Millioner til klimaforskning i Arktis

STØTTE: Tre langsigtede forskningsprojekter i Grønland og i de færøske farvande er blevet tildelt i alt knap 19 millioner kroner i støtte fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Siden 1980'erne er opvarmningen af Arktis sket mere end dobbelt så hurtigt som for kloden som helhed. Det påvirker ikke bare sne-, is- og levevilkår i Arktis, men kan også have voldsomme konsekvenser for resten af kloden i form af stigende havvandstand fra den smeltende grønlandske indlandsis, en ændret arktisk rolle i det globale energi- og drivhusgasregnskab og i mulige ændringer i Golfstrømmen.

Klimastøtten til Arktis, der administreres af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, har i bevillingen for 2018 prioriteret støtte til at fortsætte langsigtede klimaundersøgelsesprogrammer, der kan belyse klimaforandringernes udvikling og konsekvenser.

"Klimaændringerne i Arktis sker med rivende hast. Ændringerne og konsekvenserne i og uden for Arktis gør det vigtigt, at vi følger udviklingen nøje. Som klimaminister er jeg glad for at kunne bidrage til opbygningen af vigtig ny viden om klimaforandringernes påvirkninger i og omkring Grønland og Færøerne," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt.

Login