Debat

HK Kommunal: Glem ikke jobfokusset for udsatte ledige i fremtidens beskæftigelsesindsats

Når beskæftigelsesindsatsen skal nytænkes, bør alle borgere fortsat få mulighed for at få del i arbejdsfællesskabet gennem virksomhedsrettede indsatser. For vi kan se, at det virker, skriver Pia Lund Jeppesen.

Vi ønsker et beskæftigelsessystem, hvor borgerne mødes med tillid, når medarbejderne understøtter deres vej til arbejde eller uddannelse med relevante individuelle løsninger, skriver Pia Lund Jeppesen.
Vi ønsker et beskæftigelsessystem, hvor borgerne mødes med tillid, når medarbejderne understøtter deres vej til arbejde eller uddannelse med relevante individuelle løsninger, skriver Pia Lund Jeppesen.Foto: Anne Bæk/Ritzau Scanpix
Pia Lund Jeppesen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Den ureflekterede og på mange måder meningsløse tre milliarder kroner store rundbarbering af beskæftigelsesindsatsen, regeringen lægger op til, er mildt sagt ikke befordrende for en ellers helt nødvendig nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.  

Den massive besparelse risikerer nemlig i den grad at underminere den aktive arbejdsmarkedspolitik, der igennem en årrække har leveret resultater til gavn for de ledige, for virksomhederne og for samfundsøkonomien.  

Som en ansvarlig medlemsorganisation, der repræsenterer hovedparten af de ansatte i beskæftigelsesindsatsen, hjælper vi ikke desto mindre gerne den hidtil påfaldende tavse regering med at reformere det system, der i udgangspunktet er bygget på mistillid og har knopskudt i et kakofonisk virvar af halve løsninger.  

I HK Kommunal har vi i et tæt samarbejde med tillidsvalgte landet over netop udarbejdet et manifest med ti pejlemærker til fremtidens beskæftigelsesindsats. Den kan rubriceres i tre samlende målsætninger. 

Mere tillid og færre proceskrav 

Vi ønsker for det første et beskæftigelsessystem, hvor borgerne mødes med tillid, når medarbejderne understøtter deres vej til arbejde eller uddannelse med relevante individuelle løsninger.

Temadebat

Hvordan ser beskæftigelsesindsatsen ud efter jobcentrene?

SVM-regeringen har endnu ikke konkretiseret, hvornår jobcentrene skal dreje nøglen om, hvordan det kommer til at foregå, og hvordan beskæftigelsesindsatsen skal organiseret efter jobcentrene.

Derfor spørger Altinget Arbejdsmarked og Altinget Kommunal i en ny fælles temadebat en række aktører om, hvordan de forestiller sig, at den nye beskæftigelsesindsats i kommunerne skal se ud.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes egen holdning.

Medarbejderne skal have kompetencer og mandat til at forme netop de løsninger, der passer til den enkelte borger. Jobcentre landet over har jo vist, at det er det, der skal til, især når borgerne har andre udfordringer end ledighed.  

I det hele taget viser al erfaring og rigtig meget forskning, at tid og mulighed for at bygge individuelt tilpassede indsatser giver resultater, der placerer Danmark i den absolutte top, når det handler om at få borgere væk fra passiv forsørgelse. 

Derfor skal de mange centralt fastsatte proces- og dokumentationskrav saneres, så der frigøres tid til borgerne. For detailstyringen og de mange formalia står ofte i vejen for, at man sammen med borgeren kan lave den bedste løsning. Vi ønsker en ny balance, så fremtidens beskæftigelsesindsats får friere rammer uden at sætte borgernes retssikkerhed over styr. 

Derudover skal vi have bragt flere digitale løsninger i spil, når det giver værdi for indsatsen. Og så bør vi først aktivere diverse sanktioner, hvis tilliden brydes, og de fælles aftaler ikke overholdes.  

Som det er i øjeblikket, bliver de ledige som det første mødt af nogle dokumenter, hvor der står, hvad de skal levere, og hvis de ikke gør det, så er der konsekvenser og sanktioner. De giver de fleste et ubehag ved at træde ind i et jobcenter, og det er en skidt start. 

Værdi i klart jobfokus 

For det andet bør den virksomhedsrettede indsats og medarbejdernes beskæftigelsesfaglighed udgøre et centralt omdrejningspunkt for morgendagens beskæftigelsesindsats.  

For det er jo netop i matchet mellem den ledige og virksomheden, at beskæftigelsesindsatsen har vist sit værd. Også for borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet.

Man skal tænke sig rigtig godt om, før man afskærer kommunerne fra også at hjælpe virksomhederne med ordinær rekruttering, fordi det også kan åbne døre for mere udsatte borgere. 

Pia Lund Jeppesen
Næstformand, HK Kommunal

Jobcentrenes stærke fokus på virksomhederne hjælper jo ikke bare virksomhederne med arbejdskraft. Nej, det bidrager også til, at borgere, der som udgangspunkt er langt fra arbejdsmarkedet, kan få en fod indenfor – på trods af sygdom eller sociale problemer. 

Derfor skal man tænke sig rigtig godt om, før man afskærer kommunerne fra også at hjælpe virksomhederne med ordinær rekruttering, fordi det også kan åbne døre for mere udsatte borgere. Udsatte borgere bør have en helhedsorienteret indsats med et klart jobfokus.  

Vores erfaringer viser, at det har en klar afsmittende effekt, at mere udsatte ledige bliver hjulpet i de samme virksomhedsrettede rammer som borgere uden andre problemer end ledighed. Vores klare vurdering er, at langt hovedparten af de ledige, der også har sociale eller psykiske udfordringer, får stor værdi af at få foden indenfor på arbejdsmarkedet. 

Kommunalt forankret indsats 

Endelig – for det tredje – er det afgørende, at beskæftigelsesindsatsen i endnu højere grad, end det er tilfældet nu, bliver kommunalt forankret.  

En indsats båret af kommunalbestyrelserne vil ikke alene give mere fleksible rammer for de lokale virkeligheder, men også give borgere med netop andre problemer end ledighed muligheder for en mere helhedsorienteret indsats.

Læs også

En stærk kommunal forankring vil med andre ord gøre det lettere at tage hånd om alle de mangeartede udfordringer, der kan gøre sig gældende i et ledighedsforløb – uden at miste fokus på det virksomhedsrettede. Også derfor skal politikerne på Christiansborg passe på med at gøre borgere med andre udfordringer end ledighed til sociale sager.  

Lad os få nytænkt beskæftigelsesindsatsen. Men lad nu være med at smide de indsatser, der rent faktisk virker, ud med badevandet.  

Jeg noterer mig med tilfredshed, at vores beskæftigelsesminister vil nedsætte et ekspertråd, der angiveligt skal komme med forslag til en nytænkning af beskæftigelsespolitikken. Det er i den grad velkomment. Og jeg går da ud fra, at vi på vegne af vores dygtige jobcentermedarbejdere bliver inviteret med indenfor i maskinrummet, når regeringen er klar til at eksekvere.  

Vi må og skal sikre os, at der ikke endnu engang kreeres omfattende lovændringer på beskæftigelsesområdet uden rod i praksis eller uden inddragelse af medarbejderne.  

Det handler jo ikke alene om nogle bygninger med et jobcenterlogo på. Vi vil sikre, at politikerne ikke som en tyv om natten laver et forlig, hvor viden og erfaringer fra praksis endnu en gang overhøres.  

Vi har så meget viden om, hvad der virker, gennem forskere og et utal af projekter ude i kommunerne. Det er helt afgørende, at det bringes i spil. Husk, at det er en supertanker, vi skal ændre kursen for.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Pia Lund Jeppesen

Næstformand, HK Kommunal, faglig konsulent, HK Kommunal Hovedstaden

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024