Troels Lund ønsker mere frivilligt arbejde selv om det kan forlænge ledighed

FRIVILLIGHED: Politisk flertal støtter ministerens ønske om at gøre det nemmere for danskere på overførselsindkomst at arbejde frivilligt. Ny evaluering tyder ellers på, at frivilligt arbejde forlænger ledighed.

Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix
Søren Elkrog FriisRasmus Dahl Løppenthin

Ledige og efterlønnere skal have bedre mulighed for at arbejde frivilligt uden at blive modregnet i deres ydelse. Det mener beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som varsler et udspil til foråret.

"Det frivillige arbejde er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund. Derfor skal reglerne på området understøtte og ikke modarbejde det frivillige arbejde. Jeg vil i løbet af foråret præsentere et udspil til, hvordan reglerne på området kan lempes og afbureaukratiseres," siger han i en pressemeddelelse.

Forsøgsordning ophører til marts
Udmeldingen kommer i forbindelse med evalueringen af en forsøgsordning, som i de seneste to år har tilladt personer på dagpenge, fleksydelse og efterløn at arbejde ulønnet i frivillige organisationer i op til 15 timer om ugen - uden samtidig at blive trukket i ydelse.

Læs også: Ærgerlige organisationer forbereder farvel til frivillige

Jeg kan da sagtens se, at det er sympatisk rent socialpolitisk. Men man skal huske at tænke sig godt om, inden man lader det gode hjerte løbe af med sig

Ejner K. Holst
Næstformand, LO

Forsøgsordningen ophører den 20. marts - og målgruppen falder derefter tilbage på de oprindelige fire timers tilladte frivilligt arbejde om ugen.

Ordningen vil ifølge Troels Lund Poulsen ikke blive forlænget. Ministeren vil i stedet igangsætte et serviceeftersyn af dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde.

Herunder skal der også kigges nærmere på timegrænsen for frivilligt, ulønnet arbejde af den slags, som netop er blevet evalueret af Deloitte.

Frivilligt arbejde forlænger ledighed med seks uger 
Forsøget har dog ikke været en entydig succes. Evalueringen viser, at kun et sted mellem 400 og 1.200 ud af landets 70.000 dagpengemodtagere har grebet muligheden for at lægge mere energi i det frivillige arbejde.

Da der er tale om relativt få ledige, tør Deloitte ikke konkludere skarpt på, om det frivillige arbejde har været en fordel eller ulempe i forhold til at komme i ordinært job.

Analyser indikerer dog, at ledige, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, i gennemsnit er arbejdsløse seks uger længere end gennemsnittet. 

Og jo flere timer, der arbejdes frivilligt, jo længere er dagpengeperioden.

Hos LO vækker det bekymring, at Troels Lund Poulsen alligevel vil bløde reglerne for frivilligt arbejde op.

"Jeg kan da sagtens se, at det er sympatisk rent socialpolitisk. Men man skal huske at tænke sig godt om, inden man lader det gode hjerte løbe af med sig," siger næstformand Ejner K. Holst.

Alternativet vil fjerne alle restriktioner
Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra Troels Lund Poulsen på, om han er bekymret for, at frivilligt arbejde tilsyneladende spænder ben for at komme i rigtigt job.

Men blandt Folketingets øvrige partier tegner der sig dog relativt bred opbakning til beskæftigelsesministerens ambitioner.

"Det er helt fint at få set området igennem. Det er bare vigtigt, det bliver gjort på en måde, så frivillige ikke går ind og erstatter egentlig lønnet arbejdskraft," siger Dansk Folkepartis beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

I Alternativet er man klar til at gå endnu længere.

"Vi synes, at man skal sætte efterlønnere og ledige fri. Der skal ikke være nogen restriktioner i forhold til deres muligheder for at arbejde frivilligt," siger beskæftigelsesordfører Torsten Gejl.

"Der er bundet en kæmpestor ressource i, at man begrænser så mange mennesker i at arbejde frivilligt," fortsætter han.

S: Balancen findes mellem 4 og 15 timer
Torsten Gejl medgiver, at Deloitte-evalueringens konklusioner kan give anledning til bekymring. Men man skal samtidig huske på, at frivilligt arbejde er en god investering på den lange bane, lyder det.

"Det styrker ens kompetencer og færdigheder, og dermed bliver man mere attraktiv for arbejdsgiverne," siger han.

Socialdemokratiet - som i regering fik stemt 15-timers reglen igennem - hilser beskæftigelsesministerens serviceeftersyn velkomment.

"Vi skal både sikre, at de mennesker, som laver frivilligt arbejde, stadig står til rådighed for arbejdsmarkedet, og at reglerne på den anden side ikke er så rigide, at man sidder derhjemme og kigger ind i væggen. Derfor er det godt at have det erfaringsgrundlag, som evalueringen giver os, for balancen ligger nok et eller andet sted imellem de 4 og de 15 timer, som nu har været afprøvet," siger Lennart Damsboe-Andersen.

Fortrængning vækker bekymring
Deloitte har ikke været i stand til at konkludere på, om 15-timers reglen har skabt fortrængning af ordinært ansatte. Det har eller har været - og er fortsat - fagbevægelsens store frygt i forhold til at give dagpengemodtagere øgede muligheder for at arbejde frivilligt.

Alternativet sætter spørgsmålstegn ved, om det hviler på den enkelte ledige at undgå fortrængning.

"Et forslag kan være, at man laver en konstruktion, hvor man forpligter arbejdsgiverne på ikke at lade frivillige udføre opgaver, som normalt udføres af lønnet personale," siger Torsten Gejl.

Alternativets forslag udløser hovedrysten i LO.

"Man kan jo også sætte ulven til at vogte får," siger Ejner K. Holst tørt.

"Hvis man går den vej, vil der være nogle grådige arbejdsgivere, som vil se det som en mulighed for at få gratis arbejdskraft. Alternativet skal ikke bruge det her til at få borgerløn ind ad bagvejen," fortsætter han.

Dokumentation

Evaluering af 15-timers reglen

Deloitte har foretaget en evaluering af den to-årige forsøgsordning, hvor personer på dagpenge, fleksydelse og efterløn har været tilladt at arbejde ulønnet 15 timer i stedet for de gældende 4 timer ugentligt i frivillige organisationer - uden samtidig at blive trukket i ydelse.

Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 2.800 dagpengemodtagere.

Konklusioner om ledighedsperioden
Den begrænsede brug af forsøgsordningen, og dermed særligt det begrænsede antal respondenter, der i spørgeskemaundersøgelsen har angivet, at de udfører frivilligt, ulønnet arbejde, betyder, at resultaterne kun kan læses som indikationer.

Analyser indikerer, at ledige, som udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, har længere dagpengeperioder, end den gennemsnitlige ledige. Det gælder også, når der ses på undergrupper som eksempelvis dagpengemodtagere i samme a-kasse, region eller aldersgruppe, samt når der kontrolleres for alder, køn, etnicitet, beskæftigelsesgrad to år før forsøgsperioden, a-kasse, civilstatus og bopæl.

Dette resultat forstærkes yderligere af, at jo flere timer der er arbejdet frivilligt, ulønnet, jo længere er dagpengeperioden.

Samlet set er det Deloittes vurdering, at der er indikationer på, at det frivillige, ulønnede arbejde kan have en forlængende virkning på længden af de lediges dagpengeperiode.

Konklusioner om brug af forsøgsordningen
Deloitte estimerer, at mellem 3 og 8 pct. af dagpengemodtagerne løbende udfører frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer. Det svarer til mellem 2.200 og 5.500 af de i alt ca. 70.000 personer, der i april 2016 modtog dagpenge.

Af de 2.200-5.500 dagpengemodtagere, der i april 2016 udførte frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, var det kun hver fjerde, som udførte arbejdet i 5-15 timer om ugen og dermed gjorde brug af forsøgsordningen.

Samlet set estimerer Deloitte således, at der blandt de ca. 70.000 dagpengemodtagere i april 2016 var mellem 400 og 1.200 dagpengemodtagere, som gjorde brug af forsøgsordningen.

Konklusioner om fortrængning
Deloitte angiver i evalueringen, at det begrænsede datagrundlag betyder, at det ikke er muligt at gennemføre en decideret fortrængningsanalyse af, hvordan det frivillige, ulønnede arbejde fortrænger lønnet arbejdskraft.

På baggrund af det begrænsede omfang af frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer, vurderer Deloitte, at fortrængning – i det omfang det finder sted – under alle omstændigheder kun kan have et ligeledes begrænset omfang.

Evalueringen indikerer på baggrund af en række antagelser, at der maksimalt kan ske fortrængning af ca. 15-50 effektive årsværk på grund af forsøgsordningen. Der er dog alene tale om indikationer og ikke validerede effekter.

Her kan du læse hele evalueringen 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Bent Bøgsted

Fhv. MF (DD)
maskinarbejder, Aalborg Tekniske Skole 1976, oversergent (Avedøre Rekrut- og Sergentskole 1977), våbenmekaniker (Nørrejyske Artilleriregiment 1977)

Ejner K. Holst

Senior konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
elektriker (El-installatør, Bent Mogensen Nykøbing Mors 1980)

Lennart Damsbo-Andersen

Fhv. MF (S), fhv. formand, Produktionsskoleforeningen
tømrer (Ewald Andersen. 1980)

0:000:00