Dansk Erhverv til Enhedslisten: Forhold dig til de faktiske forhold

REPLIK: Fakta er ikke åben for fortolkning, alt efter hvordan Christian Juhl (EL) i øvrigt føler, at arbejdsmiljøforholdene på de danske arbejdspladser måtte være, mener arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv Anne-Marie Røge Krag.

Af Anne-Marie Røge Krag
Arbejdsmiljøchef i Dansk Erhverv

Christian Juhl (EL) fokuserer i en replik på Altinget.dk på, hvad han omtaler som ”antallet af mennesker, der går på arbejde i et psykisk belastende arbejdsmiljø”, og ”antallet af mennesker, der må tåle muskel- og skeletbelastninger i arbejdsmiljøet”, og fastslår, at begge disse grupper er steget.

Men kan det nu have sin rigtighed? Christian Juhl (EL) lægger nemlig andet og mere i tallene, end godt er. Det er korrekt, at antallet af personer i de såkaldte belastningsindekser er steget, men hvad betyder dette konkret?

Stigning i rapporterede symptomer
Om belastningsindekset vedrørende muskel- og skeletbesvær er det åbenlyst, at stigningen skyldes en stigning i rapporterede symptomer, mens rapporteringen af belastende eksponeringer – det arbejdsmiljø, vi taler om – faktisk er faldet. Det vil sige, at arbejdsmiljøet er blevet bedre.

Ser vi på indekset for psykisk arbejdsmiljø, så er der en stigning i gruppen af personer, som arbejder i brancher, hvor der arbejdes med mennesker. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at stigningen i belastningsindekset også hér i høj grad kan tilskrives, at andelen, som rapporterer symptomer, stiger.

Når vi taler om fysisk og psykisk arbejdsmiljø, gælder det – som for alt andet - at vi er nødt til at tale om de faktiske forhold, og ikke aflæse analyser og grafer, som de bedst passer ind i vores egen fortælling.

Vi må og skal forholde os til fakta 
Som arbejdsgiverorganisation vedstår vi i Dansk Erhverv os naturligvis vores ansvar i forhold til at medvirke til en forbedring af arbejdsmiljøforholdene, hvor det er nødvendigt. Det er klart.

Jeg synes derfor, at det er positivt, at antallet af medarbejdere, som henvender sig til deres leder med udfordringer, er meget stort. Medarbejderne har tillid til og oplever, at deres leder tager dem alvorligt og agerer på deres henvendelser. Det er et vigtigt skridt på vejen til et fortsat godt arbejdsmiljø.

Først når vi kender problemers art og omfang, har vi mulighed for at reagere på dem. Men vi må og skal forholde os til fakta. Og fakta er ikke åben for fortolkning, alt efter hvordan Christian Juhl i øvrigt føler, at arbejdsmiljøforholdene på de danske arbejdspladser måtte være.

Forrige artikel HK til Troels Lund: Gør danskernes arbejdsmiljøønsker til virkelighed HK til Troels Lund: Gør danskernes arbejdsmiljøønsker til virkelighed Næste artikel 3F: Husk virkeligheden i aftalen om arbejdsmiljø 3F: Husk virkeligheden i aftalen om arbejdsmiljø