HK Handel til FOA: Ret til tidlig tilbage­trækning skal ikke være branchespecifik

REPLIK: FOA ønsker, at indeks over brancher med højeste belastning afgør, hvem der skal have ret til tidlig tilbagetrækning. FOA's model fjerner fokus fra mennesket, mener HK Handel.

Af Per Tønnesen
Formand, HK Handel

Kampen om de vises sten i forhold til muligheden for tidlig tilbagetrækning for arbejdsmarkedets mest nedslidte er gået i gang.

I forbindelse med FOA's igangværende kongres har FOA's formand, Mona Striib, i Altinget givet sit bud på, hvem hun mener, der har retten til at kalde sig nedslidt, og hvem vi som samfund skal anerkende som nedslidte.

Dette sker ud fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs indeks over de brancher, der har den højeste belastning inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Med modellen fjerner FOA det fokus, der hedder mennesket.

Man gør fra FOA's side den fejl, som man samfundsmæssigt i årevis har gjort i forhold til arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik, hvor mennesker puttes i kasser og systemer, og gang på gang har vi set, hvordan det ikke giver andet end et boost til new public management-ideologien om, at alt skal kunne måles, vejes og systematiseres.

Bør handle om det enkelte menneske
Fra HK Handels side ses denne tænkning svært bekymrende. Dels fordi der er faggrupper, der er udsatte, som FOA slet ikke nævner eller forholder sig til. Er de faggrupper så ikke værdige til tidlig tilbagetrækning, eller kan de bare ikke klassificeres som nedslidte?

I HK Handel mener vi ikke, at det skal være op til det enkelte fagforbund at klassificere, hvem og hvornår man er nedslidt. Vi mener, at det bør handle om det enkelte menneske.

Vi skal ikke gøre os til dommer for, hvor meget eller hvor længe du tåler hårdt dagligt slid eller en til tider meget hård kundekontakt.

Vi skal forholde os til det menneske, der på et tidspunkt er slidt ned og har brug for hjælp til enten at komme videre med omskoling/efteruddannelse, eller som har brug for at kunne trække sig fra arbejdsmarkedet med pension, i værdighed uden ressourceforløb, virksomhedspraktikker og opslidende regeltyranni.

Vi skal forholde os til et helt menneske, der har gjort sin pligt og nu kan kræve sin ret.

I HK Handel håber vi derfor meget, at der bliver plads til solidariteten og en kamp for en fælles sag, når arbejdet omkring retten til værdig tilbagetrækning går i gang.

Frygt for fagpolitisk mudderkast
Alle parter i FH har en viden og en ekspertise omkring deres medlemmer og fagområder, og hvis vi sammen sætter den i spil, så kan vi faktisk udarbejde værdifuldt materiale til politikkernes inspiration.

Men hvis vi hver især udelukkende bruger en så vigtig sag til selvprofilering i forbindelse med en kongres, så frygter vi fra HK Handel, at det bliver et fagpolitisk mudderkast fremfor den hjælp til mange mennesker, som det burde være.

Ingen skal gemmes eller glemmes, fordi andre skal fremhæves. Har man givet, hvad man kunne, til arbejdsmarkedet, så har man ret til hjælp uanset uddannelse og faglighed.

Det er velfærd, og det er solidaritet. Det vil vi fra HK Handel holde fast på, også når arbejdet for alvor går i gang, og den værdige tilbagetrækning skal realiseres. Det burde vi kunne sammen i FH.

Forrige artikel Statistik-direktør: Tal meget mere om uddannelse i ulighedsdebatten Statistik-direktør: Tal meget mere om uddannelse i ulighedsdebatten Næste artikel Mødrehjælpen til kommission: Spild ikke tid på at lave ny fattigdomsgrænse Mødrehjælpen til kommission: Spild ikke tid på at lave ny fattigdomsgrænse