Mindst 34 er omkommet i brand på plejehjem siden 2014

ULYKKER: Omkring hver tiende dødsbrand sker på et af landets plejehjem, viser nye tal. Rygning er den hyppigste årsag. Både DF og Socialdemokratiet er klar til at stramme krav til kommuner.

Mindst 34 er omkommet i brand på plejehjem siden 2014. Det gør risikoen for at dø i en brand på et plejehjem 13 gange så stor som for befolkningen generelt.

Fra 2014 til 2017 var 27 ud af 264 dødsofre for ildebrande beboere på et plejehjem, viser en opgørelse, som Beredskabsstyrelsen har lavet til Folketingets Forsvarsudvalg.

En gennemgang af årets mediehistorier viser, at i hvert fald syv personer i 2018 er omkommet i forbindelse med brande på plejecentre. Heraf blev de tre ofre for samme brand på et plejecenter i Norddjurs Kommune.

”Rygning er en afgørende risikofaktor. Hvis man samtidig er bevægelseshæmmet og har svært ved at komme væk fra den stol eller seng, der går ild i, så er man i overhængende risiko for, at det går rigtig galt,” siger Rikke Hald, analytiker i Beredskabsstyrelsens Center for Viden og Analyse.

Fra Beredskabsstyrelsen understreger man, at ældre og særligt ældre med funktionsnedsættelser generelt er overrepræsenteret blandt dødsfald. Antallet af omkomne på plejehjem skiller sig på den måde ikke ud fra, hvad der i øvrigt gælder for sammenlignelige grupper af ældre, der bor i eget hjem.

Kræver ændringer
Dødsbranden i Norddjurs gav genlyd på Christiansborg og fik efterfølgende boligminister Ole Birk Olesen (LA) til at indskærpe kommunernes ansvar for at sikre brandsikkerheden i såvel pleje- og ældreboliger samt andre offentlige institutioner.

Men det er ikke nok, mener DF. Derfor har partiet fremsat et beslutningsforslag om at flytte ansvaret for myndighedsansvaret for brandsikkerheden i de kommunale bygninger fra kommunerne til de kommunale beredskaber.

”Tallene er alt, alt for høje. Ikke mindst set i lyset af at det er folk, der bor på et plejehjem, hvor det er kommunerne og det offentlige, som har ansvaret for, at man har det rette brandtekniske udstyr,” siger Susanne Eilersen, kommunalordfører for DF.

Det skal sikre armslængde mellem dem, der skal kontrollere forholdene, og dem, der skal betale, sådan at økonomiske hensyn ikke går ud over brandsikkerheden.

S: Brandkrav må strammes
Hvis ældre ikke selv er i stand til at slå alarm, så kan brandsikring i form af særlige brandalarmer, sprinklersystemer og andet teknisk udstyr blive en afgørende faktor. Sådan lyder det fra Bjarne Laustsen (S), der er medlem af Folketingets Forsvarsudvalg og tidligere præsident for Beredskabsforbundet.

”Jeg tror ikke, at vi nødvendigvis løser noget ved bare at flytte myndighedsansvaret. Vi skal have set på brandkravene, og hvordan det også vil kunne indpasses i ældre bygninger,” siger han.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) mandag.

Læs hele artiklen på Altinget: kommunal, hvor du får mere baggrund og flere kommentarer fra partier om udfordringen. 

---

Døddsbrande på plejehjem 2014- 2017
Billund 1
Bornholm 1
Frederiksberg 1
Frederikssund 1
Gentofte 1
Gladsaxe 1
Guldborgsund 1
Hedensted 1
København 6
Lolland 1
Middelfart 1
Nyborg 1
Næstved 1
Odense 2
Ringkøbing-Skjern 1
Ringsted 1
Silkeborg 1
Svendborg 1
Aalborg 2
Aarhus 1
I alt 27
Kilde: Beredskabsstyrelsen

 

Forrige artikel CBS-professor bliver ny direktør for Vive CBS-professor bliver ny direktør for Vive Næste artikel Blå partier afviser K:  Nej, vi vil ikke forbedre forholdene på Sjælsmark Blå partier afviser K: Nej, vi vil ikke forbedre forholdene på Sjælsmark