Danmark praktisk taget blind i Arktis

Russiske, amerikanske, canadiske og norske kampfly kan i princippet overflyve Grønland og krænke dansk suverænitet på daglig basis, ligesom fremmede landes soldater i princippet kan patruljere og slå lejr på indlandsisen uden at vi ville opdage det.

Danmark har godt nok været militært tilstede på Grønland siden det 17. århundrede, men vi er praktisk taget blinde i Arktis. Vi ved kun meget lidt om hvad der foregår på vores territorium og i vores luftrum. Og vi har meget svært ved at opdage det, hvis andre lande krænker vores suverænitet.

”Sammenfattende kan det konstateres, at Forsvaret i dag ikke råder over et dækkende situationsbillede i det arktiske område, ligesom der i overvågningen ikke anvendes satellitter eller undervandssensorer,” fremgår det af rapporten ”Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis”, som blev offentliggjort sidste år.

Login