Fagforbund: Erhvervsdirektør bruger de ledige til at lave en trojansk hest

REPLIK: Erhverv Aarhus foreslår, at vejen til et job for ledige dimittender går gennem tre måneders virksomhedspraktik. Ledige skal ikke være gratis arbejdskraft, mener FH, 3F og HK.

Af Ejner K. Holst, Søren Heisel og Martin Rasmussen
Næstformand i FH, forbundssekretær i 3F og forbundsnæstformand i HK Danmark

Ved første gennemlæsning af indlægget 'Erhverv Aarhus: Tilbagerul forenklingen af beskæftigelsesindsatsen' tænker man, at der må være tale om en god gammeldags aarhushistorie.

Erhverv Aarhus foreslår i ramme alvor, at det bedste, der kan ske for ledige dimittender, er at komme ud i tre måneders virksomhedspraktik i en privat virksomhed. Vejen til job går med andre ord gennem tre måneder som gratis arbejdskraft.

Unøjagtighederne og problemerne hober sig imidlertid op omkring den pointe i indlægget.

Vend blikket mod kvaliteten
For det første: Hvilke dimittender er det, som, Erhverv Aarhus mener, vil have glæde af privat virksomhedspraktik?

Vi tænker ikke, at det er unge, som har taget en erhvervsuddannelse, hvor hovedparten af tiden er tilbragt i en virksomhed.

Skulle det mod vores forventning forholde sig sådan, at nyuddannede faglærte ikke har præcis de kompetencer, der skal bruges i virksomhederne, bør Erhverv Aarhus vende blikket mod kvaliteten af praktikopholdet og ikke foreslå, at den nyuddannede tømrer, elektriker eller kleinsmed lige skal arbejde gratis i tre måneder, inden virksomhederne vil ansætte ham/hende.

Er det mindste effektive aktiveringsredskab
For det andet påstår Erhverv Aarhus, at "virksomhedspraktik ifølge flere undersøgelser er direkte jobfremmende".

Nu ved vi ikke, hvilke undersøgelser, der refereres til, men tjekker man Beskæftigelsesministeriets tal på www.jobindsats.dk, viser det sig, at privat virksomhedspraktik for gruppen af unge ledige – fra 25 til 39 år – faktisk er det mindst effektive aktiveringsredskab. Selv vejledningssamtaler/forløb har en højere beskæftigelseseffekt.

For eksempel var kun 29,6 procent af de 30- til 34-årige, som i 2019 var i privat virksomhedspraktik, i job tre måneder senere, mens det var 35 procent af de unge, som havde været i vejlednings- eller uddannelsesforløb. Så den påstand holder næppe i byretten.

Etablerer trojansk hest
For det tredje insisterer Erhverv Aarhus på, at det er i de lediges og samfundets interesse at give ledige adgang til virksomheder, men glemmer behændigt at nævne, at med virksomhedspraktikken får virksomhederne otte ugers gratis arbejdskraft. Og hvor lukrativ en forretning det er, kan Erhverv Aarhus spørge om hos de store supermarkedskæder, som er storforbrugere af virksomhedspraktikanter, men hvor forsvindende få efterfølgende får fast arbejde i butikkerne.

Fakta er, at kun syv procent af de job- og aktivitetsparate virksomhedspraktikanter i detailbranchen er i job i samme branche et år senere.

Samtidig er detailbranchen ringere end den øvrige private sektor til at skabe praktikker, der resulterer i jobs. Det viser en rapport fra Højbjerre, Brauer & Schultz fra 2019.

Det er ærligt talt en lille smule patetisk, at man som erhvervsorganisation bruger de lediges og samfundets ve og vel som en bekvem begrundelse for at etablere en trojansk hest, hvis eneste formål er at sikre virksomhederne gratis arbejdskraft.

Bliver perspektivløst
For det fjerde undlader Erhverv Aarhus at nævne alle de forskellige traineeordninger, der allerede eksisterer, og de, der kom til med Folketingets opkvalificeringsaftale fra sidste uge.

Netop den aftale indeholder et boost til den langt mere perspektivrige traineeindsats. Med ordningen får ledige dimittender en målrettet cv-vejledning og konkret erhvervserfaring gennem et kombineret forløb med faglig opkvalificering og virksomhedsrettede tilbud.

Virksomhedspraktik kan være et fornuftigt redskab i kombination med vejledning og konkrete jobrettede kurser.

Men står tilbuddet alene, og er der ikke tænkt faglig progression ind i forløbet, bliver det perspektivløst.

Tiden er på alle måder løbet fra idéen om, at hvis nyuddannede bare arbejder gratis i en længere periode, skal de nok få fodfæste på markedet. Vi er helt med på, at coronaen har gjort det ekstra svært for ledige – såvel nyuddannede som dem med mange års erfaring – at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Men løsningen er simpelthen ikke at arbejde gratis for udvalgte private virksomheder.

Forrige artikel IDA: Jobcentrene er ikke relevante for højtuddannede vidensarbejdere IDA: Jobcentrene er ikke relevante for højtuddannede vidensarbejdere Næste artikel Borgmester: Giv det sociale frikort et skub i ryggen Borgmester: Giv det sociale frikort et skub i ryggen
Flere rige benytter boligjobordning

Flere rige benytter boligjobordning

SKATTERABAT: Flere med høje indkomster og færre med lave indkomster benytter sig af det såkaldte håndværkerfradrag, som regeringen ønsker at udvide med den kommende finanslov. Det viser nye tal fra Skatteministeriet.