Debat

Erhverv Aarhus: Tilbagerul forenklingen af beskæftigelsesindsatsen

DEBAT: Omkring 80.000 dimittender skal ud på et hårdt prøvet arbejdsmarked. Politikere skal forlænge virksomhedspraktikken til minimum otte uger, skriver Erhverv Aarhus' direktør.

Politikere skal tage den nuværende løntilskudsordning op til revision, skriver Marc Perera Christensen, som er direktør i Erhverv Aarhus.
Politikere skal tage den nuværende løntilskudsordning op til revision, skriver Marc Perera Christensen, som er direktør i Erhverv Aarhus.Foto: Pressefoto/ITU
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Marc Perera Christensen
Direktør, Erhverv Aarhus

Coronakrisen vil formentligt ramme mange dimittenders jobmuligheder som en mavepuster.

Dimittendernes jobmuligheder hænger i en stadig tyndere tråd, og fagforeningerne og a-kasserne frygter for, at vi får en coronageneration af arbejdsløse dimittender. Derfor skal vi have iværksat understøttende tiltag, så den kommende ledighedsbølge mindskes.

Erhverv Aarhus efterspørger ikke midlertidige lappeløsninger, men langsigtede løsninger. Og de skal iværksættes hurtigst muligt, så vi ikke taber en hel generation af nyudklækkede dimittender på gulvet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Det er ikke kun i dimittendernes interesse at komme i arbejde efter endt uddannelse. Det er også i høj grad i samfundets interesse, da ledighed har enorme økonomiske konsekvenser både i form af spildte ressourcer, men så sandelig også i spildt potentiale.

Der burde derfor være grundlag for, at regeringen, kommunerne og andre relevante interessenter kan få sat skub i jobfremmende tiltag, som hurtigt introducerer og knytter de mange dimittender til arbejdsmarkedet.

Vi risikerer, at dimittenderne skubbes længere og længere bag i køen.

Marc Perera Christensen, Direktør, Erhverv Aarhus

Forlæng praktikperioden
Erhverv Aarhus foreslår to tiltag, som man med fordel kan iværksætte for at få flere nyuddannede hurtigt i job. 

Først og fremmest opfordrer vi til, at man som minimum tilbageruller den såkaldte 'forenkling' af beskæftigelsesindsatsen, der trådte i kraft den 1. januar 2020. Den betød, at jobparate ledige nu kun har mulighed for fire ugers virksomhedspraktik mod de forhenværende otte uger.

Denne forenkling er et beskæftigelsesmæssigt selvmål og øger ikke dimittendernes tilknytning til arbejdsmarkedet. Fire ugers virksomhedspraktik er slet og ret for kort tid til at få kørt praktikanten ordentligt ind i virksomheden.

Virksomhederne når derfor ikke at få noget nævneværdigt udbytte ud af at have dimittender i virksomhedspraktik, og praktikanten når ikke at få sat sine kompetencer ordentligt i spil.

Man bør forlænge virksomhedspraktikken til minimum otte uger, som før omlægningen af ordningen, men allerhelst endnu længere, eksempelvis 12 uger.

Det bunder dels i ovennævnte omkring tidsperspektivet og dels i, at virksomhedspraktik ifølge flere undersøgelser er direkte jobfremmende. Dimittenderne opnår nemlig herigennem brugbar joberfaring og får samtidig bragt deres studietilegnede kompetencer i spil. 

Derudover kan virksomhedspraktik fungere som en positiv glidebane i den forstand, at det potentielt kan være starten på en ordinær ansættelse i praktikvirksomheden.

Virksomheden sparer således også tid på at sætte endnu en nyansat ind i virksomhedens arbejdsgange, da den tidligere praktikant allerede har været igennem indkøringsprocessen i virksomheden.

Læs også

Løntilskud fra første ledighedsdag
For det andet opfordrer Erhverv Aarhus til, at man tager den nuværende løntilskudsordning op til revision. Som det ser ud nu, skal man som dimittend være ledig i 26 uger, før man kan ansættes under løntilskudsordningen.

Hvis ambitionen er at få de nyuddannede dimittender hurtigt ud på arbejdsmarkedet, virker det kontraintuitivt, at der afkræves 26 ugers ledighed, før man kan få en hjælpende hånd i form af ansættelse med løntilskud for at komme i beskæftigelse.

Man bør derfor afsøge mulighederne for at give dimittender mulighed for ansættelse med løntilskud allerede fra første ledighedsdag. Dette vil umiddelbart kræve dispensation fra EU-lovgivningen om statsstøtte og konkurrenceforvridning.

Men vi har som samfund ikke råd til ikke at afsøge mulighederne for dispensation fra EU-lovningen på dette område. Vi har ikke råd til at lade de nyudklækkede dimittender gå ledige i et halvt år, før de kan hjælpes via løntilskudsordningen. Vi risikerer, at dimittenderne skubbes længere og længere bag i køen, når det nye kuld skubbes ud fra uddannelsesinstitutionerne.

Hvis begge vores opfordringer realiseres, kan de to jobfremmende ordninger også fungere som en helhed i forlængelse af hinanden. Hvis dimittenderne hurtigt kan komme i længere virksomhedspraktik, kan de potentielt blive ansat med løntilskud i samme virksomhed.

På den måde får vi bedre sluset de nyudklækkede dimittender hurtigt ind.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Marc Perera Christensen

Underdirektør, regional erhvervsudvikling, Dansk Erhverv, bestyrelsesformand, Sangkraft Aarhus
markedsføringsøkonom (Århus Købmandsskole)

0:000:00