Krifa: Offentlig eller privat børnepasning skal være et frit valg

DEBAT: Om barnet skal passes i en offentlig eller privat institution bør være op til forældrene, mener Krifas formand, Søren Fibiger Olesen. Retten til det frie valg skal vi værne om, mener han.

Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa

Hele 72 procent af de unge mellem 18 og 29 år er enten helt enige eller enige i, at småbørnsforældre fortsat bør have mulighed for at få kommunalt tilskud til børnepasning, uanset om man vælger en kommunal eller en privat pasningsordning. 

Kun 12 procent af de adspurgte siger, at de er enten helt uenige eller uenige i, at der bør være tilskud til både offentlig og privat pasning. Det slår en helt ny undersøgelse fast, som TNS-Gallup netop har gennemført for Krifa. 

Det glæder mig, at der er stor opbakning til det frie valg på dette område. Det viser for mig, at de unge har fuld tillid til, at forældrene selv kan håndtere at tage beslutning om, hvilken pasningsform, der passer bedst til netop deres barn, og at der fortsat skal være valgfrihed mellem offentlige og private pasningsordninger. 

Som formand for Danmarks fjerdestørste fagforbund, hvor en stor del af de private børnepassere er medlemmer, glæder det mig også, at befolkningen ikke bakker op om den klapjagt på de private børnepassere, som der på det seneste er blevet ført fra blandt andet politisk side. 

Eksempelvis fremsatte Enhedslisten tidligere i år et lovforslag om helt at forbyde privat børnepasning. Tidligere har også fagforbundet FOA offentligt luftet kritik af de private pasningsordninger. 

Et principielt spørgsmål om frihed
Jeg forstår ikke den voldsomme modstand mod private pasningsordninger. 

Jeg er overbevist om, at det er bedst for både forældre og børn, at vi holder fast i et frit valg. I øvrigt tror jeg, at forældrene, som udgangspunkt, er de bedste til at vurdere, hvad der er bedst for netop deres barn.

Det er mit håb, at modstanderne mod det frie valg mellem offentlige og private løsninger lytter til forældrenes ønsker på dette område og dropper tanken om at ville fratage forældrene det frie valg. 

I Krifa synes vi, det er udansk at ville fratage forældrene muligheden for selv at vælge, om deres børn skal passes i offentligt eller privat regi. 

Det er udansk at ville ensrette alt og alle. Det er et grundlæggende dansk frihedsprincip, at der selvfølgelig skal være frit valg mellem offentlige og private løsninger. Det gælder jo også valget mellem eksempelvis folkeskole og privatskole.

Forældrene vælger den bedste løsning
Den offentlige debat om børnepasning er sandsynligvis også foranlediget af, at stadig flere forældre netop vælger en privat børnepasser, frem for en kommunal. 

Jeg deler på ingen måde bekymringen over, at stadig flere forældre vælger en privat pasningsordning. Man bør huske på, at de private børnepassere, i lighed med kollegaerne i det kommunale, også er underlagt kommunalt tilsyn og kvalitetskontrol. 

I øvrigt er de private børnepassere hver eneste dag underlagt forældrenes tilsyn. Hvis ikke dagplejebørnene i de private pasningsordninger blev udviklet i en sund og god retning, så ville forældrene naturligvis trække de kære små ud af ordningen igen. Det siger næsten sig selv.

Jeg er ikke i tvivl om, at de mange forældre, der har valgt en privat pasningsordning, har valgt lige præcis dén løsning, som de finder bedst for deres barn.

I Krifa går vi ind for et arbejdsmarked præget af åbenhed, frihed og med plads til forskellighed, og dermed også plads til private dagplejere og børnepassere. Lad os holde fast i det frie valg.

Forrige artikel Forfatter: Regeringen har pligt til at sikre boliger til mennesker med handicap Forfatter: Regeringen har pligt til at sikre boliger til mennesker med handicap Næste artikel Djøf: Det  vil klæde staten at være en moderne arbejdsgiver Djøf: Det vil klæde staten at være en moderne arbejdsgiver