Debat

Fagbosser: Få trepart i gang hurtigt, så det ikke gør OK-forhandlinger vanskeligere, end de behøver at være

Trepartsforhandlingerne skal sætte retning for anvendelse af de ekstraordinære lønmidler. Men herefter er det aftaleparterne på de respektive forhandlingsområder, der skal aftale udmøntning af midlerne, 
skriver Mona Striib og en række forbundsformænd fra Forhandlingsfællesskabet.

Regeringen bør få trepartsforhandlingerne igangsat hurtigst muligt, så de ikke gør OK-forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked vanskeligere end de behøver at være, skriver Forhandlingsfællesskabet.
Regeringen bør få trepartsforhandlingerne igangsat hurtigst muligt, så de ikke gør OK-forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked vanskeligere end de behøver at være, skriver Forhandlingsfællesskabet.Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Så kom Lønstrukturkomitéen med sin længe ventede rapport, som giver et fælles vidensgrundlag for videre drøftelser om løn i kommuner og regioner.

Inden længe skal vi igen forhandle overenskomster i kommuner og regioner. Det sker på et bagtæppe af høj inflation og stort reallønsfald.

Afsendere

Mona Striib, formand for Forhandlingsfællesskabet og FOA

Lene Roed, formand for HK Kommunal

Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd

Elisa Rimpler, formand for BUPL

Lisbeth Lintz, formand for Akademikerne

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Lydia Callesen, formand for Den Offentlige Gruppe, 3F

Thomas Enghausen, forbundsnæstformand FOA

Gordon Ørskov Madsen, formand for Lærernes Centralorganisation

Martina Jürs, formand for Danske Bioanalytikere

Regeringen har som bekendt annonceret trepartsforhandlinger om løn- og arbejdsvilkår i den offentlige sektor. Her skal der forhandles om en udmøntning af en ekstraordinær ramme på en milliard kroner i 2024 stigende til tre milliarder kroner i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Står det til regeringen, skal de ekstraordinære midler finansieres af besparelser på kommuner og regioners udgifter til administration.

Endnu kender vi hverken kommissorium eller deltagerkreds for trepartsforhandlingerne. Men i Forhandlingsfællesskabet drøfter vi selvfølgelig løbende vores forventninger til løn ved overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked næste år. Og da trepartsforhandlingerne bliver en meget vigtig etape hen mod de overenskomstforhandlinger, fylder treparten også i vores drøftelser.

Lønløft skal ikke finansieres af besparelser
I et så stort fællesskab som vi repræsenterer i Forhandlingsfællesskabet er der på en og samme tid naturligvis både forventninger og bekymringer til trepartsforhandlingerne.

I en trepartsforhandling vil der blive sat fokus på ekstraordinære udfordringer i den offentlige sektor, som også regeringen ønsker at finde løsninger på. Det betyder også, at der ikke vil være midler til alle faggrupper. For at sikre et godt grundlag for OK-24 er det helt afgørende, at de faggrupper, der ikke kommer i betragtning, heller ikke skal betale for en løsning af de ekstraordinære udfordringer.

Derfor er det vigtigt, at de trepartsmidler, der påvirker lønnen, holdes uden for den såkaldte reguleringsordning. Og vi vil fortsat arbejde for, at lønløftet ikke finansieres af besparelser. Regeringen har allerede taget den første luns med besparelser på administration i økonomiaftalerne med kommuner og regioner, som får store konsekvenser for borgere og medarbejdere.

Læs også

Vi har det grundsyn, at det er parterne, der udvikler og aftaler løndannelsen og øvrige aftalevilkår på det offentlige arbejdsmarked. Derfor er vi også enige om, at trepartsforhandlinger om løn er en undtagelse fra aftalemodellen på det offentlige område. Den fremadrettede løndannelse på tværs af faggrupper er derfor et anliggende for overenskomstparterne og ikke for trepartsforhandlingerne.

Trepartsforhandlingerne skal sætte retning for anvendelse af de ekstraordinære lønmidler. Men herefter er det aftaleparterne på de respektive forhandlingsområder, der skal aftale udmøntning af midlerne senest ved overenskomstforhandlingerne i starten af 2024. Her bør der også ske endelig udmøntning, så det ikke er til løbende forhandling mellem parterne helt frem til 2030.

Få trepart i gang hurtigst muligt
Endelig vil vi kraftigt advare både regeringen og arbejdsgiverne mod at søge at gøre organisationernes afstemningsprocedurer til en handelsvare i trepartsforhandlingerne.

Få trepartsforhandlingerne igangsat hurtigst muligt, så de ikke alene på grund af tidspresset gør overenskomst-forhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked vanskeligere end de behøver at være.

Mona Striib mfl.
Forhandlingsfællesskabet

Vi kommer ikke til at acceptere en sammenkædning af organisationernes stillingtagen til overenskomstforliget. For så vil vi som faglige organisationer ikke længere stå direkte til ansvar overfor vores medlemmer, når de stemmer om de opnåede forligsresultater.

Det vil efter vores mening svække den demokratiske legitimitet og dermed potentielt også lysten til at være organiseret i den forhandlingsberettigede organisation. Det kan arbejdsgiverne heller ikke være interesseret i, når vi nu er enige om, at vi vil den danske aftalemodel i kommuner og regioner.

I de faglige organisationer i Forhandlingsfællesskabet har vi hele tiden sagt til hinanden, at vi skulle gå samlet ind og gå samlet ud af Lønstrukturkomitéen. Det lykkedes vi med. Og vi agter også at gå samlet og stærkt ind til overenskomstforhandlingerne i 2024 efter en trepart med det mål at aftale gode og fremsynede forlig, der tager fat på nogle af de mange udfordringer i kommuner og regioner. Vel og mærke forlig, der både handler om løn, men også andre temaer, der har betydning for attraktive arbejdspladser.

Derfor er vores afsluttende budskab til regeringen: Få trepartsforhandlingerne igangsat hurtigst muligt, så de ikke alene på grund af tidspresset gør overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked vanskeligere, end de behøver at være. I Forhandlingsfællesskabet begynder vores fælles kravsudtagelse primo november. Det er vigtigt, at der bliver landet en trepartsaftale, inden vi for alvor går i gang hen på efteråret. Så jo før trepartsforhandlingerne kommer i gang – og afsluttes - jo bedre.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mona Striib

Forbundsformand, FOA, formand, Forhandlingsfællesskabet
ufaglært

Lene Roed

Formand for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) og for HK Kommunal
Udlært i skatteforvaltningen i Vejle Kommune 1985, TR- og bestyrelsesuddannelse

Grete Christensen

Fhv. formand, Dansk Sygeplejeråd
sygeplejerske (Holbæk Sygeplejeskole 1981)

0:000:00