Base-oprydning spiser hovedparten af nye Arktis-penge i forsvarsforliget

Oprydningen efter USA på en række baser på Grønland spiser hovedparten af de ekstra penge til Forsvarets opgaveløsning i Arktis, som indgår i det forsvarsforlig for 2018-203, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og de radikale indgik og præsenterede søndag.

I december 2016 indgik partierne et særligt delforlig om Forsvarets opgaveløsning i Arktis med en bevilling på 120 mio. kroner om året. Det årlige beløb videreføres frem til 2023. De i alt 720 mio. kroner skal fortsat bruges på at styrke overvågning, kommando, kontrol og kommunikation samt forsvarets operative indsatser i Arktis.

Derudover bevilges der 239 mio. kroner til at løse andre forsvarsopgaver i Arktis. Og det er her, at oprydningen på de amerikanske baser kommer til at gøre et stort indhug. For to uger siden indgik det grønlandske selvstyre og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nemlig en aftale om, at der skal bruges 30 mio. kroner om året over de næste seks år på oprydning. I alt 180 mio. kroner. Dermed er der kun 59 mio. kroner tilbage til andre initiativer.

Login

  • Anmeld

    Peter Hansen

    Man kunne jo godt efterlyse lidt større ambitioner... der mangler stadig en reel tilstedeværelse i Arktis, specielt til lands og i luften hvor den i princippet er lig nul!

    Til søs burde vi også opgradere, man kunne jo sige, at når vi ikke har flere fartøjer end vi har, så burde de i det mindste kunne meget mere, og i særdeleshed have en større slagstyrke, om nødvendigt.