Fagbevægelsens nye superorganisation får nyt navn

NAVNENYT: Fusionen mellem de to fagforbund LO og FTF kommer fra årsskiftet til at gå under navnet Fagbevælgelsens Hovedorganisation.

Når de to faglige organisationer LO og FTF officielt fusionerer 1. januar 2019 bliver det under navnet FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Det blev besluttet fredag formiddag på den nye hovedorganisations første hovedbestyrelsesmøde.

Valget stod mellem HO og FH, og valget faldt ud til sidstnævnte valgmuligheds fordel. Idéerne til det nye navn kom fra medlemmernes bidrag på de sociale medier, hvorefter de 66 medlemmer af hovedbestyrelsen stemte om de to forslag.

Det nye navn markerer fusionen mellem LO og FTF, der ved sammenlægningen kommer til at repræsentere 1,5 millioner medlemmer.

"Jeg er rigtig glad for det nye navn. Det signalerer, at lønmodtagerne fra januar 2019 får en ny stærk hovedorganisation med sammenhold på tværs af faggrænser og det offentlige og private arbejdsmarked," siger Lizette Risgaard til avisen.dk.

Ny struktur vedtaget
På hovedorganisationens hovedbestyrelsesmøde blev den nye ledelsesstruktur også lagt endelig fast.

Det bliver den nuværende formand for LO, Lizette Risgaard, der kommer til at stå i spidsen for FH. Hun bliver flankeret af FTF-formand Bente Sorgenfrey, som får titel af 1. næstformand.

De fem andre næstformand i den nye hovedorganisation bliver Arne Grevsen (LO), Ejner K. Holst (LO), Nanna Højlund (LO), Majbrit Berlau (Dansk Socialrådgiverforening) og Morten Skov Christiansen (LO).

De to faglige organisationer besluttede i april at fusionere ved to særskilte kongresser. Beslutningen er blandt andet truffet for at stå stærkere både politisk og i den offentlige debat.

"Vi bliver med 1,4 millioner medlemmer lønmodtagernes talerør. Vi kender deres hverdag og deres udfordringer, og vi ved, at der mere end nogensinde er brug for en stærk fagbevægelse, der varetager deres interesser over for politikere og arbejdsgivere," siger FTF’s formand, Bente Sorgenfrey. 

Forrige artikel Inden nye satspuljeforhandlinger: DF kræver pulje til indvandrerkvinder halveret Inden nye satspuljeforhandlinger: DF kræver pulje til indvandrerkvinder halveret Næste artikel Forhandlinger om illoyal handelspraksis går ind i slutspillet Forhandlinger om illoyal handelspraksis går ind i slutspillet
Socialdemokratiet er ude af pensionsforhandlinger

Socialdemokratiet er ude af pensionsforhandlinger

TILBAGETRÆKNING: Ifølge Mette Frederiksen har regeringen smidt Socialdemokratiet ud af forhandlingerne om bedre vilkår for de nedslidte. Den udlægning er beskæftigelsesministeren dog ikke enig i.