Stor fælles redningsøvelse

Syv af de otte lande i Arktis deltager, når Arctic Coast Guard Forum afholder sin første operative øvelse i farvandet mellem Island og Grønland den 4.- 8.september. Kun Sverige vil ikke deltage.

USA stiller med et skib fra US Coast Guard og Danmarks bidrag vil være inspektionsskibet Vædderen inklusiv en Seahawk-helikopter samt et Challenger-fly. Rusland bidrager blandt andet med en kommunikationsplatform der skal forbedre informationsstrømmen. Platformen anvendes allerede i dag af alle otte lande.

Arctic Coast Guard Forum (ACGF) blev oprettet i 2015 for at styrke det multilaterale samarbejde og koordinering mellem de otte medlemslande i Arktisk Råd (Canada, Danmark, Finland, Island,
Norge, Rusland, Sverige og USA). Et af ACGFs mål er at udvikle og styrke tværnationalt samarbejde og demonstrere medlemslandenes evne til at gennemføre fælles eftersøgningsaktioner og redningsaktioner i Arktis.

Login