Færøernes retsvæsen står til største ændring i over 30 år

HØRING: En helt ny færøsk retsplejelov vil blandt andet indføre domsmænd på øerne i Nordatlanten. Det, der betegnes som den største ændring af det færøske retsvæsen i mere end 30 år, skal nu i høring.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har fået overrakt et udkast til en helt ny retsplejelov for Færøerne. Udkastet til den nye retsplejelov har været tre år undervejs og indeholder en gennemgribende modernisering af den færøske retspleje.

Siden 1988 er den færøske retsplejelov kun ændret 10 gange. Til sammenligning er den danske retsplejelov i samme periode ændret over 200 gange. Der er altså tale om den største ændring af det færøske retssystem i over 30 år.

Moderniseringen gennemføres efter ønske fra Færøernes Landsstyre, og siden 2017 har en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet arbejdet på lovudkastet, der nu er færdiggjort og indeholder 1.086 paragraffer fordelt på 612 sider.

Login