Hegelund og Mose: Departementschefens perfekte CV

MANDAGSTRÆNEREN: Næsten alle departementschefer har nu bred erfaring fra centraladministrationen og omegn. Finans- og Statsministeriet er top-trendy, mens Justitsministeriet synes definitivt ude, skriver Hegelund og Mose.

Med ansættelsen af Jakob Jensen som departementschef i Beskæftigelsesministeriet og ditto Christian Dons Christensen i Kirkeministeriet mangler nu kun en ny departementschef i Socialministeriet, så er samtlige DC-poster i regeringsapparatet – for en tid i hvert fald – fyldt op.

Det giver anledning til at kaste et blik på den samlede departementschefbestykning, der har været under fornyelse i en årrække: Hvordan ser det perfekte topkarriere-CV anno 2017 egentlig ud?

Det korte svar er: Lad være med at blive jurist; statskundskab er fortsat en god adgangsbillet; det samme er en baggrund ud i økonomi. Bevæg dig ydermere rundt i flere ministerier – gerne med en mellemlanding i Finansministeriet og Statsministeriet – og tag helst også en driftsrunde ude i virkeligheden, hvilket – må Mandagstræneren forstå – indtil videre ikke defineres som det private erhvervsliv, men eksempelvis en styrelse (Jakob Jensen), Danmarks Radio (Finansministeriets Martin Præstegaard), en kommune (Undervisningsministeriets Jesper Fisker) eller regionerne (Sundheds- og Ældreministeriets Per Okkels). Så er du plukkemoden.

Vogternes Råd – topcirklerne i embedsværket – opstillede for en håndfuld år siden en stribe nye CV-kriterier for kommende departementschefer: Kandidatmassen skulle blandt andet sørge for at få sig noget erfaring med drift og implementering – med andre ord styrke ledelsesdimensionen. Selv nok så mange års politisk rådgivning og taktisk tænkning i et departement var ikke længere nok. 

Professionel rekruttering
Med Statsministeriets departementschef, Christian Kettel Thomsen, i spidsen ville man samtidig gøre op med myten om, at departementschef blev man kun, hvis man havde formået at gøre sig synlig i et selv-reproducerende old boys netværk. Der blev sat professionelle rekrutteringsfolk på opgaven med at screene ansøgerfelterne, ligesom der blev sat top-uddannelsesforløb i værk for særligt talentfulde ledere.

Med de to seneste udnævnelser fortsættes de senere års markante fintuning af kravet til departementschef-cv’et, ikke mindst hvad angår mangfoldighed i ressortområder og jobindhold. Jakob Jensen er i sin 15-årige karriere hastet igennem Socialministeriet, Familie- og Forbrugerministeriet, Klima- og Energiministeriet samt Ligestillings- og Kirkeministeriet. Derudover har han opholdt sig et par år ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles samt ikke mindst været direktør for Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, hvor den nødvendige svendeprøve udi driftsledelse må formodes opnået.

Christian Dons Christensen, der kommer til Kirkeministeriet fra posten som ambassadør i Ukraine, Georgien og Armenien, har ud over forskellige poster i ind- og udland i Udenrigsministeriets regi også gjort tjeneste i Indenrigsministeriet og Fødevareministeriet. Læg dertil en faible for det kirkelige, blandt andet som menighedsrådsmedlem.

Politterne rykker
Skønt såvel Jensen som Christensen begge er statskundskabsfolk, er de i mange år så frembrusende scient.pol.er – af onde tunger tidligere kaldet den akademiske gøgeunge i Slotsholmsreden – for tiden udmanøvreret af cand.politerne, som der er hele ni af i DC-kredsen mod kun syv scient.pol.er. Til gengæld synes juristerne – den ældste og mest traditionsrige uddannelse blandt de tre – nu stort set at være skubbet helt ud af reden.

Fortidens klassiske juridiske DC-profiler, der tidligere udgjorde ledelsen i såvel Stats- som Finansministeriet, er en saga blot. Justitsministeriets Barbara Bertelsen – med implementeringserfaring fra Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet – holder fortsat fanen højt og suppleres af en enkelt jurist i spidsen for Miljø- og Fødevareministeriet, hvor departementschef Henrik Studsgaard desuden kan pryde sig med en baggrund som skov- og landskabsingeniør samt HD i finansiering og kreditvæsen.

Stats- og Finansministeriet pynter på CV
En tur forbi Justitsministeriet opfattes ej heller længere som nødvendig for karriere-CV’et, medmindre man går efter topposten i det sidste juridiske brohoved på Slotsholmen. Ikke en eneste departementschef, ud over Bertelsen, har – skal man tro de tilgængelige CV’er – tilsyneladende fundet det værd at tage en opbyggelig tørn i Justitsministeriet.

I stedet lægger den karrierebevidste vejen forbi et eller begge af regeringens absolutte magtcentre, Stats- og Finansministeriet, en trend i stigning. Erfaring med koordineringsmekanismerne har højere værdi i Slotsholms-systemet end nogensinde før. Otte af de nuværende 18 departementschefer har været ansat i Statsministeriet, mens ni kan skrive ”Finansministeriet” på deres CV. Fire – Christian Kettel Thomsen, Sophus Garfiel fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, Barbara Bertelsen og Agnete Gersing fra Uddannelses- og Forskningsministeriet – har sågar erfaring fra begge topministerier.

Diplomater udfordres af politikere
Udenrigsministeriet har i nyere tid – med enkelte undtagelser – ikke tradition for at være det store karriereudklækningssted til topposter i andre dele af centraladministrationen. Ud over Kirkeministeriets nye departementschef, der har taget det helt store ressortspring, er det p.t. kun Forsvarsministeriets Thomas Ahrenkiel, der har gået i den særlige udenrigsministerielle skole.

Garfiel var godt nok forbi diplomatiets højborg i sit første job i centraladministrationen, men skyndte sig videre til Finansministeriet; de spidse albuer i Udenrigsministeriet var tilsyneladende ikke den senere topchefs kop te. Der er indædt kamp om ambassadørposterne; et karrieremæssigt økosystem, som Venstre og Socialdemokratiet nu overvejer at bryde ind i som exit-mulighed for patinerede politikere fra de to statsministerpartiers overskudslagre, hvad næsten har skabt større furore i diplomatrækkerne end truslen fra Putin.

Tur-retur Slotsholmen
Kun tre departementschefer kan kigge tilbage på en embedsmandskarriere, der som i den forsvundne fuldmægtigs tid er 100 procent udlevet i skiftende ministres skygge på Slotsholmen uden et realitetstjek i som minimum en styrelse. Det gælder blandt andre DC-spidserne Christian Kettel Thomsen og Michael Dithmer fra Erhvervsministeriet. Såvel Kettel Thomsen som Dithmer har, skal det retfærdigvis nævnes, i deres ungdoms vår prøvet kræfter med søen og dermed fået det tidlige internationale udblik: Kettel som hovmester og Dithmer i shippingbranchen.

Næsten halvdelen af departementschef-kredsen har til gengæld haft jord under neglene uden for centraladministrationen, for få år siden helt utænkeligt: Det gælder blandt andre Martin Præstegaard, der har været økonomidirektør i DR; Jesper Fisker med cheffortid i en række kommuner og Per Okkels, forhenværende direktør i amter og regioner. Henrik Studsgaard har været direktør i Skovforeningen og forstander på en skovskole; Agnete Gersing været i Dansk Arbejdsgiverforening; Thomas Egebo i OECD, mens Skatteministeriets Jacob Brøchner har været koncerndirektør i ATP.

Fra det bundlinjeorienterede private arbejdsmarked er erfaringerne mere sparsomme – for nu at være diplomatisk. Udenrigsministeriets etter, Ulrik Vestergaard Knudsen, fik ganske vist det yderste af foden inden for i televirksomheden Vodafone, men diplomat-jaketten nåede kun at samle støv ganske få uger, så gik det retur til ministeriet.

Embedsværkets svar på Ulf Pilgaard
Vestergaard Knudsen tilførte dengang DC-gruppen en ikke tidligere efterspurgt kompetence: en veludviklet evne til at kommunikere ikke bare tydeligt, men også afslappet. Skønt det ellers er en fast bestanddel i ethvert jobopslag, er mundtlige kommunikationsevner ikke altid det, der har kendetegnet Slotsholms-cheflaget. Ikke desto mindre kunne Beskæftigelsesministeriets netop tiltrådte Jakob Jensen været blevet en ny tids Ulf Pilgaard, hvis han ikke var gået embedsmandsvejen, slår en bekendt fast.

En usædvanlig DC-profil i et ellers indadvendt og forsigtigt miljø, hvor andre fortrin end den personlige stjerneglans i sidste ende har størst betydning for, om man får jobbet eller ej. Hvad vel trods alt er en passende darwinistisk selektionsmekanisme: Mon ikke de fleste foretrækker Ulf Pilgaard i Cirkusrevyen frem for på Slotsholmen?

Rådgiver-og forfatterparret Susanne Hegelund og Peter Mose er partnere i HEGELUND & MOSE, der rådgiver om strategisk kommunikation og indflydelse.  De er forfattere til bøgerne ”Håndbog for Statsministre, ”Javel, hr. minister” og ”Lobbyistens Lommebog”. I marts udkommer ”Flyt magten”. Se www.hegelundmose.dk. 

Forrige artikel Hegelund og Mose: Lobby-udsalget er ovre Hegelund og Mose: Lobby-udsalget er ovre Næste artikel Hegelund og Mose: Talfabrik i en Trumptid   Hegelund og Mose: Talfabrik i en Trumptid
Coronakrisen kan sende flere seniorer på tidlig pension

Coronakrisen kan sende flere seniorer på tidlig pension

TILBAGETRÆKNING: Høj arbejdsløshed kan kortslutte årtiers bestræbelser på at få seniorer til at arbejde længere, konkluderer professor bag nyt forskningsprojekt. Beskæftigelsesministeren anerkender udfordringen, men ser samtidig et styrket behov for en ret til tidlig pension.