Fagforbund sætter navn på faggrupper, der skal have ret til tidlig pension

UDSPIL: Som første fagforbund fremlægger FOA nu en model for, hvem der skal have adgang til differentieret pension. Beskæftigelsesministeren ser gode takter, men også udfordringer, i forslaget.

Placeholder image
Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Er du slagteriarbejder, frisør eller hjemmehjælper, skal du have mulighed for at gå på folkepension tre år tidligere end den officielle pensionsalder.

Det mener FOA, der som det første fagforbund nu præsenterer en model for differentieret pension.

"Man bliver lidt træt af at høre på, at det er helt umuligt at finde en model. Selvfølgelig er det ikke det. Derfor har vi nu valgt at gå på banen med et forslag til, hvordan det kunne se ud," siger forbundsformand Mona Striib.

Mest belastede brancher skal tilgodeses
Siden Socialdemokratiet lancerede deres forslag om en ret til tidlig pension for nedslidte i februar, er bølgerne gået højt om, hvem der skal have retten – og hvem der ikke skal.

FOA foreslår nu, at de 10 mest belastede brancher tilgodeses. Rettesnoren skal være Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs indeks over de brancher, som har den højeste belastning inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Det vil blandt andet give rengøringsfolk, landbrugsarbejdere og kokke ret til tidlig pension, mens for eksempel pædagoger og butikspersonale må vente til den officielle pensionsalder.

Mona Striib understreger, at den foreslåede model heller ikke vil komme alle FOA's medlemmer til gode.

"Det nytter jo heller ikke noget, at man går og stikker folk blår i øjnene, så de tror, at det skal omfatte alle, der har været 40 år på arbejdsmarkedet," siger hun.

Uenighed i FH
Anvendes FOA's skabelon, vil over en million danskere – svarende til 38 procent af lønmodtagerne – være berettiget til tidlig pension. 

Ifølge FOA's egne opgørelser vil modellen højest omfatte 9.000 personer om året, og formentlig færre, da en del vil fortsætte med at arbejde, og en del vil være på andre offentlige ydelser.

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), hvor FOA udgør det tredjestørste medlemsforbund, har ikke ønsket at kommentere forslaget.

Læs også

Ifølge Mona Striib har der i FH-toppen ikke været stemning for, at fagbevægelsen i fællesskab skulle spille ud med forslag til en model for differentieret pension.

"Det har der ikke været appetit på, at vi skulle gøre lige nu. Men vi kan bare se, at retorikken bliver mere og mere skrap på, hvornår det nu er Arnes tur, og at flere på Christiansborg omtaler det som en dødssejler. Derfor mener vi, at det ville klæde os at komme på banen med et konkret forslag," siger hun.

3F satser på trepart
Tina Christensen, der er næstformand i 3F, finder det prisværdigt, at FOA spiller ud med en mulig model.

"FOA har i den skitserede model dels forsøgt at tage hånd om de brancher, hvor ansatte er særligt udsatte for fysisk eller psykisk nedslidning, dels fokuseret på de lønmodtagere, der har været længst på arbejdsmarkedet. Begge kriterier er relevante, men skal også udfoldes yderligere, inden vi i 3F kan tage endelig stilling til en mulig model," siger hun.

3F har ikke selv udarbejdet en egentlig model, men peger i stedet på en række kriterier, som en model bør tage højde for.

"I 3F er vi optaget af at bidrage til arbejdet – gerne i en trepartsmodel, hvor vi i fællesskab kan udfolde kriterierne yderligere," siger Tina Christensen.

Hummelgaard tager forslag med i værkstedet
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser gode takter i forslaget fra FOA, men også udfordringer.

"Det er spændende tanker, som FOA giver udtryk for, og det er da noget, som vi tager med ned i vores værksted, hvor vi lige nu sidder og arbejder på modellen," siger han.

På udfordringssiden peger ministeren blandt andet på, at de bagvedliggende branchedata i NFA-opgørelsen ikke er særligt gode, fordi virksomheder selv vælger, hvilken kategori de vil tilhøre, og at rangeringen af de hårdest belastede brancher kan ændre sig fra år til år.

"Derudover omfatter en kategori alle medarbejdere i en virksomhed, det vil sige lige fra direktøren til pedellen. Og lige præcis det er jo ikke meningen med vores udspil," siger han.

Ifølge Peter Hummelgaard skal fagbevægelsen eller andre ikke holde sig tilbage med forslag til udformningen af en model for differentieret pension.

"Hvis man abonnerer på problemformuleringen, er det kun en styrke, at der er organisationer, som tænker med," siger han.

Trepartsproces er strandet
I starten af august mødtes regeringen med FH og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) for at drøfte tidlig pension. Mødet skulle være afsæt til en proces med arbejdsmarkedets parter, men er ikke siden blevet fulgt op af nye møder.

Nu nærmer efterårsferien sig, som DA har sat som bagkant for, hvornår de af hensyn til de private overenskomstforhandlinger ikke længere kan deltage i drøftelser med regeringen og fagbevægelsen.

Peter Hummelgaard afviser, at den manglende mødeaktivitet er udtryk for, at regeringen har droppet at involvere arbejdsmarkedets parter direkte.

"Bestemt ikke. Vi involverer dem hele tiden. Det er rigtigt, at der kun har været ét formelt møde med FH og DA, men til gengæld har jeg haft 30-40 møder med forskellige interesseorganisationer med det her på dagsordenen. Alle input, forhåbninger og bekymringer herfra ryger jo med i værkstedet," siger han.

DA har dog fra starten været afvisende over for ideen om differentieret pension, og for regeringen har det været afgørende ikke at udstyre nogen parter med veto, understreger Peter Hummelgaard.

"Slet ikke, når vi kan se, at appetitten blandt Folketingets partier bliver ved med at vokse," siger han med henvisning til Dansk Folkeparti og senest Nye Borgerlige, som i åbningsdebatten i sidste uge erklærede sig enige i behovet for en differentieret pension.

Regeringen forventer at fremsætte en model til foråret, når de private overenskomstforhandlinger er i hus. Derefter skal modellen forhandles med Folketingets partier.

"Vi kan jo ikke tage de partiers holdninger til indtægt for, at vi så har en aftale, men det er til gengæld et godt afsæt for forhandlingerne, der kan skabe et stort flertal bag det her," siger Peter Hummelgaard.

FOA præsenterer sit forslag, når forbundet holder kongres fra onsdag.

Dokumentation

Det foreslår FOA

FOA foreslår en model for differentieret pension, hvor de 10 mest belastede brancher tilgodeses.

Udgangspunktet skal være Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs indeks over de brancher, som har den højeste belastning inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Over en million lønmodtagere – svarende til 38 procent af lønmodtagerne – vil ifølge FOA's opgørelse være berettiget til tidlig pension.

Derudover opstiller FOA som kriterie, at man skal have været 40 år på arbejdsmarkedet.

For at undgå diskrimination af deltid og barsel, foreslår FOA som udgangspunkt at medtage al beskæftigelse på over 8 timer om ugen. Det skyldes, at ATP's tilgængelige opgørelser fordeler sig på enten 8 eller 27 timer. Timetallet bør ifølge FOA formentlig ligge et sted mellem 8 og 27 timer, f.eks. 15 timer.

Modellen vil ifølge FOA omfatte højest 9.000 personer om året. Reelt vil tallet formodentlig blive meget mindre, da en del af målgruppen allerede vil være på offentlige ydelser, og en del vil fortsætte med at arbejde. 

Top-10 over fysisk belastende arbejdsmiljø*

 • Opførelse og nedrivning af byggeri
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Rengøring
 • Slagterier
 • Færdiggørelse af byggeri
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Transportmidler
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri
 • Restauranter og barer
 • Anlægsarbejde 

Top-10 over psykisk belastende arbejdsmiljø*

 • Slagterier
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Vand, kloak og affald
 • Hotel og camping
 • Restauranter og barer
 • Undervisning
 • Hospitaler
 • Installation og reparation af maskine
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Rengøring 

* Baseret på belastningsindeks for 2018 i NFA-rapporten 'Arbejdsmiljø og Helbred 2012-2018'.


Omtalte personer

Mona Striib

Forbundsformand, FOA, formand, Forhandlingsfællesskabet
Ufaglært

Peter Hummelgaard Thomsen

Beskæftigelsesminister, MF (S)
cand.jur. (Københavns Uni. 2012)

Tina Christensen

Næstformand, 3F

Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser