Sygeplejersker udvider strejken fra 10. august

Dansk Sygeplejeråd har udtaget yderligere 702 sygeplejersker til strejken, som i forvejen omfatter omkring 4.750 sygeplejersker.

Sygeplejerskerne har siden 19. juni været i gang med at strejke.
Sygeplejerskerne har siden 19. juni været i gang med at strejke. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix
Rasmus Straka Skjødt

Dansk Sygeplejeråd har valgt, at konflikten mellem rådet og Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening skal "optrappes" fra 10. august. Antallet af strejkende sygeplejersker på omkring 4.750 skal øges med 702, skriver sygeplejerådet i en pressemeddelelse.

"Vi varsler øget strejke nu for at øge presset på vores arbejdsgivere. Vi har udvalgt områder, som rammer så effektivt som muligt i forhold til at lægge pres på arbejdsgiverne. Og så må vi fortsætte med gradvist at øge presset, til vi får åbnet for en løsning," siger formand Grete Christensen i pressemeddelelsen.

Sygeplejerskerne har siden 19. juni været i gang med strejken, som kom, efter at sygeplejerskerne havde stemt nej til to bud på deres nye overenskomst. De  stemte i marts nej til det oprindelige forhandlingsresultat – især fordi de var utilfredse med størrelsen af lønstigningen. Sygeplejerådets formand og regionerne endte derfor i Forligsinstitutionen, hvor de 18. maj blev enige om en revideret aftale – en såkaldt mæglingsskitse – som et flertal på 65,5 procent af rådets medlemmer sagde nej til.

Mæglingsskitsen var grundlæggende den samme overenskomst, som den, som sygeplejerskerne stemte nej til i marts, men parterne havde lagt en række elementer oveni.

Overenskomsten ville give sygeplejerskerne en lønstigning på fem procent over de kommende tre år. Det svarede cirka til den forventede inflation, og aftalen ville derfor formentlig ikke give sygeplejerskerne en reel lønfremgang.

Samtidig ville Dansk Sygeplejeråd med aftalen tilslutte sig Fagbevægelsens Hovedorganisations (FH) forslag om, at regeringen skulle nedsætte en lønkomite, der skulle kigge på lønstrukturerne i den offentlige sektor. Endelig indeholdte skitsen et krav om, at nyuddannede sygeplejersker skulle gennemgå et introduktionsforløb.

De områder, som sygeplejerådet har udtaget til strejke fra 10. august, er primært inden for planlagt kirurgi, anæstesi, opvågning, ambulatorier, it og videre visitation af patienter til behandling andre steder.

Dansk Sygeplejeråd udvider strejken i august, fordi rådet skal give arbejdsgiverne fire ugers varsel, før optrapningen kan effektueres.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Grete Christensen

Formand, Dansk Sygeplejeråd, formand, Sundhedskartellet, bestyrelsesmedlem, Det Etiske Råd, bestyrelsesmedlem, Danmarks Nationalbank
sygeplejerske (Holbæk Sygeplejeskole 1981)