Arktisk topmøde uden fælles fodslag

SPLITTELSE: Splittelsen mellem USA og de øvrige syv nationer i Arktisk Råd over klimaforandringer var så stor, at arktisk topmøde for første gang nogensinde sluttede uden fælles erklæring.

(ROVANIEMI) Topmødet i Arktisk Råd mellem alle otte arktiske udenrigsministre, herunder den amerikanske udenrigsminister, Michael Pompeo, og Ruslands Sergey Lavrov sluttede tirsdag i den finske by Rovaniemi uden en fælles erklæring om ambitioner og retning for Arktisk Råds arbejde for de kommende to år. Det er første gang i rådets historie, at det ministermøde, som afholdes hvert andet år, slutter uden en fælles erklæring.

Efter cirka to måneders intense forhandlinger, herunder en sidste minuts indsats i Rovaniemi, kunne den amerikanske delegation ikke blive enig med delegationerne fra de øvrige syv arktiske stater om formulering og ambitioner om klimaændringer. Tilstedeværelsen af de otte landes udenrigsministre var ikke nok til at fjerne uenighederne.

Finlands udenrigsminister, Timo Soini, åbnede ministermødet tirsdag formiddag med en ændring af den formelle dagsorden og aflyste i virkeligheden den planlagte underskrivelse af en fælleserklæring. I stedet underskrev udenrigsministrene en såkaldt fællesministeriel erklæring. Det er et dokument af mindre formel betydning end en egentlig topmødeerklæring. Men det er stadig designet til at bevare fælles fodslag mellem de otte regeringer, der er repræsenteret i Arktisk Råd. Det er USA, Rusland, Finland, Canada, Sverige, Norge, Danmark og Island.

Login