Overblik: Sådan ser coronahjælpen til erhvervslivet og kulturen ud

AFTALE: Et bredt flertal i Folketinget står bag en aftale om at udvide og forlænge hjælpepakker til coronaramt dansk erhvervs-, kultur-, idræts- og foreningsliv. Her kan du få et overblik over de forskellige elementer af aftalen.

De seneste restriktioner, som regeringen har pålagt befolkningen i et forsøg på at holde spredningen af coronavirus nede, bliver nu fulgt af yderligere hjælp.

Sent tirsdag aften indgik et bredt flertal i Folketinget nemlig en aftale om at udvide og forlænge hjælpepakker til erhvervslivet og kultur-, idræts- og foreningslivet.

Aftalen øger trygheden ved at forlænge de nuværende ordninger til 31. januar 2021 og sikrer hjælp til virksomheder, som er ramt af de nye restriktioner. Det udtaler erhvervsminister Simon Kollerup i en pressemeddelelse.

"Når messecenteret og den lokale catering-virksomhed eller lyd- og lystekniker mister sin indtjening på grund af corona, så skal vi stå klar med hjælp. Det samme gælder, når minkfarme rammes af smitte, og underleverandører pludselig får visket deres ordrebøger rene," siger han.

"Tiden med corona er desværre meget uforudsigelig, men med hjælpen kan vi holde hånden under dem, som holder ekstra for i den svære tid. Det er deres samfundssind, som hjælper Danmark igennem krisen."

Kulturminister Joy Mogensen (S) peger på, at kulturlivet, idrætten og foreningslivet er "særligt hårdt ramt af krisen".

"Derfor er der også særlig hjælp til de områder i den nye politiske aftale," siger hun i pressemeddelelsen.

"Jeg er glad for, at vi kan holde hånden under både kulturinstitutioner og udøvende kunstnere i hele landet. Alle tænker ængsteligt over, hvad der bliver muligt i fremtiden. Derfor afsætter vi midler til et genstartsteam, der kan arbejde med nye, kreative løsninger til, hvordan danskernes kultur-, idræts- og foreningsliv liv bedst består under og efter krisen."

Skuffet Zenia Stampe
Partierne bag aftalen er ud over S-regeringen Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Enhedslisten.

Trods opbakningen til aftalen lod De Radikales kulturordfører, Zenia Stampe, i et facebookopslag forstå, at hun langtfra er tilfreds med det endelige resultat.

"Jeg er virkelig ked af det og skuffet her til aften. I fire dage har jeg kæmpet indædt for at få lappet de huller i hjælpepakkerne, som har efterladt mange kunstnere og freelancere i en helt ulykkelig og fuldstændig urimelig situation. De kan ikke få hjælp, fordi der ikke er et direkte forbud mod at optræde. Men realiteten er, at deres marked er dødt, telefonen er stille, kalenderen er tom og kontoen er overtrukket," skriver hun.

"Men det er ifølge regeringen og dens embedsmænd "new normal", og så er der ingen hjælp at hente. Det kan jeg slet ikke acceptere."

Dyk ned i aftalen og få overblik over de forlængede kompensationsordninger og nye puljer her:

Kompensation for virksomheder justeres og forlænges
Alle de nuværende kompensationsordninger forlænges til den 31. januar 2021.

 • Kompensationsordningen for faste omkostninger bliver udvidet, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 procent. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 procent
 • Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys og taxaer kan være omfattet.
 • Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for blandt andre selvstændige og faste omkostninger.
 • Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for blandt andre selvstændige og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder.
 • Tvangslukkede virksomheder får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder for eksempel messeaktivitet.
 • Faste leverandører til pelsdyravlere – det kan for eksempel være fodercentraler, dyrlæger eller kommercielle pelserier – hvor besætningen slås ned, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger.

Forlænget ret til dagpenge og ekstra SU-lån 
Aftalen betyder, at dagpengemodtagere får forlænget retten til dagpenge, og de udvidede SU-lånemuligheder fortsætter.

 • Personer, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 til den 1. november 2021, vil få forlænget deres ret til dagpenge med to måneder.
 • Retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder.
 • 225-timersreglen suspenderes for kontanthjælpsmodtagere fra den 1. november 2020 til den 31. januar 2021.
 • Der afsættes desuden 60 millioner kroner til opkvalificering af ledige.
 • De udvidede SU-lånemuligheder for elever og studerede bliver forlænget til den 31. januar 2021.
 • Der afsættes en pulje på 18 millioner kroner til forlængelser af ph.d.-stipendiater, som universiteterne beslutter, der må forlænges på grund af corona-restriktionerne.

Hjælpepakker og kompensationsordninger for kulturen
En række af de eksisterende kompensationsordninger forlænges ind i 2021:

 • De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger.
 • Kompensationsordningen for arrangører.
 • Kunststøtteordningen (for kunstnere med kombinationsindkomster).
 • Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner.
 • Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed.
 • Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner.
 • Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale institutioner med driftstilskud fra Kulturministeriet samt visse kommunale koncert- og kulturhuse.

Virksomheder og dele af kultur- og idrætslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige og faste omkostninger, såfremt de oplever en omsætningsnedgang relateret til forbuddet.

Aftalepartierne er desuden enige om, at freelancere, kombinatører og kunstnere også uden CVR-nummer, såsom professionelle musikere, dansere, lys- og lydudstyrsleverandører omfattes af kompensationsordningen til leverandører til private fester.

Aktivitets- og foreningspulje for kulturlivet
Aktivitetspuljen videreføres, og partierne har besluttet at tilføre flere midler.

 • Eventuelt ubrugte midler overføres og der afsættes yderligere 300 millioner kroner i perioden den 1. november 2020 til den 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes.
 • Partierne afsætter yderligere 150 millioner kroner til foreningspuljerne under DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF i perioden den 1. november 2020 til den 31. januar 2021 på de nuværende betingelser for puljerne.

Genstartsteam for kultur- og idrætsliv
Som et led i aftalen etableres der et nyt genstartsteam.

 • Der afsættes 50 millioner kroner til at udvikle og afprøve nye formater, konkrete cases og initiativer.
 • Målet er, at det kan være med til at bane vejen for, at kultur- og idrætslivet kan udfolde og udvikle sig under de gældende restriktioner.
 • Hvilke aktører, der skal være en del af genstartsteamet, er ikke afklaret endnu.
 • Rammerne for genstartsteamet skal aftales mellem kulturministeren og kulturordførerne. Ifølge kulturordfører Kasper Sand Kjær (S) vil sektoren blive inddraget tæt i arbejdet.

Ny biografpulje
Partierne bag aftalen har oprettet en ny pulje til landet biografer.

 • Der er afsat 15 millioner kroner til at gennemføre aktiviteter på biografområdet.

Kompensation til aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet
Forsamlingsforbuddet betyder, at folkeoplysende voksenundervisning på aftenskoler, dagshøjskoler og Folkeuniversitetet ikke kan gennemføres som normalt.

 • Partierne bag aftalen har afsat 60 millioner kroner til en midlertidig kompensationsordning for tabt deltagerbetaling eller ekstra udgifter, som restriktionerne medfører.

Arbejdslegater til kunstnere
Som led i aftalen er der afsat 25 millioner kroner til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret af corona.

Du kan læse den fulde aftaletekst her.

,

Forrige artikel Regeringen vil sende indvandrere i 37-timers aktivering, men ny forskning viser, at effekten er tvivlsom Regeringen vil sende indvandrere i 37-timers aktivering, men ny forskning viser, at effekten er tvivlsom Næste artikel Altinget guider: Derfor er forslaget om europæisk mindsteløn så besværligt for Danmark Altinget guider: Derfor er forslaget om europæisk mindsteløn så besværligt for Danmark