Aleqa Hammond: Danmark mangler en langsigtet strategi for Arktis

DEBAT: Der er behov for et større dansk investeringsengagement i Grønland, hvis ikke Danmark og Grønland skal hægtes af, når Arktis i fremtiden vil spille en større geopolitisk rolle, skriver Aleqa Hammond (NQ).

Af Aleqa Hammond (Nunatta Qitornai)
MF

Arktis er i rivende udvikling. Det gælder både på økonomisk, trafikalt og geopolitisk. Klimaet ændrer sig, og inden for en overskuelig årrække vil verdenstrafikken blive lagt om.

Arktis vil i fremtiden være et knudepunkt på flere parametre. Dertil vil Grønlands adgang til naturressourcerne vokse i takt med, at isen smelter, og der vil samtidig opstå nye handelsruter. Klimaforandringerne i Arktis byder på store udfordringer.

Men ved enhver udfordring dukker der nye potentialer op.

Danmark skal være first mover
De seneste år er der kommet nye spillere på banen, som gerne byder ind med store investeringer i Grønland, såvel som andre steder i Arktis. Særlig Kinas interesser i Arktis spiller en afgørende rolle for den udvikling, der nu har ført til en helt ny dansk investeringspolitik i Grønland.

Jeg har længe efterlyst et endnu større dansk investeringsengagement i Grønland. Rigsfællesskabet geografiske størrelse i Arktis fordrer til at tage et større medansvar.

Det kan eksempelvis være investeringer i den grønlandske råstofsektor, turismen, fiskeriet, klimaforskning og grøn energi. Vigtigheden af at være "first mover" kan ikke understreges nok. Vi skal ikke blive hægtet af udviklingen, mens det arktiske område skridt for skridt spiller en mere central rolle i verden.

Det er simpelthen en nødvendighed, at vi forstår, hvor omfattende forandringerne er i Arktis, og hvilket potentialer at vi, med vores position, er blevet en del af.


Gå forrest på energiområdet
På baggrund af FN's Verdensmål har vi ligeledes en mulighed for at redefinere vores tilgang til vores fælles forskning, og uddannelse i bæredygtig udvikling. Både Grønland og Danmark er gået forrest på flere områder, eksempelvis grøn energi i form af vandkraftværker og vindmøller.

Jeg tror på, at vi sammen kan få en mere betydningsfuld stemme. En stemme der kan skabe global forståelse for klimaforandringerne. Selvom vi på verdenskortet er et lille kongerige, så er vi nogen af dem, der er gået forrest på energiområdet, og det skal vi blive ved med.

Der er i Grønland et uforløst potentiale i vandproduktion, eksport af grøn energi, bæredygtige fiskeriforsøg og klimavenlige byggerier.

Internationale investeringer er velkomne i Grønland, men vi ser som sagt gerne, at Danmark tager et større engagement i udviklingen, både i form af investeringer og forskning. En langsigtet politisk prioritering af Grønland vil kunne skabe øget interesse omkring investeringer og handel, både indadtil og udadtil.

Tag fat på den langsigtede strategi
Jeg opfordrer til, at det nye Folketing og den nye danske regering, der dannes i år, straks bør gå i gang med at udarbejde en helt anderledes og langsigtet strategi for det danske riges indsats i den arktiske fremtid.

Hvis ikke Danmark formår at planlægge efter de langsigtede ændringer i Arktis, er vi alle i en dårlig position til at hente vores fordele hjem, før alle andre har sat sig på udviklingen.

Det kræver altså en anderledes, langsigtet og proaktiv, dansk strategi for Arktis – i tæt samarbejde med Grønland.

Forrige artikel Debat: Staten sylter sag om forskelsbehandling i Grønland Debat: Staten sylter sag om forskelsbehandling i Grønland Næste artikel Militæranalytiker: Kampfly permanent i Arktis giver ikke mening Militæranalytiker: Kampfly permanent i Arktis giver ikke mening
Amerikansk ekspert: Biden får brug for hjælp i Arktis

Amerikansk ekspert: Biden får brug for hjælp i Arktis

FOKUS: Når Joe Biden og hans folk i dag indtager Det Hvide Hus, så får den nye amerikanske præsident brug for europæisk og nordisk hjælp til at sætte agendaen i Arktis, vurderer en amerikansk ekspert.