Radioaktiv Camp Century-forurening 1.000 gange mindre end tilladt Risø-udledning

FORURENING: Udsivningen af radioaktivt spildevand fra affaldet efter Camp Century på indlandsisen er langt lavere end den tilladte udsivning fra Risø. Grønlandsk MF'er mener, at regeringen bagatelliserer problemet.

Atomreaktoren ved forsøgsstation Risø må hvert år lede mere end 1.000 gange så meget radioaktivt spildevand ud i Roskilde Fjord, som der hvert år siver ud i den grønlandske indlandsis fra affaldet efter Camp Century-basen under indlandsisens overflade, som USA etablerede i 1960'erne. Det pointerede udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) flere gange, da han tirsdag var kaldt i samråd i Grønlandsudvalget og Udenrigsudvalget om efterladenskaberne fra basen.

"Den samlede udledning af radioaktiv spildevand til den dedikerede spildevandsbrønd i indlandsisen er i arkivmaterialet opgjort til hvad der svarer til 2,7 giga becquerel, som i dag estimeres til at udgøre en aktivitet på cirka 0,39 giga becquerel. Til sammenligning er den tilladte udledning fra de nukleare anlæg på Risø-området til Roskilde Fjord i dag fastsat af Sundhedsstyrelsen og Beredskabsstyrelsen til 400 giga becquerel," pointerede Anders Samuelsen.

600 atommissiler
Camp Century blev etableret i 1959, var beliggende omkring 250 kilometer øst for Thule Air Base og havde verdens første mobile atomreaktor samt 21 i alt 3 kilometer lange underjordiske gange. Officielt var basen en underjordisk forskningsstation. I virkeligheden skulle basen danne udgangspunkt for et 4.000 meter langt skinnenet under indlandsisen, hvorpå USA ville installere 600 missiler med atomsprænghoveder og rette dem mod Sovjetunionen. Et projekt, der havde kodenavnet Project Iceworm.

Login