Professor: Skrot frivilligt arbejde hvis det forlænger ledighed

FRIVILLIGHED: Ministeriets tal punkterer romantiske forestillinger om gevinsterne ved frivilligt arbejde, mener arbejdsmarkedsforsker. Civilsamfundsforsker maner til besindighed.

Foto: www.colourbox.com
Rasmus Dahl Løppenthin

Beskæftigelsesministeriets undersøgelse af dagpengemodtageres frivillige arbejde bør give anledning til dybe panderynker i det frivillig-begejstrede Danmark. Det mener professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

Talknuserne bag rapporten konkluderer nemlig, at dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt i gennemsnit går ledige i 32 uger. Resten af danskerne på dagpenge finder i gennemsnit et arbejde efter 26 uger.

“De her tal er klare og overraskende,” siger Henning Jørgensen.

Han mener, det bør få konsekvenser for lediges mulighed for at arbejde frivilligt, hvis fremtidige studier peger i samme retning.

Fakta

“Man skal da ikke bruge sådan noget, hvis det øger folks ledighed systematisk. Så har vi et problem,” siger Henning Jørgensen.

Arbejdsmarkedsforskeren mener samtidig, at der er god ræson i, at lediges sociale indsats i fritiden ikke giver en genvej tilbage på arbejdsmarkedet.

“Det er den romantiserede fortælling, som tilhængerne af frivilligt arbejde går rundt med. Men den er jo ikke virkelighedsnær,” siger han og fortsætter.

“Arbejdsgiverne vil ikke have nogen, der er socialt indstillede. De vil have folk, de kan tjene penge på. Og som viser sig at være bøjelige og føjelige i den henseende. Og der kan et stort socialt engagement vise sig nærmest at være en bagdel,” siger Henning Jørgensen.

På trods af sine markante udmeldinger, afviser professoren, at man allerede nu skal stramme lediges mulighed for at arbejde frivilligt.

“Den er for enkeltstående til, at man kan trække endelige politiske konsekvenser af den. Men det må være oplagt, at man laver nogle mere dækkende og dybdegående analyser, der gør det klart, hvad der er gode og dårlige veje at gå,” siger Henning Jørgensen.

Udspil på vej
Selvom evalueringen er nedslående læsning for Frivilligdanmark er et politisk flertal klar til at give ledige bedre mulighed for at udføre socialt, ulønnet arbejde i fritiden. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens (V) embedsfolk sidder i disse uger og forbereder et udspil, der forventes at være klart senere på foråret.

Professor og civilsamfundsforsker ved SDU, Bjarne Ibsen, mener heller ikke, at der er behov for at begrave ledige i flere paragraffer.

“Spørgsmålet er, om man skal stramme reglerne yderligere og risikere at mindske nogle menneskers livskvalitet for at opnå en meget lille gevinst,” siger Bjarne Ibsen.

Han mener samtidig, at rapporten har for snævert et fokus til, at man drage klokkeklare konklusioner. Blandt andet har man undladt at se på, om ledige, som arbejder frivilligt, er bedre til at holde på deres job, når de igen kommer i arbejde.

“Frivilligorganisationerne tror jo meget kraftigt på, at frivilligt arbejde er en stor gevinst for de ledige. Og jeg ville være varsom med at konkludere, det ikke er tilfældet ud fra evalueringen,” siger Bjarne Ibsen.

Dokumentation

Beskæftigelsesministeriets undersøgelse er en evaluering af 15 timers reglen, som var en forsøgsordning, der udløb 1. marts. Her har man i en 2-årig periode givet efterlønnere og dagpengemodtagere dispensation til at udføre frivilligt arbejde op til 15 timer om ugen. Hidtil har grænsen været på fire timer.

Evalueringen viser, at mellem 400 og 1200 ud af i alt 70.000 dagpengemodtagere har benyttet sig af forsøgsordningen. 

Samtidig går gruppen af dagpengemodtagere, som arbejder frivilligt, ledig seks uger længere end resten af danskerne på dagpenge.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Henning Jørgensen

Professor i politologi, CARMA, Aalborg Uni., fhv, direktør, ETUI, Bruxelles, forfatter
cand.phil., lic.scient.adm.

Bjarne Ibsen

Professor, Institut for Idræt og Biomekanik og Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC), Syddansk Universitet
cand.mag. i samfundsfag og idræt (Aarhus Uni. og DHL 1982), ph.d. i statskundskab (Aarhus Uni. 1992)

0:000:00