Kritik: Arbejdsskadestyrelsen drukner i gamle sager

DØDVÆGT: Genoptagelser og revisioner fylder meget i bunkerne hos Arbejdsskadestyrelsen, der i forvejen kæmper for at nedbringe sagsbehandlingstiden. Dansk Arbejdsgiverforening vil have tilsynet til at fokusere ressourcerne.

I 2014 blev 58.967 sager om arbejdsskader behandlet i Arbejdsskadestyrelsen.

7 ud af 10 sager var en arbejdsskade, der blev anmeldt for første gang, mens de resterende var revisioner og genoptagelser - det vil sige gamle sager, som havde været gennem hænderne på en af styrelsens sagsbehandlere mindst én gang før.

Knap 16 procent af sagerne var genoptagelser.

Login