Overblik: Her er overenskomsterne for de ansatte i staten og kommunerne

Højere løn, mere frihed i pension og fleksible feriedage. Sådan lyder nogle af overskrifterne i de nye overenskomster på det kommunale og statslige område. Få overblikket over aftalerne her.

Overenskomstaftalen på det statslige område blev forrige søndag indgået mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og Rita Bundgaard, der er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg. Aftalen på det kommunale område blev indgået fredag. 
Overenskomstaftalen på det statslige område blev forrige søndag indgået mellem finansminister Nicolai Wammen (S) og Rita Bundgaard, der er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg. Aftalen på det kommunale område blev indgået fredag. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix
Katharina Lindharth Møbjerg Madsen

Overenskomsterne for de ansatte i staten og kommunerne er faldet på plads efter forhandlinger i Finansministeriet.

Altinget giver dig her overblikket over de vigtigste elementer i aftalerne.

Du kan læse aftalen for kommunalt ansatte her. Aftalen for de statsligt ansatte kan læses her.

Hvem har indgået aftalerne?

Aftalen på statens område blev forhandlet på plads mellem finansminister Nicolai Wammen (S) på den ene side og Centralorganisationernes Fællesudvalg samt Akademikernes fagforening på den anden side. Der er tale om to separate aftaler. De rummer dog en lang række fælles træk.

Aftalen for de kommunalt ansatte blev indgået mellem Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfælleskabet, der er en sammenslutning af fagforeninger, der organiserer offentligt ansatte i kommuner.

Alle overenskomsterne gælder frem til 31. marts 2026.

Aftalerne udmønter også det ekstraordinære lønløfte til offentlige ansatte, der i december faldt på plads i en trepartsaftale mellem regeringen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

På det kommunale område venter der i de kommende uger flere forhandlinger med de enkelte faglige organisationer. Der skal landes omkring 100 overenskomster.

Aftalen på det regionale område er endnu ikke faldet på plads.

Den statslige overenskomst

 

Økonomiske ramme

I aftalen er der afsat 8,8 procent som samlet ramme per 31. marts 2024, hvoraf 4,83 procent er generelle lønstigninger, hvilket er gældende fra 31. marts 2024. 

 Frihed i pension

I aftalen er parterne blevet enige om at etablere en opsparingsordning i tilknytning til en pensionsordning, som giver medarbejderne mere valgfrihed mellem løn og pension. Parterne øger hermed den valgfrie del af pensionsbidraget, som kan veksles til løn eller indbetaling på pensionsordningen.

Fleksible feriedage

Parterne har aftalt at oprette særlige feriedage, som de ansatte selv kan spare op, så de ansatte for eksempel kan bruge dette til længere rejser eller indkøring af børn i institution. Opsparingen kan bestå af afspadsering og særlige feriedage. Opsparingen kan maksimalt udgøre 15 dage i alt. Aftalen træder i kraft fra 1. april 2025.

  Barsel

I aftalen har parterne øget den øremærkede barsel til far eller medmor med tre uger. Det vil sige, at far eller medmor får ti ugers øremærket barsel med løn ligesom mor. Ligeledes øges antallet af uger til adoptanter med tre uger i alt. Parterne er samtidig blevet enige om at øge lønretten til forældre, der får to eller flere børn ved fødsel, med 13 uger til hver forælder. Det samme gælder for flerlingeadoptanter, når børnene ved modtagelsen er under et år.

Fokus på medarbejdere i udsatte funktioner

I aftalen har parterne afsat 50 millioner kroner til en økonomisk anerkendelse af medarbejdere der varetager udsatte funktioner. Konkret vil dette gå til politiet, lokalanklagere, retterne og kriminalforsorgen særligt fængselsbetjente.

Lavtløn

Man har afsat 0,01 procent af lønsummen pr. 31. marts 2024 til at løfte grundlønnen for en række af de lavestlønnede grupper i staten. Det drejer sig blandt andet om kontorfunktionærer, rengøringsassistenter og ufaglærte.

Læs også

 

Den kommunale overenskomst

 

Økonomisk ramme

Der er afsat en økonomisk ramme på 8,8 procent pr. 1. april 2024, hvoraf fire procent er afsat til generelle lønstigninger per 1. april 2024. Der ydes en generel lønstigning på 0,24 procent per 1. oktober 2025 og per 1. november 2025 ydes der en yderligere generel lønforhøjelse på 0,20 procent.  I aftalen er der afsat to procent til forhandlingerne med de enkelte faglige organisationer, som følger i den kommende uge. De midler kan bruges til løn- og vilkårsforbedringer på de enkelte områder.

Barsel

I aftalen har man afsat 0,02 procent af den samlede lønsum per 1. april 2024 til at øge den øremærkede barsel til far eller medmor med tre uger. Det vil sige, at far eller medmor får ti ugers øremærket barsel med løn ligesom mor. Ligeledes øges antallet af uger til adoptanter med tre uger i alt. Parterne er samtidig blevet enige om, at hvis forslag til lov om ændring af barselsloven vedtages i Folketinget, at øge lønretten til forældre, der får to eller flere børn ved fødsel, med 13 uger til hver forælder. Det samme gælder for flerlingeadoptanter, når børnene ved modtagelsen er under et år.

Fokus på medarbejdere i udsatte funktioner

I aftalen har man afsat flere midler til at sikre medarbejdere i "udsatte funktioner". Dette vil mere præcist gå til politiet, lokalanklagere og kriminalforsorgen særligt fængselsbetjente.

Lavtlønnede får et løft

Man har afsat 0,045 procent af lønsummen pr. 1. april 2025 til at løfte grundlønnen for en række af de lavestlønnede grupper i kommunerne.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nicolai Wammen

Finansminister, MF (S)
cand.scient.pol. (Aarhus Uni. 2001)

Rita Bundgaard

Formand, HK Stat, formand og chefforhandler, CFU, formand, OAO-Stat
diplomuddannelse i offentlig forvaltning

0:000:00