Råd: Coronakrisen har gjort Grønlands økonomi endnu mere sårbar

ØKONOMI: Udviklingen af en flerstrenget grønlandsk økonomi er blevet sat alvorligt tilbage af coronakrisen, påpeger Grønlands Økonomiske Råd, der efterlyser handling, mådehold og effektiviseringer af den offentlige sektor.

Der er brug for en hurtig og drastisk omlægning af Grønlands økonomiske politik. Hvis ikke de grønlandske politikere handler hurtigt vil de offentlige udgifter løbe markant fra indtægterne, og denne situation er ikke holdbar, påpeger Grønlands Økonomiske Råd i en ny rapport.

Kravene til den økonomiske politik er blevet markant forøget af coronakrisen. Den efterlader en regning, der skal betales, og det stiller store krav til den økonomiske politik. Hertil kommer den eksisterende udfordring med en aldrende befolkning, som allerede før coronakrisen skabte et stort finansieringsproblem.

Oparbejde stødpuder
Krisen og den aldrende befolkning skaber tilsammen et behov for at genoprette Landskassens økonomi, påpeger rådet. Det vil kræve, at der i en årrække sikres et overskud på de offentlige finanser både for at afvikle gæld og oparbejde stødpuder som beredskab til eventuelle fremtidige kriser.

Login