Krifa: Der er plads til alle for enden af regnbuen

DEBAT: Kampen for reel frihed, ligestilling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet burde være noget, alle faglige organisationer kunne blive enige om, skriver Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa.

Af Søren Fibiger Olesen,
formand for Krifa

Mangfoldighed har været et gennemgående tema i mange læserbreve, debatindlæg, kommentarer i avisspalter og på de sociale medier den seneste tid. Særligt to begivenheder synes at have inspireret til den hyppige brug af ordet mangfoldighed.

Den ene begivenhed er, at DR har valgt at ansætte en tidligere chef som såkaldt mangfoldighedskonsulent, og den anden begivenhed er, at Copenhagen Pride løber af stablen i denne uge. Særligt den sidstnævnte begivenhed har fået mange faglige organisationer til at bakke op og hylde mangfoldigheden.

I Krifa hylder vi også mangfoldigheden og ønsker, at alle mennesker, trods forskelligheder, skal have de samme muligheder for at leve et godt liv. Vi ønsker også et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle, og hvor ingen skal føle sig udenfor, og hvor ingen mobbes på grund af deres seksuelle orientering. Men for mig er det ikke nok, at vi taler imod mobning på arbejdspladsen den ene gang om året, hvor Copenhagen Pride løber af stablen.

Et arbejdsmarkedet med plads til alle
Vi må konstant modarbejde enhver form for mobning på arbejdspladsen – ikke kun mobning der relaterer sig til menneskers seksuelle orientering, men også mobning og diskrimination, der har til formål at krænke menneskers frie ret til selv at vælge, hvilken gud de ønsker at dyrke, eller hvilken faglig organisation de ønsker at være medlem af.

Min drøm er et arbejdsmarked med plads til alle, og hvor så mange som muligt får muligheden for at blive en del af det arbejdende fællesskab. Det betyder også, at mennesker, der på grund af fysiske eller psykiske handicaps ikke kan løbe helt så hurtigt, som konkurrencestaten kræver, får en chance på arbejdsmarkedet og bliver behandlet som ligeværdige medarbejdere af både ledere, kollegaer og resten af samfundet.

Kampen for reel frihed, ligestilling og mangfoldighed på arbejdsmarkedet burde være noget, alle faglige organisationer kunne blive enige om. Derfor håber jeg, at resten af fagbevægelsen vil være med til at understøtte et arbejdsmarked, hvor der reelt bliver plads til alle.

Forrige artikel Ny debat om regeringens strategi for deleøkonomi Ny debat om regeringens strategi for deleøkonomi Næste artikel Vikar-direktør: Teknologi har disrupted arbejdsmarkedet Vikar-direktør: Teknologi har disrupted arbejdsmarkedet
  • Anmeld

    Allan Wallin · ?

    Spørgsmål til formanden for Krifa

    Tomme ord fra en formand for Krifa hvis specialkonsulenter ikke kender lovgivningen om ægtefælleudtræden, optjeningsperioden og overflytning af optjent anciennitet og ejheller kender til beregning af efterlønssats, de har værge i Center for Klager over a-kassers afgørelser, en ankeinstasns som burde være borgerens retssikkerhed - men styrelsen valgte af agere værge for Krifa om var komplet på afveje, systemet vogtere frikendte Krifa for kritik, selv om Kriifa selv efter jg havde været i vrideren grundet dem i det offentlgie syge klagesystem, som var inhabile og omskrev alt sandt faktum til falsk for at hjælpe den vildfaren a-kasse Krifa! NB som selv efter Styrelsen og Ankestyrelsen havde frikendt dem for fejl -ANERKENDTE FEJLENE, MEN HJALP KRIFA MIG MED AT FÅ RETTET DET OVERFOR DEN KORRUMPEREDE SYSTEM, NEJ FOR FOR SÅ SKULLE KRIFA SELV ERSTATTE OG BETALE FOR FEJLEN - OG DU ER VELVIDEN OM DE GROTESKE FORHOLD KRIFA FASTHOLDE MIG I 2-3 ÅR I NOGET DE SELV ANERKENDER VAR FORKERT, DU SOM FORMAND BESTEMMER HVEM DER ER PLADS TIL PÅ DINE FORKERTE BESLUTNINGER OG DIT LIDET FLATERENEDE SPECIALKONSULENTER, FØJ, BESKÆFTIGELSESMINISTRE BESKYTTER DIG, FANDEN HYTLER SIG OG SINE, HVORDAN PASSER DET OVERENS MED KRISTENDOM???