Min A-kasse: Faglig storfusion baner vej for større a-kasser

DEBAT: Med fusionen mellem LO og FTF har vi fået en enestående mulighed for at rydde op i a-kassestrukturen, så fortidens skel ikke står i vejen for større, fagligt velfunderede, tværgående a-kasser, skriver direktør for Min A-kasse, Kim Them Serup.

Af Kim Them Serup
Administrerende direktør i Min A-kasse

Størstedelen af landets socialrådgivere er i dag organiseret i Dansk Socialrådgiverforening.

Størstedelen af landets socialpædagoger er organiseret i Socialpædagogernes Landsforbund.

Det ene forbund var indtil nytår en del af LO. Det andet en del af FTF. Med fusionen mellem de to hovedorganisationer til FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation – er de nu begge i samme faglige familie.

A-kasse-opdeling hører fortiden til
Det er en god nyhed for medlemmerne. Selvom de to forbund organiserer forskellige faggrupper, så er det en fordel, at de står sammen – og dermed stærkere – om mere overordnede spørgsmål på arbejdsmarkedet.

Men desværre omfatter familiefesten ikke deres a-kasser.

Flertallet af de omkring 18.000 socialrådgivere er medlemmer af FTF-A, mens de omkring 39.000 socialpædagoger typisk er dagpengeforsikrede i forbundets egen a-kasse.

Den opdeling tilhører en tid fra før fusionen mellem LO og FTF. Det ville være oplagt at bruge den faglige storfusion som løftestang for en generel modernisering af a-kassestrukturen også.

Større a-kasse giver styrke
Ikke mindst på grund af stigende mobilitet på arbejdsmarkedet går trenden på a-kasseområdet i retning af færre og større tværgående, fagligt funderede a-kasser.

Uden at kende de to forbunds interne forhold (de er blot med her som eksempel), så taler meget for, at de ville stå stærkere, hvis de begge indgik i en større a-kasse, hvor stordrift, lave omkostninger og fremtidssikret IT-udvikling kunne følges ad med plads til individuel faglig identitet og dybdeviden.

Altså hvis de kunne bevare den mindre a-kasses nærhed, viden og faglig identitet – og samtidig høste den store a-kasses effektivitetsfordele på den basale drift.

Prosa gik foran i 2010
Forbundet Prosa med cirka 15.000 medlemmer gik netop den vej i 2010, hvor de blev en del af Min A-kasse. Samtidig med at de kom ind i et større fællesskab (100.000 medlemmer i 14 forbund), har de bevaret deres individuelle faglighed.

De har styrket den faglige dybdeviden om IT-arbejdsmarkedet (med dedikerede a-kassemedarbejdere placeret i forbundets hus). Med andre ord har Prosa bevaret deres faglige profil, samtidig med at de er blevet en del af et større a-kassefællesskab.

Det er er mig bekendt unikt i sektoren. Men en tilsvarende udvikling mere bredt vil være både naturlig og gavnlig.

Små a-kasser bliver for dyre
For det første er basisudgifterne ved at drive a-kasse så store, at der alene af den grund er fordele ved at være mange medlemmer under samme tag. Omfattende og omskiftelige regler, stigende krav og ikke mindst bastante og voksende udgifter til IT vil i fremtiden betyde, at mindre a-kasser vil få det sværere og sværere. Det vil simpelthen blive for dyrt.

For det andet, så er der et – forståeligt, rimeligt og voksende – politisk ønske om, at en af a-kassernes fornemste opgaver er at få ledige medlemmer i arbejde. Det er ikke nok "bare" at udbetale dagpenge til tiden og gennemføre de lovpligtige samtaler med de ledige. A-kasserne skal i langt højere grad fokusere på at få ledige medlemmer i arbejde med en individuel og målrettet indsats.

Det er en sund udvikling. Men det kræver en vis størrelse at kunne løse opgaven, uden at prisen per medlem bliver for høj.

Mulighed for tværfaglighed og brancheglidning
Med fusionen på hovedorganisationsniveau har vi fået en enestående mulighed for at rydde op i a-kassestrukturen, så fortidens skel ikke står i vejen for større fagligt velfunderede, tværgående a-kasser.

Det vil også forbedre mulighederne for brancheglidning, hvor ledige medlemmer inden for fag med høj ledighed i større omfang end i dag vil kunne hjælpes på vej mod job på andre faglige felter.

Fremtidens a-kasse – og jobvejleder – skal BÅDE være fagligt velfunderet, så han eller hun ved, hvor de konkrete jobåbninger er inden for et givet fagområde, men skal også være tværfaglig nok til at kunne se muligheder for uddannelse eller brancheskift, når det er til medlemmets fordel.

Bredde og effektiv stordrift
Det bør derfor være helt afgørende for såvel de faglige forbund og medlemmerne, at både store og små forbund kan udvikle og synliggøre deres faglige profil i et større og stærkere a-kassefællesskab, som bedre kan gå hånd i hånd med den nye faglige hovedorganisation, FH.

Det er i al sin enkelhed opgaven for fremtidens a-kasse: effektiv stordrift kombineret med tværfaglig bredde og viden samt en faglig synlig profil, som de faglige forbund – store som små – og medlemmer kan genkende deres faglighed i.

Der er vi ikke endnu – men jeg tror, det kommer. Og vi i Min A-kasse vil gerne skubbe på.

Forrige artikel Debat: Tudetosset at presse fleksjobbere på lønnen Debat: Tudetosset at presse fleksjobbere på lønnen Næste artikel HK's valgønske: Vi skal skabe bedre job – ikke kun flere job HK's valgønske: Vi skal skabe bedre job – ikke kun flere job