverorganisationer.

Uddannelsen bør derfor tilføres de nødvendige ressourcer til at kunne løfte kvantiteten yderligere, skriver DI, Danske Rederier, Tekniq Arbejdsgiverne, Danske Maritime, Dansk Erhverv, og Green Power Denmark.
Uddannelsen bør derfor tilføres de nødvendige ressourcer til at kunne løfte kvantiteten yderligere, skriver DI, Danske Rederier, Tekniq Arbejdsgiverne, Danske Maritime, Dansk Erhverv, og Green Power Denmark.Foto: Pressefoto/Maskinmesterskolen København
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

På bagkant af en sommer med rekordhøje temperaturer i Sydeuropa, græske øer i flammer og italienske gader under vand bør det stå lysende klart for alle, at konsekvenserne af klimaforandringerne og den menneskeskabte globale opvarmning er over os.

"Æraen for den globale kogning er begyndt," som FN’s generalsekretær, António Guterres, sagde i slutningen af juli. Budskabet er dystert og kalder på handling fra alle sider.

Det gælder naturligvis også her i landet, hvor den bæredygtige omstilling på mange fronter er godt i gang – ikke mindst transitionen til vedvarende energi. Men omstillingen skal ud i hele landet og samtlige sektorer af dansk erhvervsliv, og tempoet skal yderligere i vejret.

Det kræver naturligvis politisk vilje, men i høj grad også kvalificeret arbejdskraft til at føre ambitionerne ud i livet. I den forbindelse er maskinmestrene blandt de fagfolk, vi som samfund har allermest brug for på både det strategiske og det eksekverende plan.

Profession i en brydningstid
Maskinmesteren er Danmarks bredeste, polytekniske uddannelse, som giver de studerende stærke kompetencer inden for områder som digitalisering, projektledelse, drift, vedligehold og innovation – uundværlige elementer i den grønne omstilling.

Ved at styrke kvantiteten, og løbende sørge for aktualitet på uddannelsen, kan vi sikre, at maskinmestrene fortsat kan anvende deres mangfoldige kvalifikationer til at omsætte teori og regnestykker til praksis og gode business cases.

Bjarke Lind, Anne Panknin Kristensen, Jørgen Prosper Sørensen, Cecilie Lykkegaard, Mads Eriksen Storm og Jørgen S. Christensen

Som repræsentanter for tusindvis af danske virksomheder har vi støttet Maskinmestrenes Forening i udarbejdelsen af Aftager- og dimittendundersøgelsen 2023, der har undersøgt maskinmesteruddannelsens kvalitet og relevans. Konklusionen lyder, at indholdet er i orden, der skal ”bare” uddannes nogle flere.

Undersøgelsen viser også, at maskinmesterprofessionen står i en brydningstid, og at maskinmesterens rolle er under forandring. Fremtidens maskinmestre skal således ikke længere kun udføre de klassiske – og stadig meget efterspurgte – praktiske opgaver, men også træde i karakter som udviklere og rådgivere på nye, klimafokuserede løsninger.

Transformationen af det danske samfund i en mere bæredygtig retning finder sted på tværs af landet og i stribevis af forskellige brancher og industrier, på hospitaler og i bygninger, forsyningsselskaber, den maritime sektor og blandt rådgivningsvirksomhederne.

Undersøgelsen viser, hvordan maskinmestrene med deres særlige blik for den tekniske detalje, forståelse for det overordnede perspektiv og evne til at specialisere sig udfylder nøgleroller og skaber værdi på bundlinjen og i CO2-regnskabet alle disse steder.

Brede kompetencer
Når virksomhederne ansætter maskinmestre, ser de efter samarbejdsevner, beslutningskraft og personlighed, og de forventer klare udmeldinger. Det gælder også fra de nyuddannede, der hurtigt får projektlederansvar og skal tage teten på nogle store opgaver.

Det sker med baggrund i, at maskinmestrenes kompetencer rækker ud over teknisk indsigt og også omfatter drifts- og energioptimering, bæredygtighed og miljøforbedringer samt sociale kompetencer og styrken til at koordinere samarbejde mellem faggrupper.

Maskinmestrene bliver desuden uddannet til hele tiden at følge med i den teknologiske udvikling, så de altid kan inddrage de bedst mulige værktøjer og miljøvenlige løsninger til at løse en udfordring, hvilket ligeledes er noget, virksomhederne efterspørger.

Netop derfor vil vi her understrege behovet for at få uddannet endnu flere maskinmestre, så dansk erhvervsliv kan blive ved med at være på forkant med teknologierne og den bæredygtige omstilling – og derfor fortsat være konkurrencedygtige både herhjemme og på verdensplan.

Læs også

Flere midler og øget optag
Maskinmestrene er stærkt efterspurgte på arbejdsmarkedet, hvor ledigheden i professionen er rekordlav – i 2022 på blot 1,2 procent – og en lang række brancher mangler allerede nu ledere med bred teknisk og teoretisk viden.

Antallet af studerende på landets maskinmesterskoler er på få år fordoblet til knap 3.000, og med 92 procent af de nye dimittender i job inden for seks måneder er det tydeligt, at virksomhederne kan aftage endnu flere.

Uddannelsen bør derfor tilføres de nødvendige ressourcer til at kunne løfte kvantiteten yderligere. Men flere midler og et øget optag på skolerne løser ikke udfordringen i sig selv; maskinmesteruddannelsen skal også kunne imødekomme fremtidens kompetencekrav.

Arbejdet i virksomhederne kommer i fremtiden til at ske i et tæt samarbejde med andre faggrupper, og den konstante omskiftelighed betyder, at maskinmestrenes evne til hele tiden at kunne omstille sig for at finde nye veje i udvikling, drift, produktion og vedligehold vil være i stadig højere kurs.

Bedre netværk til potentielle arbejdsgivere
Indenfor den grønne omstilling skal maskinmesteren i stigende grad være med til en grundig, intelligent og datadreven diagnosticering af særligt klimabelastende processer og tillige være tovholder på den efterfølgende eksekvering og udvikling af nye, bæredygtige måder at gøre tingene på.

Et sted at tage fat kunne være i jeres egen organisation eller familie for at italesætte uddannelsen og være med til at skabe opmærksomhed omkring den – og eksempelvis også bidrage til at forbedre kønsfordelingen på studiet.

Bjarke Lind, Anne Panknin Kristensen, Jørgen Prosper Sørensen, Cecilie Lykkegaard, Mads Eriksen Storm og Jørgen S. Christensen

I rollen som organisatorisk-teknisk knudepunkt med veludviklede samarbejdsevner skal maskinmesteren derfor sikre, at alle virksomheder på tværs af sektorer og siloer prioriterer udviklingen af nye og mindre klimabelastende produkter og services.

Vi efterlyser også en styrket sammenhæng mellem uddannelsen og erhvervslivet i form af et bedre netværk til potentielle arbejdsgivere, der kan kvalificere både de maskinmesterstuderende og de nye maskinmestres blik for deres roller og kompetencer i forhold til virksomhedernes forretning.

Maskinmesteruddannelsen er allerede ved at blive tilrettet den stigende grad af digitalisering og automatisering, og mange virksomheder begynder med succes at tænke maskinmestrene ind i de traditionelle ingeniør- og ledelsesroller.

Ved at styrke kvantiteten, og løbende sørge for aktualitet på uddannelsen, kan vi sikre, at maskinmestrene fortsat kan anvende deres mangfoldige kvalifikationer til at omsætte teori og regnestykker til praksis og gode business cases.

Kønsfordeling skal forbedres
Når det gælder kvantiteten – altså et øget optag på skolerne – har hele økosystemet rundt om uddannelsen en meget specifik opgave og deres dele af ansvaret. Det gælder alle os brancheorganisationer, men det gælder også alle jer læsere af dette debatindlæg.

Et sted at tage fat kunne være i jeres egen organisation eller familie for at italesætte uddannelsen og være med til at skabe opmærksomhed omkring den – og eksempelvis også bidrage til at forbedre kønsfordelingen på studiet, hvor omkring 97 procent af de studerende er mænd.

Dette bevirker, at professionen går glip af store mængder vidensmæssige ressourcer, som vi som samfund ganske enkelt ikke har råd til at undvære, hverken på den korte eller lange bane. Med en dedikeret kommunikativ indsats kan dette undgås til gavn for alle parter.

Med denne stærke uddannelse bag sig kan også fremtidens maskinmester tage det selvstændige ansvar og løse tekniske problemer med en forståelse for samarbejde og andre faggruppers bidrag – og dermed fortsat tjene som bindeled mellem de udførende og de teoretiske professioner.

Den rolle har vi brug for endnu flere fagfolk, der kan indtage, hvis ikke Danmarks bæredygtige ambitioner skal risikere at strande inden den målstreg, som både vi og verdenssamfundet må og skal krydse i tide.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bjarke Lind

Politisk seniorrådgiver for arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, DM
cand.polit. (Københavns Uni. 2007)

Cecilie Lykkegaard

Public affairs-rådgiver, Grace Public Affairs
cand.comm. (Roskilde Uni. 2004)

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv
cand.scient.adm. (RUC 2008)

0:000:00