Bosse: Europæisk forsvarssamarbejde styrker både suverænitet og sikkerhed

DEBAT: Trump, Putin og migrationsstrømme tvinger os til at kaste et nyt blik på vores forsvarspolitiske udfordringer. Løsningen er en afskaffelse af forsvarsforbeholdet og et tættere samarbejde med vores partnere i EU, mener Stine Bosse.

Af Stine Bosse, 
Formand, Europabevægelsen

Verden er ikke så sikker som den var ”lige før". De værdier, som vi i Det Europæiske forpligtende Fællesskab forfægter, kæmper for - og som for os har betydet økonomisk fremgang, velfærd og ikke mindst frihed i store mængder - er ikke så selvfølgelige længere.

Vores gode venner på den anden side af Atlanten er ikke den stabile og sikre partner, som vi har kendt siden Anden Verdenskrigs afslutning.

Retfærdigvis skal det siges, at vi i mange år i Europa har bidraget for lidt økonomisk, og at vi nu naturligvis skal til lommerne i forhold til NATO-samarbejdet.

Stil de rigtige spørgsmål
Men at øge budgettet er slet ikke eneste punkt, der nøje bør overvejes. For i kølvandet på et større forsvarsbudget, må spørgsmålet naturligvis komme: I hvilket regi? Og hvordan sikrer vi at få mest mulig sikkerhed for pengene?

Disse spørgsmål er måske de vigtigste. For alle europæiske lande, men i særdeleshed for et lille land med tætte relationer til USA og med et forsvarsforbehold hængende over hovedet.

Det er på tide, at der kastes lys over den tabuiserede debat om Danmarks forsvar. Det haster med at få fakta på bordet på et område, hvor følelser, hvor meget end disse også må og skal respekteres, let kommer til at løbe af med os.

Danmark har været ganske meget i krig de seneste 15 år. Det er ikke noget vi holder af at tale om, endsige evaluere på, men det er et faktum. Danske forsvarsinteresser er, udover egen indsats, alene varetaget gennem NATO-samarbejdet, hvilket i vores tid må siges at være spinkelt.

Den nordiske kampgruppe, som har til formål - i regi af Unionen - at kunne rykke hurtigt ud indenfor Unionens interessesfære, består af Sverige, Finland, Irland, Estland, Letland, Litauen og faktisk Norge. Ja, du læste rigtigt: Norge. Men altså ikke Danmark. Dette må forekomme endog meget besynderligt.

Fare på færde
Der bør kastes nyt lys på den forsvarspolitiske situation i en tid, hvor USA’s præsident kun nødtvungent gentager det gensidige NATO-løfte.

I en tid, hvor Putin på ingen måder kan regnes for ufarlig endsige passiviseret, og hvor der har været tilløb til forbrødring mellem Rusland og USA. Hvor efterlader det os?

Har vi ikke de klareste fælles interesser med den geografi, der omgiver os - og med den værdipolitik, vi har tiltrådt gennem medlemskabet af EU, og som i øvrigt passer fuldstændig til den grundlov, vi er bygget på. Svaret er naturligvis jo. 

Det forekommer besynderligt, at vi i en 50'er romantisk selvopfattelse ikke kan have en grundig og oplyst debat om, hvordan vi skal agere forsvarspolitisk: hvor får vi mest for pengene, og med hvem har vi de mest indlysende fælles interesser?

Måske er besynderligt et forkert ord. Måske er farligt bedre, eller er naivt måske det bedste? Uanset hvilke ord vi kan knytte på vores attitude, så haster det med at få diskuteret, belyst og vurderet, hvor vi skal stille os.

Truslerne er ikke bare de klassiske. Nej de er mere diffuse og dermed også sværere at forsvare sig imod. De indre trusler fra ekstreme grupper og de migrationsstrømme, som ikke er militære trusler i klassisk forstand, men mennesker, der søger lykken hos os, men som vi ikke kan huse alle til hobe, har det til fælles, at de skaber angst og uro hos mange.

De kan kun løses gennem fælles indsatser, der både handler om efterretninger, politi og i yderste konsekvens militær. Her undlader jeg at tale om den væsentligste indsats af alle: den forebyggende. Blot for at holde mig til det overordnede emne.

Afskaffelse af forbehold skader ikke vores suverænitet
Og lad os så tage debatten om suverænitet ind ad fordøren. Samarbejdet på forsvarsområdet udvikler sig hastigt. Lige nu har vi ingen indflydelse på hverken retning eller form.

Vi kan så og sige alene bestemme, hvilke fly vi selv skal købe, hvilket udstyr vore soldater skal anvende, og vi kan ikke engang deltage i de indkøbsaftaler, der er for det fælles forsvar.

Et forsvar, der ikke kan agere alene eller efter en central kommando. Beslutningskraften ligger 100 procent hos medlemslandene. 

Det betyder helt lavpraktisk at vi køber dyrere ind. Vi risikerer, at det, vi anskaffer, ikke passer til det, de andre har, og at vi i hvert fald ikke har afprøvet og trænet det sammen. Ikke noget, man umiddelbart kan kalde hverken klogt, forsvarligt eller effektivt. 

Det betyder også, at vi risikerer at deltage i isolerede indsatser langt fra Danmark, som i bedste fald er sympatiske og heroiske, men i værste fald fjerner fokus fra forsvaret af vores egen geografi og nære indre interesser, der oftest går på tværs af snævre nationale interesser. 

Så op på hesten. Lad os få drøftet forsvarsforbeholdets spærringer.

Lad os fjerne de forbehold, der direkte forhindrer et effektivt forsvar, og lad os leve op til vores suveræne ansvar for at forfægte de værdier, Danmark står på.

Og husk så, at dette ikke udelukker NATO som væsentligste allierede - tværtimod. Det gør os blot stærkere - også i den relation. 

Forrige artikel Hans Jørgen Koch: Norden må samarbejde om en grøn fremtid - eller se sig slået af udlandet Hans Jørgen Koch: Norden må samarbejde om en grøn fremtid - eller se sig slået af udlandet Næste artikel Norwegian: Københavns Lufthavn halter efter sine nordiske naboer Norwegian: Københavns Lufthavn halter efter sine nordiske naboer
 • Anmeld

  Søren Rønhede

  EU-modstandere

  Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor EU-modstandere anser et europæisk militærsamarbejde for værre end NATO.

 • Anmeld

  Peter von Kohl · Journalist, Europa-korrespondent

  Hvad med EUROCORPS?

  Det bør undre, at der på den ene side tales om et fælles europæisk forsvar – eller i det mindste et gennemgribende forsvarssamarbejde – og og her tales på en måde, som var det en ny tanke (WEU?) - og på den anden side kan fastslås, at der allerede eksisterer et utrolig professionelt samarbejde – EUROCORPS – med hovedkvartér i Strasbourg – foreløbig mellem seks EU-stater! Hvad med at fokusére på dette fortrinlige korps i stedet for at genopfinde den dybe tallerken?

 • Anmeld

  Christian X

  Stop al støtte

  Til alle organer der leverer manipulerende varmluft.
  Tænk hvis det offentlige rum kunne berige folk, i stedet for det modsatte med støjsendere som Trads og Bosse .

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Re: EU-modstandere

  "Jeg har aldrig helt forstået, hvorfor EU-modstandere anser et europæisk militærsamarbejde for værre end NATO"

  Det gør vi såmænd, fordi et europæisk militærsamarbejde automatisk vil involvere EU

  Forestil jer et EU med våbenmagt og skattejunkeren i front. Det vil få det 20. århundrede til at minde om en børnefødselsdag i kolonihaven ved siden af de fremtidige europæiske kriser, som EU efterhånden er blevet ekspert i at initiere.

 • Anmeld

  Peter Michael von Kohl · Journalist, Europa-korrespondent

  Sludder

  Sikke en gang uvidende sludder, Peder Kruse!

 • Anmeld

  Mogens Bertelsen · Pensionist

  EU Forsvar

  Enig, langt hen ad vejen, meeen, EU ka jo ikke engang forsvare de ydre grænser. Hvis forsvars samarbejdet blir lige så "effektivt" sååå !!!

 • Anmeld

  Eivind Holm · Folkepensionist

  Mogens Bertelsen

  Du rammer hovedet på sømmet!
  Samtidigt bør det være yderst betænkeligt at oprette en en EU-hær under ledelse af Tyskland, helt specielt på grund af deres tidligere øvelser i støvletramp.
  Stine Tosse glemmer også, at der for nyeligt har været en demokratisk afholdt folkeafstemning om vore forbehold.
  Hendes ligegyldighed overfor demokratiets regler, byder til endnu mere mistænksomhed over for intentionerne!

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  13 Mandater

  Danmark har 13 mandater ud af 751 mandater i EUparlementet. Vi har kun indflydelse, hvis vi mener omtrent det samme som Merkel, Junker eller HolandeMacron. ingen af dem har danskere haft mulighed for at stemme på. Forøvrigt et kæmpe demokratisk problem, som EU nok ikke ønsker at ændre.
  Kun en holdning må gøre sig gældende i EU. Og det er den liberale holdning, Som forøvrigt er den som har skubbet verden ud i det kaos, som lurer lige om døren. EU fører en sikkerheds og humanistisk politik som kun går ud på at sikre riges økonomiske interesser. De EU liberale stiller sig op på den høje moralske hest over for andre lande og samtidigt agerer dødens købmænd ved at handle med salafisterne fra Saudi Arabien. Underligt at politikkere ikke fordømmer den humanitære krise i Yemen og Saudiarabien som Sauderne forårsager med amerikanske våben. Det kan da kun tolkes som at de tænker mere på pengene end menneskerettigheder.
  I Nato er vi repræsenteret som et land mellem andre. Kunne man forestille sig at Danske værnepligtige blev kommanderet til en krigszone på EU´s befaling. Det ville jo være samme situation som under Første Verdenskrig, hvor tyskerne tvang et dansk mindretal til fronten.
  Det ville ikke alene være suverænitetsafgivelse. Det ville være afgivelsen af vores suverænitet.
  EU kan da godt have nogle væbnede styrker som lande friviligt kan deltage i, hvis de finder det i deres interesse. Men forpligtelser til noget sådan DET er jeg imod. Desuden er disse gisninger om mulige fjender i fremtiden så mudrede at det er umuligt at udpege noget land som fjende.
  F.eks. det hele blevet vendt på hovedet. Nu er det amerikanerne som ønsker strammerere restriktioner mod Rusland og Tyskerne som hyler over af det skader deres erhvervsliv. Liberale kan selvfølgelig ikke kæmpe mod ondskab hvis det koster dem penge.
  Kun hvis de kan skubbe hele regningen over på underklassen.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  NATO garanterer vores sikkerhed

  Den amerikanske præsident, vicepræsident, udenrigsminister og forsvarsminister har alle utvetydigt gentaget USA´s loyalitet i forhold til Nato-pagtens art. 5. Så det er forvrøvlet, når Bosse forsøger at skabe usikkerhed omkring NATO-solidariteten. Med enstemmighed i Det Europæiske Råd kan EU oprette et fælles forsvar. Det er det, man er i gang med nu. Foreløbig med skabelsen af et militært-industrielt kompleks, hvor våbenindustrien via en fond fodres med subsidier og hvor man utvivlsomt i vanlig EU-protektionistisk stil vil hindre medlemslandene i at anskaffe sig våben, hvor de er bedst og billigst. Dette er så ubetinget imod danske interesser, både økonomisk, sikkerhedsmæssigt og militært. Forsvarsforbeholdet holder os ude af EU`s supermagtsambitioner og kommende militære interventioner i Mellemøsten og Afrika. Det er fordelen ved at deltage i frie, selvstændige nationers frivillige samarbejde om fælles interesser i stedet for at reducere sig selv til en delstat i en superstat.

 • Anmeld

  Henrik Stein · overlevende pensionist

  Sporerne skræmmer

  Var der ikke noget om at Europa selv skulle ordne Balkan konflikten ? Det kunne man som bekendt ikke!
  Hvorfor så bruge krudt på lige præcist dette problem, når der er rigeligt andet at tage fat på i EU, blot for at holde skuden flydende.

 • Anmeld

  J.Larsen

  Når tågehornet sætter sig fast..

  Så bliver man hurtigt træt og det samme gælder når Stine Bosse åbner munden, hun prøver desperat at holde liv i en debat, hvor emnet er EU og hun VIL IKKE indse det er en tabt sag. Nu er det så forsvarsforbeholdet der skal fjrnes, udover at hendes argumentation, udover at være tynd også er forfejlet så forsøger hun at strø sukker på ved at angive økonomiske fordele ved at indgå i en EU hær. Udover det er noget vrøvl og direkte forkert så er det slet ikke gået op for hende at skulle man indgå i sådanne fælles indkøb så kan man være 100% sikker på een ting, der bliver IKKE indkøbt således at man tilgodeser de krav vi måtte have til materiellet, vi skal bla. også kunne operere i de arktiske egne, det skal INGEN af de andre lande i EU....det er rigtig smart at indkøbe materiel der ikke kan bruges i bestemte egne af kongeriget, dét er jeg sikker på at Stine Bosse synes...jeg, og sikkert mange andre synes det er en ualmindelig dårlig ide. I det hele taget er en EU hær en dårlig ide af så mange grunde at der ikke er plads til at skrive dem her. Vi har NATO som netop udøver denne funktion og den kommer en EU hær ALDRIG til at udfylde, husk på at USA betaler 80% af NATO´s budget og hvis vi skrotter det og vil lave det i EU regi, så skal vi også betale det....og dét bliver alt andet end billigt og prisen er endu dyrere end det, idet man samtidig vil afskære sig fra at få hjælp fra USA i form af tropper....vores hær kan ingenting udrette, ingenting, vi er faktisk værre stillet end før 2 verdenskrig...så giver det rigtig mening at skulle gennem sådan et forløb....NOT.....de eneste der kan se det er medlem af Europabevægelsen....

 • Anmeld

  J.Larsen

  Søren Rønhede

  Det er fordi det for det første er under EU regi, det alene borger for at det bliver en fiasko, for det andet fordi det bliver mange gange dyrere end at betale det vi har skrevet under på vi vil betale i NATO, det er simpel logik.

 • Anmeld

  G. Jeppesen · Selvstændig

  EU hær.

  Mener Bosse at Danmark skal være med i en EU hær under Tysk herredømme ?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  OVER HERE DØMME ???

  Kære G. Jeppesen · Selvstændig.

  Har du årstal ang/om. hvornår vi har haft det så frit, under det du betegner som OVER herredømme bare siden 1864 ,

  Som i min forståelse af virkligheden faktisk og reelt, bare siden vi tabte i 1864, har været ret så godt for dk s få miliioner, både velfærdsmæssigt og for vor individuelle friheder,
  Samt vort demokrtaiske styres sikkerheder for at kunne fortsat blive fastholdt som et demokrati. både for fælleskabet og vore individuelle friheder både engang for at rejse og for at kunne fortsætte med at leve frit

  Og kan du beskrive hvordan vi ville være stillet uden den sikkerhed,som vort samarbejde med Tyskland+ mfl. ,altid efter har været skabt, og kun er blevet forbedret løbende,OGSÅ siden vi indtrådte i EU samarbejdet, som helt lige berretiget partner,dog med egoisternes begrænsninger for ike at deltage fuldtud i smarbejdet ,som også i modstandere er det ,såvidt vides .

  Endda som ABSOLUT eneste INTERNATIONALE samarbejde ,,der både optage direkte modstandere og bevare deres ligeberretigelser på alle felter også de økonomiske , både som land og enkelt medllemer ,der er valgt demokratisk og er rep for både vort land og vore partiers medlemmer i parlamentet,, med en stemme som alle andre rep, fra nu snart 27 selvstændige nationer.

  Og en sidste ting i din påstand ,hvordan har det evt OVER HERRE DØMME fra tysk side påvirket os NEGATIVT ,,,,,på andre måder end de pres på vort arbejdsmarkeds forhold ,som er ønsket af blå her i landet som det der skete i Tyskalnd med HARTZ reformerne,,,som tyskerne nu blødgøre ,,,da selv en blå >Merkel kan forstå, at de var og er en fejl, og arbejder løbende for at fjerne dem ,,,trods de blå flertal i Tyskland som også reg i DK og EU.

  Og det er her al ondskaben med skatteletteslerne til de absolut rigeste ,sker BLIVER STEMT IGENNEM ,, kun via de blå flertal i parklameneterne .
  Som er befolkningens suveræne valg,,,med bla EN DANSK REP. MORTEN MESSERSMIDT ,som den absolut førende bedrager personligt,, af og mod EU , og med enorm styrke og støtte fra partiet også ,,for at foretage og ikke mindst bevidst begå disse bedrag,,,som er dybt ulovlige OGSÅ I EUs lovgivning og de fleste andre demokratier er,, ang disse BEVIDSTE bedrag, begået af blå politkkere,,som endda indbyrdes, selv begår og anmelder andre " kollegare"for samme bedrags NORM ,,, som de selv og udføre både som parti og med en rep ,som en forretningsmand evt. som dig, for KUN personlige DIREKTE berigelser osv begår helt bevidst.
  Så hvem udføre OVER HERRE DØMMET I DEN VIRKELIGHED ,du og jeg lever i og af HVER DAG .

  Og hevm betaler for dise bedrag med at betale skat,,,, da ikke de der har råd til skattely m.m

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  EU-debatten er fyldt med misforståelser

  Kære Jens Ole, J. Larsen og Ib Christensen.

  Først til Jens Ole:
  At “Danmark har 13 mandater ud af 751 mandater i EU-parlamentet” er ikke relevant. Det “ Vi “, du taler om, eksisterer ikke. Der er det mærkelige med dele af venstrefløjen, at dens analyse ikke hænger sammen: EU er kapitalistisk, men i Danmark står vi sammen - om hvad?

  Dette “vi” er jo den danske overklasse og dens mange hjælpere, som selvfølgelig står sammen med Merkel, Junker, Hollande og Macron.
  Hvilken betydning har det, hvem danskerne (disse evindelige danskere) har mulighed for at stemme på? Her foreligger ikke “et kæmpe demokratisk problem”; ligheden EU - Danmark er her større end forskellen.
  At kun en holdning må gøre sig gældende i EU er hverken rigtigt eller helt forkert. Det er som i Danmark! Og det er ikke den liberale, men den liberalistiske dagsorden, du har fat i her og som helt rigtigt har “skubbet verden ud i det kaos, som lurer lige om døren”. EU kan godt føre “sikkerheds og humanistisk politik” samtidig med at andre interesser end de riges vinder frem. Det er et spørgsmål om hårdt samarbejde mellem dem, der vil. Men de ivrige EU-hadere splitter og svækker den europæiske venstrefløj. Det er staterne - og ikke EU - der agerer dødens købmænd ved at handle med salafisterne fra Saudi Arabien. EU-modstandere knytter indædt alt det onde til EU; det gør det faktisk lettere for de onde, at EU skal overlades til dem. Det er ikke spor underligt, at politikere ikke fordømmer den humanitære krise i Yemen og Saudi Arabien som Sauderne forårsager med amerikanske våben, for - som du selv siger - tænker de på pengene fremfor menneskerettigheder. Tænk bare på den radikale opportunist Martin Lidegaard, der gik sammen med Erdogan om at fornægte det armenske folkemord og nu igen fører sig frem som den pæne mand.

  “I Nato er vi repræsenteret som et land mellem andre” er en idyllisering; de store sætter dagsordenen og lille Danmark halser bagefter. Det adskiller sig ikke fra, at danske “værnepligtige” blev kommanderet til en krigszone på EU´s befaling. At det ville være det samme som under Første Verdenskrig, hvor tyskerne tvang et dansk mindretal til fronten er en typisk dansk-nationalistisk forvridning; de var jo tyske statsborgere og blev tvunget som danske værnepligtige er blevet tvunget og mishandlet gennem tiderne.
  Den store misforståelse blandt nationalisterne er, at EU betyder ”afgivelsen af vores suverænitet”. De overser det vigtigste. Suverænitetsafgivelse er altid til fordel for små stater. Ganske enkelt fordi de har så lidt suverænitet at give af. Formelt har små som store stater fuld suverænitet, men reelt har de små altid måttet leve livet farligt mellem de store, indtil de store begyndte at afgive suverænitet til den fælles pulje, EU. Dermed blev magtforskellen mellem store og små mindsket, men ikke fjernet. Vil man helt af med den, er der kun én vej: forbundsstaten, som er den mest demokratiske samarbejdsform. Med etableringen af en forbundsstat, bliver udenrigspolitik til indenrigspolitik. Det styrker demokrati og åbenhed.

  EU kan da godt have nogle væbnede styrker som lande frivilligt kan deltage i, foreslår du. Det kommer næppe heller længere end til det. Du har ret i, at militære forpligtelser i det hele taget er noget møg. Rusland nævnes ofte som den mulige fjende og Putin er en bandit. Men han er i høj grad skabt af det ekspansive NATO, som er hovedårsagen til Ukraine-krige. Hykleriet har som altid kronede dage i storpolitikken.
  Hvad amerikanerne ønsker forekommer mig uklart - en galning i spidsen …
  Sanktioner mod folkeretsforbrydere forsøgtes også i 1930’erne, men blev forpurret af de engelske kræmmere. Så det er ikke nyt. Liberale kæmper selvfølgelig mod ondskab; det er liberalisterne, der kun interesserer sig for penge. For dem har det altid drejet sig om at skubbe hele regningen over på underklassen.

  Til Ib Christensen vil jeg gerne sige, at Danmark allerede deltager overivrigt i alle mulige militære interventioner i Mellemøsten og Afrika. EU er et samarbejde, som kan afbalancere Danmarks forsøg på at reducere sig selv til klientstat under den amerikanske superstat.
  Frie, selvstændige nationer er for småstaters (og det er langt de fleste) vedkommende et stort illusionsnummer.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  Suverænitet eller underkastelse

  Kære Søren Rønhede.

  Briterne siger: The more interdependent, you are, the more you need independence. De har nu taget konsekvensen. Lande sammenlignelige med Danmark, praktiserer det: Schweiz, Norge, Island. De to sidstnævnte har valgt EØS (det indre markeds regler), men har på alle andre områder total suverænitet, som de udnytter til gavn for deres sikkerhed , velstand og velfærd. Danmark har valgt den totale underkastelse, stod det til EU-partierne endog sluppet vore forbehold. Vi har lænket kronen til euroen og svinebundet vores valuta- og pengepolitik samt i stor udstrækning vor finanspolitik. Hvilken indflydelse har vi i EU? Nul og niks, en superstat, der styres af Tyskland og Frankrig.

 • Anmeld

  Peder Kruse

  Re: EU-debatten er fyldt med misforståelser

  Drømmen om EU som en big Mama, der sikrer retfærdighed, modvirker udbytning og hindrer krig er sympatisk men naiv. Det forudsætter, at magt ikke korrumperer, og at ingen er mere lige end andre, når magtens institutioner implementeres, og hvis det er en socialistisk fødration, man brænder for, kræver det ydermere, at socialister kan enes.

  Liberale er nu engang liberalister. Tilliden til et frit marked kan ses som en erkendelse af evolutionens naturlige kræfter, og denne opsplitning af begrebet er blot et forsøg fra socialisters side på at gøre strandhugst blandt liberale for troen på magtens centralisering.

  Historien om EU viser med stadig større tydelighed den mørke side af magtens koncentration. Jeg er enig i, at NATOs hæmningsløse ekspansion mod øst er den egentlige, bagvedliggende årsag til vores destruktive forhold til Putins Rusland i dag. Europakortet minder allerede om situationen i 1942 set fra Rusland, men krisen i Ukraine ville ikke være opstået, hvis ikke EU agerede spydspids for NATO.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Godt indlæg Søren Rønhede

  Mon overhovedet de yderste fløje ,,både til venstre og højre, kan og TØR skabe/give noget svar overhovedet,,, ,,eller bare forsætte med deres, fantasier, tågesnak og andet gak gak, ang bla vor suverænitet , og , intet fælleskab eller noget overhovedet som erstatning for de blå og liberalistiske samarbejder,,,der relt har "beskyttet" Danmark også under vor besættelse af en ,,af "deres fløjes" midlertidige sejr herre fra ca 1940-45.
  og sørme om ikke også sovjets ,fbedrag er belvet afløst af endu et forsøg på bedraget mod den russiske befolkning forsøges igen atter engang ,,via en PUTIN figur ,,, men helt uden frivilligt hverken samarbejde eller demokrati.
  Hvor vore egne i 1864 fik læsterlige klø af stomagten.DEN DAVÆRENDE

  Men at vi som lille nation ,derefter BÅDE afgiver LAND og suverænitet,,,er vist en fortalelse Søren,, da alle undersøgelser og virkleigheden har skabt ednu mere suverænitet,som du også skriver vi har mindre af ,ved at "forære " de smuler vi stadig har og kan benytte,,,mens toelrancen= ligegyldigheden med hvad Danmark gør,,, som alle vore "priviliger " kun bekræfter,,, at vi som nation IKKE er eller bliver nogen trussel,,,som altid har været det og er den relle begrundelse for "suverænitets besiddelse " af nogen nation overhovedet.
  Men netop som vi i Danmark , har "forvaltet eller benyttet ,den "suverænitet " til begrænsninger som både yderste venstre fløjs aktivister og det meste af højre fløjen m,har brugt skræmme kampagner ,til at vi som befolkning,bal STAYRDE debate ang EU i og om vi skulle med,,, der var landbrugets organisation meget meget hurtig,tilat fostå deres fordele.
  Men desværre som alle blå og liberalister ,helt uden virksomme beviser af det yderste venstre og store dele af midten både ikke kunne ,og ikke VILLE,debattere de relle mulighder,og som kun efterhånden så småt er ved at starte herhjemme Måske endda og deværes KUn er så småpt ved at få lov at delatge i både mediernes "verdens ? del ?? i Danmark.
  er begyndt måske at rapportere og beskrive , havdf forholden er i og ved EU samarbejdet, da de få måsk er ved at indse ,at den enssidighed der stadig præger alel medier i Danmark i meget høj grad,er ved bla UK s egoist færd ,og drømme om tidligere nærmest styring af handlenm i verden, som pænt sgat efter 1945 bragede sammen og næsten er fuldstændig i gruset.
  Og mon USA nuv egoist styrmand,nu er begyndet også at se den ende for USA dominansen ,er ved at påbegynde enden for dét ,og kun forstærkes af den og ders udviste egoisme ,somisær blev og bliver PIN POIENTET både af TRUMP selv med hans og USA s MAKE USA GREAT AGIN, drøemme med både KINA s ; INDIEN s fremmarcher på verdensplan.
  Så du har fudstændigt ret Søren Rønhede,med at der netop nu påbegyndes to nedbrydninger af nationer der var stærke engang og nu mister osgå ders "SUVERÆNITETER ,især for USA s del ,hvis ike Trumpen får nogen jordforbindelse tilbage,som også liberal tænkning efterhånden køre sig selv ud på dte paln , og bare for Danmarks del internt er i fuld gang med. at skabe MODERNE reformer, som er tilbagevenden til de herskende klassers priviliger med støtte til dette fra de yderste på vensrefløjen også.
  Så den kære IB må forkalre hans "vwersion" for at Danmark af alle skal ud af samarbejdet,og havd alternatuiv der er mulige i den virkelige vedens magt balance soet ubetydligt land ,der kun benyttes når de stærkeste magter kan bruge os fra Danmark som evt eks. for at KUNNE evt.påstå at dét vil de sørme også gerne nå samt opnå men det er sørme svært for og til deres befolkninger med friheden og velfærden og som vi var næsten nåede optil og inden 2001,,, hvor flygtnigen der blev reddet af NATO,og nu sørme også opløfter hans falske røst igen.

  Som alle i der påstår at vi afgiver suverænitet ,ved og i et demokrtaisk samarbejde,som vi er med i beslutningerne af med vores demokrtaiske opnåede antal stemmer,efte demokrtisk fordeling endda afveget ganske enormt ,som altid af de stærkeste,,, men men som bla under 2 vk blev j holdt iskak af sig selv og hinanden i ´"nytten" af besættelsen af Danmark .me enorm betydning for og af Danmarks vilkår/frihed osv og faktisk kun oplevde le idt af KRIGEN s virkligehed efter folke oprøret i 1943, mod nazisternes egoismer og rusom heder,og derfro gik der sørme 70 år inden vui bare fik nikket at vi var en allieret med sejrherrene. osv etc.
  Så suverænitets afgivelser afhænger sørme af hvad vor DANSKEsuveræniteter kan bruges til ,,af de stærke nationer,når vikeligheden træder frem.SOM LØSNINGEN AF DeRES PROBLEMMER, på bej ksotninger af bla Danmarks suveræne friheder og ikke mindst mulighden for at benytte dem.

  Og uden for både NATO og EU smarbejdet har vi slet ingen,hvis jeg benytter samme arguments form, som modstandernes og er den eneste brugte af dem fra og af modstander siden mod EU samarbejdet.

  TOTALT UDEN AT HVERKEN OMTALE FOR IKKE AT FORLANGE DOKUMENTATUINERNE fra dem på hvilke aletnatibvetr osv er skabt uden samarbejde internationalt, og især for et lille samfund som det danske,og hoveddelen af EU medlemstater er små,og drefor helt afhængige af smarbejdet osgå med e store ,som vi nu får at se i virkleighedens klare lys og blottelser af egoismen ,efterhånden som, VI 27 udformer hvilke betingelser UK , ,,sålænge UK fortsat eksistere og netop derfor ,, måske
  KUN igen bliver til bare ENGLAND,,,som vi danske ,selv besatte i tidligere tider,,da vi var og kunne være krigeriske,,,men sørme som alle andre der har forsøgt at anvende magt i dette "spil" som forsat foregår endda med vor deltagelse i vor egne overleveses kampe,som også kun scorede nederlagets bitre betingelser,,,som vi dog igen heller ikke i 1864 forstod og kendte vor RETTE plads internationalt,,,og først efter læsterlige klø ,dog med medmeneskeligheden ,igen som frelser af vor nations hele og mulighed for vor fortsatte eksistens som selvstændig og fri ? nation,, helt op til vor tid i år 2017.
  takket være andre nationers ikke frygt for vi Danske, i Danmark, helt uanset vore "særlige" indvandringer og flygtninge vilkår ,som dog er under stærke observationer,, af de stærke og tildels fortsatte solidariske demokratiske nationer, og deres accept af vore ego handlinger og behandlinger via og med egosimen som styrende element ,, for og af al vor
  FØRTE SELVSTÆNDIGE politik.

  Og at disse friheder,, er kun beskyttet af de samarbejder ..

  Vi er FULDGYLDIGE trods vort særlige, og ikke fulde medlemskab´,men dog endnu er medlemmer af fortsat.

  Hvormed du netop fastnagler dette U-FRAVILIGE FACTS med flg

  ::Hvad amerikanerne ønsker forekommer mig uklart - en galning i spidsen …
  Sanktioner mod folkeretsforbrydere forsøgtes også i 1930’erne, men blev forpurret af de engelske kræmmere. Så det er ikke nyt. Liberale kæmper selvfølgelig mod ondskab; det er liberalisterne, der kun interesserer sig for penge. For dem har det altid drejet sig om at skubbe hele regningen over på underklassen.

  Til Ib Christensen vil jeg gerne sige, at Danmark allerede deltager overivrigt i alle mulige militære interventioner i Mellemøsten og Afrika. EU er et samarbejde, som kan afbalancere Danmarks forsøg på at reducere sig selv til klientstat under den amerikanske superstat.
  Frie, selvstændige nationer er for småstaters (og det er langt de fleste) vedkommende et stort illusionsnummer.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Ikke irrelevant

  Søren Rønhede.
  det er ikke irrelevant at Danmark kun er repræsenteret med 13 mandater I EUparlementet. At kalde det irrelevant er det samme som at kalde EUparlementet irrelevant.
  Men det kan man måske også argumenterer for, da EU´s linje jo er lagt af nogle få politikkere som Merkel, Macron, Tusk og Junker, som ikke har noget mandat fra Euoropas befolkning, da de højst er valgt i deres egne lande. Og når jeg siger os Mener jeg at danskere har meget lille indflydelse. Så jeg syntes der i Danmark er noget os" Men taler vi om, at vi er først og fremmest er eruoropæere frem for danske. Så tror jeg at jeg taler for et massivt flertal af befolkningen, når jeg siger at der er ikke noget vi" og os"
  Du har ret i at vi ikke udelukkende kan klandre EU for handel med salafistiske muslimske lande, men så og sige alle vestlige politikere. I Euoropa forholder det sig bare sådan at det er politikkere som er EU tilhængerne som mangler intregitet og arrangerer handler med dem. Se bare Christian Jensen.
  Jeg kan godt se ideen i euoropæisk samarbejde , men jeg kan ikke støtte et EU som tror at klimaproblemer, ulighed og undertrykkelse af menneskerettigheder kan løses ved de frie markedskræfter og øget vækst. Kunne de det, ville vi ikke handle med SaudiArabien. Handler man, som vi, nærmest ukritisk, med Saudiarabien, vil man nok også skyde den sidste panda, hvis man fandt det økonomisk lukrativt..
  Mhst. liberale værdier. Jeg er gammel nok til at huske, hvem som kæmpede for vores friiheds værdier, Som homosexuelles rettigheder, Rettigheder til ferie og rettigheder på arbejdspladsen i det hele taget, Bortskaffelsen af klø til børn i skolerne, og ikke mindst, at vi alle er lige for loven. Vi hørte ofte borgelige venstre og konservative sig at vi kan også blive for lige. Alle de rettigheder jeg nævner her har partier som Socialpartiet og Retsforbundet, som Ib Christensen var medlem af, og partier til venstre for Socialpartiet har kæmpet for.
  De eneste rettigheder som er til bage, som liberale har kæmpet for er ultimativ frihed til folk med penge, og bekæmpelse af den danske stat og velfærdsmodel.
  Så jeg er ærligtalt led og ked af at høre om de liberale værdier og at liberale tager æren for de friheds fremskridt andre har kæmpet for.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Samvirke eller selvtilstrækkelighed?

  Kære Ib Christensen

  Svinebindingen af den økonomiske politik var ganske unødvendig, men skete, fordi den så glimrende passer til de fremherskende “neoliberale”/liberalistiske vinde i Danmark. .Når jeg lægger vægt på at forblive i EU, er det fordi, det er vigtigt at påvirke det europæiske projekt i den rigtige retning til gavn for fred og fællesskab. Dertil kan man sige, at de indsigts- og udsigtsløse regeringer, Danmark længe har haft, kun i beskedent omfang gør en forskel til den gode side. Men det må også tages i betragtning, at daexit ville betyde, at xenofobien ville få endnu bedre fat, og at Venstres ødelæggelse af natur og miljø ville komme op i endnu større omdrejninger.
  I øvrigt er alt, hvad der er totalt, betænkeligt.
  Du overser også, at småstaten kan lægge sig i ly af EU som i tilfældet Nordstream 2.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  udfordringer for højrefløjen

  Nu må vi fra venstre siden se hvad h.side har af løsninger fra og af deres selv skabte problemer, som desværre rammer alle og især os med indkomster der ikke kan anvendes som grundlag for andet end overlevelses kampen.
  Og desværre i bedste højrefløjs adfærd uden ansvar for andet og andre end sig selv.
  Trods at både enkelt virksomheder og samfund bliver og kun de stærkeste,, netop via fællesskaber samlede kræfter

  Men som "oplevelsernes" 😌 erfaringer gennem livet suverænt viser,,, at vi alle INKL alle højre orienterede egoister., sørme er mindst lige så lykkelige, som v.orienterede altid har forstået og arbejdet for skal blive og være til gavn ved bla at yde vore andele til samfundets fællesskab, forsatte udbygning og befæstigelser i vort samfund, skal ske og blive både bedre og endnu større ved at vi alle yder og nyder samt har behov for den hjælpen vi fælles skaber og fortsat udvider, til gavn for os alle.

  Men mon Ib mfl vil dét.

  Der er alt for meget der entydigt viser at dét vil de absolut ikke,,, eller skal dét siges ikke hverken vil eller formår og sørme påstår DÉT,,, , dog kun indtil de selv oplever hvad fælles "HJÆLPEN" betyder for os som individer,,, både psykisk og fysisk, især der hvor helbredet ikke kan købes for de døde værdier.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Gør dig fri af den nationale tænkebås

  Jens Ole
  Når jeg betegner det som irrelevant at Danmark kun er repræsenteret med 13 mandater I EU parlamentet, er det fordi der ikke skal tænkes i nationalstater, men i politik. Det blir EU-parlamentet kun mere relevant af.
  At Merkel, Macron, Tusk m.fl. ikke har noget mandat fra Europas befolkning som helhed, skyldes, at vi ikke er nået så langt. Det, du reelt anbefaler er en europæiske forbundsstat - det lyder fornuftigt.
  Når du siger, at danskere har meget lille indflydelse, trækker du på den misforståelse, at vi alle er i samme båd. Det er vi bestemt ikke. Også i Danmark er overklassen på nakken af de svageste.
  Du har sikkert ret i, at et massivt flertal af befolkningen tænker i nationale baner. Det skyldes lang påvirkning fra 1850’erne og frem.
  Din karakteristik af politikere som Christian Jensen er jeg enig i. Derfor skal vi lægge kræfterne i at skaffe bedre politikere her - til gavn også for Europa
  Jeg støtter heller ikke et EU som tror at klimaproblemer, ulighed og undertrykkelse af menneskerettigheder kan løses ved de frie markedskræfter og øget vækst. Men det er et langt større problem end EU, som ikke løses ved daexit. Mhst. liberale værdier. er jeg enig i, at de repræsenteres af de ikke-borgerlige partier. Det er derfor det er vigtigt IKKE at bruge betegnelsen liberal om disse partier. Både “Liberal” Alliance og Danmarks “liberale” parti er falske varebetegnelser. Men mange på venstrefløjen hopper på og anvender både borgerlig og nationalistisk sprogbrug.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  EU er nationalstater

  Søren Rønhede.
  Det er en utopi at tro vi nogen sinde opgiver at være danske og at vi lever i en fælles verden uden grænser. Selv Tyskland og Frankrig gøder sine egne interesser i EU.
  Danmark har været dansk i mindst 1000 år . Skal du på hospital er det dansk financeret, ligeså sporveje, vejvæsen offentlig transport. Så og sige alt her er dansk i Danmark. Lad være at vende det ryggen for en utopi om et land som hedder Euoropa. Det vil du aldrig opleve, uanset din alder. Jeg respekterer at du har en drøm om at løse verdens og Euoropas problemer, men vi er ikke mere Euoropærer end vi var før EF´s dannellelse. Det fremstår da tydeligt at EU landende først og fremmest varetager deres egne interesser.
  Og som freds project har EU da også i den grad svigtet. Istedet for diplomatiske løsninger , støttede EU løsninger i Ukraine, som helt forudsigeligt ville føre til konflikt mellem Ukraine og Rusland og EU og Rusland. Og når man så trods alt burde stå bag Ukraine, så hyler EU´store dynamo Tyskland, straks, hvis sanktioner går ud over deres nationale interresser.
  Desuden må det betegnes som et overgreb at fratage folk sin nationalitet og erstatte den med en anden. Det ville da helt sikkert møde massiv modstand, da det efterhånden er et folkekrav, uden for Tyskland og Frankrig at EU bliver mere decentraliceret. Da Tyskland og Frankrig udgør en stor del af det parlementariske grundlag i EU, finder de mere EU i deres nationalle interresser. Forveksel ikke opbakning til EU med at danskere og øvrige Euoropæiske lande ønsker mere EU.
  Krigen i 1864 har intet med dette at gøre.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Sammen eller egoist stater der forsøger at samarbejde.: til bla Jens Ole · Pensionist

  Hvem har fremsat NOGET krav om at staterne i EU skal opgive deres,, eller mere korrekt deres "stamme til hørs forhold"= nationalitet,,eller samarbejder med andre stammer af samme "æt/slags/type osv" og at vi alle er demokrater i og medFRIT hver sin udgave, men dog nogenlunde ens ,ang frihed og rettigheder,selvfølgelig med de lokale forhold og betingelser,så længe de ikke skader helheden.

  Og det er netop her årsagerne føri tiden,,, før EU/NATO samarbejdet var udløserne af krigene mellem ÉUropas befolkninger,og med DK s part i disse ,,var netop 1864 ret så skel sættende med afgivelsen af land osv,så at vi blev ret kraftigt formindsket,, og på grundlag af hvad og med hvilke bedrag,som jo staig ,,dog værre end i meget lang tid, siden 1945 er tilstede i Europa igen,,,takket værre nationale påstande hvor forskellene .

  Manipuleres til uoprettelige forskelle,som du også viser du er ramt af,så de kunstige barriere,, kun forøges og ikke formindskes,,,især af de nationalistiske og højre grupperne ,,,der reelt lever grundet disse manipulerde forskelle ,,,som oveni påstås at ikke kunne leve i fælleskabet ,og med skræmme tatikken om at VI IKKE LEVE af afgivelserne til andre,,,hvormed vi NETOP har reelt, har skabt vor danske velfærdstat ,,som OVENIKØBET SELV mange i EU endda, misunder os,og arbejder for at deres land og befolkning kan opleve asmme friheds grader,som faktisk aldrig har eksistret før i Danmarks historie,,,og grundet dise nationalistsike galninge,,,,endda har begrænset også danskernse friheder til at kunne færdes frit mellem vor lande,,,og endda nu i mediern IGEN forsøges , at manipuleres til at være positive i vor danske bekæmpelses virke mod internationale forbrydere etc,, og de fra vore krige for at falsummet om demokratiets udbredelser, er manipuleret til at være uden skyld for flygtninge strømme størrelser og mængder ,,, SOM endda muligvis overgår 2.vk antal.

  Og at de dirkete påførte omkost, overhovedet ikke forsøges at blive fremvist for os ,,og at vi bla her i nord,,,er selv med de dalende forbrydelses antal ,aldrig har haft så stor usikkerhed og UTRYGHED,,, som civile borger og selvfølgeligtOMFATTENDE både vore politi betjente og miltær personalet ,, SOM ,nu skal kaste ud i fiktive kampe der kan koste dem livet
  KUN fordi,dise nationalister skal have ders pubulistiske REKLAME sager og omkostningerne ved dem,,,,som NETOP ikke må beskrives f de medier der er betalt af disse nationalister,,,,,som selv gerne både rejser og handler INTERNATIONALT,,,,,fordi DE har råd,,, mens alle os der betaler vor del med glæde , til opretholdelsen af vort velfærdsystem ,,,,ikke kan rejse eller krydse grænserne frit ,,,bare i EU schengen samarbejdet ,for og til flertallet af BEFOLKNINGERNE ,,,da vi ikke kan betale os fra dette falsum ,,,som natioanlisterne har fået skabt RENT PUBULISTISK ,,sammen med de højre orienterede og absolut de rigeste i vor samlede befolkning,,,, som al histiorie altid har bevist til fulde ,,,at de altid klare sig og OVERLEVER ,de køber sig bare til de mangler,,, flertallet af os så må lide med og under.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU hær?.

  Med de nære relationer, EU ønsker med Mellemøsten kan jeg kun se det betænkelige med en egentlig EU hær enhed. Lad os holde os til NATO.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  isolering øger kun uvidenhed

  Havd nedbryder fordomme og uforstanden for de vi ikke kender, da vi alle er mennesker og med flok dyrenes sociale behov for kontakt og ikke krige som asociale benytter sig af og manipulere til beskyttelse og via netop at benytte alle anti sociale hypoteser, og anti demokratiske midler som bedrag svindle og yderst kraftige manipulere løgne.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Nationalstater er ikke evige

  Jens Ole
  Det er en utopi at tro, at verden altid forbliver som den er, selv om det er en stærk menneskelig tilbøjelighed. Det er trods alt kun ca. 150 år siden at “vi” blev danske, og heller ikke det varer evigt. En fælles verden uden grænser har lange udsigter. Men det er godt at have for øje.
  ALLE stater gøder deres egne interesser i EU - som de statsstyrende opfatter dem - ofte i strid med, hvad der gavner deres egne.
  Danmark har IKKE været dansk i mindst 1000 år. Det er en af de helt store myter. En efterrationalisering med godt 100 år på bagen.
  Hospitaler for alle er en frugt af velfærdsstaten, ikke af danskheden. Sporvejene blev ødelagt af Willy Brauer til fordel for vejuvæsen og til skade for offentlig transport, som stadig er forsømt. Det er en yndet misforståelse at kalde alt det, man kan godt kan lide, for dansk; det meste kommer udefra, fra Europa, som først på lang sigt kan blive en enhed. Hvor meget europæere, folk er, svinger. Brexit mm ser ud til at styrke det europæiske.
  Selvfølgelig er der også væsentlige, lokale bidrag; andelsbevægelsen er det vigtigste, men søges på alle områder afviklet, især fra o.1990.

  Man kan ikke sige, at EU som fredsprojekt har svigtet, fordi ikke alt lykkes. Konflikten/krigen mellem Ukraine og Rusland var ikke let at forudse. Ukraine er helt uberegnelig. Befolkningen rejste sig i 2004 mod banditten Janukovitj, som den genindsatte i 2010 og smed ud i 2014. Putin blev rasende, fordi Janukovitj var agent for Rusland.
  Siden etableringen af staten Ukraine i 1991, har det være helt forudsigeligt, at den ikke kan holde, for i virkeligheden hænger Ukraine ikke sammen. Løsningen er Ukraine som forbundsstat. Krim er folkeretligt yderst betændt; løsningen kunne være, at den blir russisk efter land for land princippet.

  Hvilke folk er blevet frataget deres nationalitet og fået den erstattet med en anden? Det er slet ikke på programmet, hvis det er EU, der hentydes til. Tyskland er meget decentraliceret, og det ville en europæiske forbundsstat også blive. At Tyskland og Frankrig er kernen i EU kan kun svækkes gennem en forbundsstat.
  Om folk ønsker mere EU eller ej, afhænger helt af omstændighederne, og hvordan sagen blir præsenteret.
  Krigen i 1864 har temmelig meget med det her at gøre, eftersom det var i 1864, at Danmark blev etableret som nationalstat.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  NATO m.m. Svar til Peder Kruse og Allan Gorm Larsen

  Allan Gorm Larsen
  Al den NATO-nostalgi kan være svær at følge. NATO er konfliktfremmende og destabiliserende. Hvad er det for nære relationer, EU ønsker med Mellemøsten?

  Peder Kruse
  Jeg deler ikke “drømmen om EU som en big Mama, der sikrer retfærdighed, modvirker udbytning og hindrer krig”, men kan tydeligt se en ondere verden uden EU. Der er det særlige ved magt, at den korrumperer, derfor skal den også så vidt muligt erstattes af indflydelse og samvirke. At etablere en socialistisk føderation forudsætter som det første, at man finder ud af, hvad socialisme er.
  At mennesker ikke kan enes er en kendt sag; det er derfor kynikerne kan drive deres spil.

  Liberale er ikke nødvendigvis liberalister - snarere tværtimod.
  Liberal betyder åndsfrihed og demokrati, der forudsætter lighed. Det såkaldt frie marked har godt 200 år på bagen og må ikke forveksles med evolutionens naturlige kræfter; det er endnu et forsøg på at eviggøre noget historisk, hvad al ufri tænkning forsøger sig med. At skelne mellem liberale og liberalister er vigtigt, når vi skal forstå den idehistoriske udvikling.
  “Fri”markedsfundamentalisterne er grundlæggende mindre liberale end andre.

  Hvordan viser historien om EU med stadig større tydelighed den mørke side af magtens koncentration? Det glæder mig, at du er enig i, at NATOs hæmningsløse ekspansion mod øst er den egentlige, bagvedliggende årsag til det konfliktfyldte forhold til Rusland i dag, men hvordan agerede EU spydspids for NATO?

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  NATO

  Hvordan kan NATO ekspandere når og sålænge det netop er et forsvars samarbejde,? 😊
  At så som altid en del medlemmer som regel fra den ene politiske side , ønsker at "forsvars samarbejdet" skal og kan selvfølgeligt benyttes som forsvar for de dér eller bliver medlemmer af samarbejdet.
  Og at den MULIGE adfærd i påstår benyttes, ,, hvorfor er Ukraine og selvom de bad om hjælpen til at bekæmpe de russisk uddannede, både egne og de "femte kolonne individer" der kæmpede og kæmper for russisk "over herre dømme og direkte anektering af Ukraine,, hvor NATO trods opfordring fra Ukraine, , ikke direkte med militær blandede sig.
  Som netop trods alt viser og udviser samme klogskab som vi i dk udviste fra 40-43.
  Under dén tyske besættelse efter deres adfærds skifte.
  Blev presset frem af gadens parlament når vore politikere ikke ville.
  Med stor velvilje fra tysk side, blev modtaget i Tyskland og ikke af tyskerne i dk eller flertallet af dem
  Som hvis ikke NATO udviste samme" klogskab /tilbageholdende adfærd ".
  Som trods tyskernes DIREKTE tilstedeværelses i dk.
  Som med Putin og Co, nok ville blive desperat som den rotte han ér, og trods USA s tilstedeværelse har NATO trods dette bevaret overblikket
  Eller er i så aggressive, at I igen ville kaste Europa og med risiko for gentagelsen i skala størrelsen med og af 2vk som målet

  Eks sat på spidsen, vi accepterer også død og indivaliditet som u- undgåelige, og endda nu og her vil gøre den større, helt bevidst fremfor at udvikle transport mulighederne, som et nyt stort både indtjenings og udviklings foregangsland
  Som også NATO/EU forsøger sig med ang Ukraine og hvis og når evt succes frembringes, således har et værktøj fremfor destrouktionerne, som hidtil er og har været "værktøjet" 😌 som selvfølgelig despoter, Ala putin +en del flere,,, ingen nævnt ingen glemt
  Så HVORDAN ér NATO et aggressivt forsvars samarbejde mellem demokratiske suveræne stater,,, forklar venligst

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  NATO: konfliktfremmende og destabiliserende

  Erik Pedersen

  HVORDAN er NATO et aggressivt forsvarssamarbejde mellem demokratiske suveræne stater? spørger du.

  NATO har aldrig taget det med demokratiske stater så tungt. Portugal, Salazar-diktaturet, var med fra begyndelsen og i dag kan Tyrkiet uden problemer med NATO afvikle demokratiet.

  Forsvarssamarbejde er jo den betegnelse alle militære alliancer benytter, men hvorfor skulle NATO trodse de russiske betænkeligheder og ekspandere mod øst? Hvorfor imødekom man ikke i 1990’erne det russiske ønske om at blive optaget i NATO? Sandsynligvis fordi USA ikke ønskede at skabe grundlag for varig fred, men foretrak at ekspandere NATO som redskab for amerikanske interesser. Hvis det ikke er aggressivt, så er det konfliktfremmende og destabiliserende, som jeg skrev.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Hvis og hvis

  Søren nu ér tilstanden anderledes mellem både NATO og USA, samt Putin og USA.
  Dét er netop årsagen til at EU, begynder at omtale mulighederne ang forsvar i samarbejdet.
  Og med USA som en ubekendt og IKKE troværdig, som allieret eller samarbejds partner i NATO og fordi USA ser EU som konkurrenten, på markedet.
  Er det med samme manipuleringer, som en del benytter i EU landene mod befolkningernes både sikkerhed 🔐 og velfærden, via samme egoisme og pubulisme, som Trump og putin også derfor benytter sig af for nuv.
  Derfor er det VIRKELIGT "rettidig omhu" FOR OG TIL BEFOLKNINGEN I HELE EU.
  AF BÅDE EU OG EUROPA OG HVOR DET KUN GÆLDER OM AT VÆRE MED OGSÅ I UDVIKLINGEN OM SÅ DEN EVT SKAL OMFATTE OGSÅ ÆNDRING /MED NEDLÆGGELSEN AF NATO evt som kravet afløst af noget tilsvarende kun for EU medlemmerne? 😊
  At dette så atter engang benyttes med og via både skræk og skræk senariernes altid utilfredsstillende ego troppers og tripperne skare, til at udføre deres bedrag,manipuleringer igen er helt som ventet og forventet,, men et simpelt og enkelt spørgsmål BLÅTLÆGGER AL DERES pænt skrevet, men relt faktiske fantasi og manglen af virkeligheds forståelserne

  Da NATO ikke kan løse problematikkerne sålænge USA beholder Trump.

  Og som bare et af beviserne,,, hvem kan undvære den magt der i virkeligheden er FEM ja 5 gange større Rent militært, end de syv nærmeste militær magter er SAMMENLAGT.

  Det er det senarie der eksistere NU for både NATO og EU medlemmerne

  Så at stadig køre de gamle kanoner i stilling er ikke andet end symbolske handlinger uden indhold overhovedet,,, da disse fantaster ikke har noget alternativ, og derfor ér dialog umuligt 🙅 som de er tvunget af deres mangler på at VILLE ERKENDE DETTE helt essentielle EKSISTERENDE behov for modstander egoist delen i EU .
  Og derfor igen bevises uden relle modstandere at det er fællesskab dér reelt er eneste OG MULIGE løsning, som er bare ÉN evt mulighed, hvis alle senariernes skræk senariernes skal fjernes og virkeligheden bruges

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  PS til Søren

  En lille tilføjelse til dit syn/forståelse af dilemmaet både NATO, EU og mange andre står med siden de blev startet, som frivillige samarbejder, og hvor bla vores optagelse /medlemskab var hindret kraftigt af vort broderfolk fra NORGE af alle.
  Og din rigtige konstatering af bla Portugal, Tyrkiet mfl men positivt et Portugal et demokrati som også Spanien, mens Tyrkiet er vasallernes førerhund for sovjet, nåee det putins styre nuv jeg mente og hvad er farligst for hele Europa og sågar verden og hvordan skal EU agere, er dét nogen overhovedet kan svare entydigt på.

 • Anmeld

  Jens Ole · Pensionist

  Går mod opøsning

  Sovjet har nok også brugt det argument at man bør ikke isolere sig.
  Og det er da ikke givet at man ønsker at grave sig ned og isolere sig i en national stat fordi man ikke tror på EU projektet. Der bliver ofte sat lighedstegn ved ved EU modstandere og nationalister. Ja selv nazi kortet er blevet trukket. Men faktisk ser jeg ligheder mellem Sovjet og EU, hvor en centralistisk magtelite, gang på gang forsøger at overtrumfe demokrati.
  Polen fælder urskov trods direktiver fra EU, de afkræver Tyskland erstatning, ingen var solidarisk med Grækenland. De kan låne penge mod at Merkel diktere deres politik. Ingen fordeler Italiens og Spaniens store flygtninge og indvandre udfordringer. Storbritannien melder sig ud både både Polen og Ungarn skider EU's direktiver. Der er ingen enighed landende imellem mhst. Putin's Rusland. Tyskland jamrer over deres gasforsyning. Så deres fordømmelser af Putin er bare varm luft. Desuden kræver Tyskland og Frankrig dispensation til at overskride de regler som EU har sat for den offentlige sektor. Andre bliver økonomisk straffet for det samme. Og der bygges flere og flere grænse bomme , fordi man ikke ønsker at modtage indvandre og flygtninge som først har været i et andet EUland. Hvis det var demokrati som lå EU på sinde og ikke Unionen, så erkendte de at der er et kæmpe demokratisk underskud i forhold til mere EU. Og i stedet erkendte at, hvis et Europæisk fællesskab skal kunne eksistere må man helt nytænke EU, hvor EU blander sig i langt mindre. Som det er nu er der en union, men der er inget fællesskab landende imellem. Jeg går skam ind for samarbejde men ikke på direktiver fra et EU, som Europas befolkning knap gidder stemme på.
  Globalisering er da fint, men at kalde det globalisering at nogle få ejer næsten alt på jorden, mens vi står over for den ene hunger og humanitære katastrofe og mennesker desperat kaster sig mod deres vores dør for at finde et helle mod elendigheden rædslerne. Det opfatter jeg som en næsten sygt opfattelse af globalisering. I EU tilhængere drømmer og en verden uden grænser. Jeg drømmer om demokratier med sundere livsværdier end , som gnavere som kun har et formål i livet, at fylde sine depoter , som gemmer forskellige steder , og fortsætter med at fylde disse depoter, selvom den aldrig kan kan spise alt det den har samlet.
  Jeg taler selvfølgelig om bla. egernet som har denne primitive livsfilosofi.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  EU og mellemøsten.

  Søren Rønhede.
  Du spørger om hvad jeg mener med EUs ønske om nære relationer til Mellemøsten.
  Prøv at læse: www barcelonaerklaeringen.dk, så får du svaret. Den findes i både en original, og i en revideret udgave, begge kan søges på nævnte web. adresse.

 • Anmeld

  Henrik Stein · Smed/ingeniør/direktør i datid

  Punktum

  Må jeg foreslå at ballet slutter her.

  Fru Bosse skulle jo nødigt misforstå det faktum, at hun faktisk IKKE har skrevet noget sentationlt eller interessant.

 • Anmeld

  Henrik Stein · Smed/ingeniør/direktør i datid

  Punktm

  Der indsneg sig en fejl med et par dobbelt negativer.

  Der skulle naturligvis have stået:
  Fru Bosse, skulle naturligvis have forstået det faktum, at hun faktisk IKKE har skrevet noget sentationlt eller interessant.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Demokrati er flertals afgørelser

  Til Jens Ole · Pensionist.
  Min gode Jens O.,,,, Du glemmer ,eller er det igen manpulerings muligheden du benytter.????
  !.
  EU ER DEMOKRATISK STYRET
  2.
  Blå blok har også flertallet i EU parlamentet,som vi har i Danmark.
  3
  Alle demokrater følger flertals afgørelserne og skal dét iflg demokraties grundlag og lov bestemmelser, som også er vedtaget med flertal.
  4
  Så uanset evt politiske idelogier ,er det flertals afgørrelser eller !! DIKTATURE!

  Der bestemmer! uden andet end dialogen og argumenterne, evt dog ved opståede?? problematikker med at udføre de vedtagene love og bestemmelser.
  5
  Dette er netop både storheden og begrænsningen i og for alle demokratier
  SAMTIDIGT VEL OG MÆRKE.
  6
  OG ALLE SKÆVE ,FORKERTE BESLUTNINGER MÅ ERKENDES OG ACCEPTERES ,,,, med og ved AT ENTEN TILHÆNGERNE, HAR BRUGT DE MESTE OG MÅSKE BEDSTE ARGUMNETER,, ELLER SLET IKKE ERKLÆRET NOGET FORMÅL.
  7
  DERFOR MÅ BÅDE DU OG JEG KONSTATERE ,at fordi vi evt ønsker at bruge andet,har vore valgte ikke flertal ,som det første,og de der er, ikke har frembragt argumenter,der kunne overbevise et flertal.
  8
  Derfor er din kritik af EU direkte forkert og måske endda er fra den del der benytter sig af manipuleringen ,,,,ang EU,,, da jeg FORUD ,har forstået at du er en modstander, generelt af samarbejdet i EU

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Stærkere og svagere EU på samme tid ...

  Jens Ole

  Du har helt ret i, man ikke nødvendigvis ønsker at grave sig ned og isolere sig i en nationalstat, fordi man ikke tror på EU projektet. Det siger EL jævnligt. Men ét er, hvad man ønsker og tror; noget andet er virkeligheden. Og politik, der ikke tar sit udgangspunkt her, kommer til kort.
  Der bliver ofte sat lighedstegn mellem EU-modstandere og nationalister. Og det passer også et meget langt stykke. Nazikortet bør ikke trækkes, selv om det kan være fristende, når højreekstremister udfolder sig med deres EU-modstand. Dine ligheder mellem Sovjet og EU hænger i luften, fordi du ikke kommer med eksempler.

  Når Polen fælder urskov trods direktiver fra EU, beviser du det modsatte af, hvad du lige har påstået: den centralistiske magtelite.
  Allermest var det grækerne selv, der ikke var solidarisk med Grækenland. Med hjælp fra Goldman Sachs snød de sig ind i euroen og brugte den til at låne en hulens masse penge, som de så vil have andre til at betale tilbage. Nu forlyder det, at de græske vælgere ønsker det parti, som stod for al svindlen, tilbage til magten.
  Al den Grækenlandsnostalgi på EU-modstanderdelen af venstrefløjen er komisk. Den bryder sig ikke om EU, og den bryder sig ikke om euroen - alligevel mener den, at EU bør stå parat med en hel åben pengepung. Det er både barnligt, naivt og usammenhængende.
  Tænk! Et fallitbo kan ikke låne penge uden betingelser! Hvor er det skrapt!

  Når ingen fordeler Italiens og Spaniens mange flygtninge er det igen et bevis på, at du fejler, når du sætter lighedstegn mellem EU og Sovjet.
  Storbritannien melder sig ud ... kunne Sovjetrepublikkerne det? I mange år var EU-modstandernes hovedargument mod EU, at man ikke kunne melde sig ud. Da så den mulighed kom, blev deres EU-modstand ikke mindre af den grund.

  Både Polen og Ungarn og Danmark skider på EU's direktiver, fordi EU er for svag. Du kan have ret i, at de store lande kan tillade sig for meget - hvordan mon det ville blive helt uden EU???
  Grænsebomme er også et tegn på svaghed. Gør venligst rede for det “kæmpe demokratiske underskud”, som der altid diskes op med, men aldrig konkretiseres. Et nyt EU, hvor EU blander sig endnu mindre, hænger jo ikke sammen med alt det, du vil ha EU til at gøre! Hvad er det for samarbejde uden direktiver, du forestiller dig? Dette samarbejde nævnes ofte, men ingen af tilhængerne heraf er nået længere end til luftkastellet.
  At globaliseringen har ført til, at nogle få ejer næsten alt på jorden, er måske det største verdensproblem. Hvad vil du gøre ved det? En verden uden grænser er ikke noget, vi lige får. Demokratier med sundere livsværdier kræver også hårdt arbejde.
  Begynd f.eks. med de egoistisk tænkende og stemmende vælgere.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Barcelona-erklæringen


  Allan Gorm Larsen

  Barcelona-erklæringen forsøger at konkretisere et partnerskab mellem EU-medlemsstaterne og 12 Middelhavstredjelande: Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Malta, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og Den Palæstinensiske Myndighed. Den Arabiske Liga (EN) og Den Arabiske Maghreb-union (UMA) (FR) samt Mauretanien (som medlem af UMA) var ligeledes indbudt
  Partnerskabet skal bygge på en gensidig solidaritet og respekt for hver enkelt deltagers egenskaber, værdier og særpræg til fremme af freden, stabiliteten og udviklingen i regionen.
  Kan vi få for meget af det???

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Barcelona erklæringen. igen.

  Ja, når vi tager i betragtning, den måde hvordan tidligere ismer (kommunisme og nazisme)har gjort bestræbelser på verdenserobring, total magt, så kan det kun siges at det er for meget. Prøv at få fat i koranen og læs så de forskellige Sura vers, hvoraf de fleste opfordrer til drab på de vantro, os, så vil man få indtrykket af hvilke farlige kræfter vi er oppe i mod. Læs erklæringen en gang til. citat fra koranen: Træet siger til den troende: Oh, muslim, bag mig står en jøde, find ham og dræb ham. citat slut. Islam er en af de mest farlige og magtsyge religioner/ideologier, som findes i verden, derfor er EUs kurs en katastrofe.

 • Anmeld

  Erik Pedersen t

  religioners mørke bagsider

  Lige nu er det den muslimske religion, mørke side også der hvor den ikke er totalt dominerende.
  Der især fremhæves, men som alle religioner også er og består af, er det magten der for ledelserne og når mulighederne er tilstede også som i al magt begær uanset, tro, hudfarve og menneskelig adfærd, er enkelt individer der skaber de fælles regler, at vi som mennesker bliver fyldt med had begær og næsten alt negativt mod medmennesker der ikke er, har samme tro eller lever efter "vore" regelsæt,
  Der bevidst både pubulistisk og egoistisk derfor er de påståede ANDERLEDES, og derfor skal isoleres så deres anderledes opfattelser, tro m.m der skal udleves totalt under Deres religiøse politiske normer og regelsæt
  .
  Så At netop de og deres religiøse ledere der har magten, kan fremstå i og med egne opfattelse forståelser og især krav, uden demokratiske truffende beslutninger, mod alle anderledes skal opfyldes af KUN de"anderledes",,, fremfor at åbne de dominerende fællesskaber for deres argumenter og dialoger.

  Via de demokratiske dialoger

  Men som i de" anderledes "heller ikke må åbne sig for de anderledes krav uanset hvilke religioner der således og derfor er ledet af enevældige ledelser,
  Som i alle personer udenfor dé krav og regler Som via de demokratiske, som netop er skabt via flertallet i disse religioner, forsamlinger har indbygget som dele og normer for og af al adfærd, for disse menneskers adfærd.

  Så igen både viser og er de demokratiske ønsker og gennemførsler, de eneste magt midler der kan og skal styre og lede os mennesker, uanset tro hudfarve og adfærd, for at vi kan alle leve godt og fredeligt,uden direkte udstødte , som kun kan ske ved brud af de vedtagne demokratisk loves accept, og hvis de ønskes at ændres, skal ske via iigheder og lige retten gældende for alle, som eneste via dialogen og argumenterne enten via frastødende eller tiltrækkende, argumenter samt ikke mindst de komprimier der kan og skal indgås og dermed flertallet for disse eller det modsatte har flertallet som eneste magt udøver.

 • Anmeld

  Søren Rønhede

  Lille læsekursus

  Allan Gorm Larsen.

  Jeg kender udmærket islamofober, der har koranen som yndlingslæsning. De leder efter uhyggelige steder. De findes også i den jødiske bibel, så hvis man læser alt dette med fundamentalistiske briller har man rigeligt med stof til at grave grøfter og yde sit bidrag til verdens ufordragelighed. Barcelona-erklæringen kan ses som et forsøg på at komme fri af den grøftegravende snak, som er de farlige kræfter, vi er oppe i mod.
  Der var fornylig en kronik i Politiken, der viste, at man kan læse bibel og koran på begge måder: den uhyggelige og den fordragelige.

  Faktisk er verden og historien meget sammensat. I 1400-1500-tallet fandt jøder, som stod til udryddelse i det kristne Spanien ly i det muslimske Osmannerrige.
  Desværre vil hadprædikanter ikke vide af nuancer. For så måtte de opgive deres fortvivlede forehavende.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Tja.

  Jeg vil gerne tro at der også findes uhyrligheder i andres "hellige skrifter", men jeg har ikke hørt om eksempler, i nyere tid, på religioner, som så aggressivt prøver på at erobre hele verden med vold som netop, MUHAMMEDANISMEN. Prøv at se på Hamas, Islamisk stat, Hizbollah m.fl.
  Der er INGEN som skal bilde mig ind at deres terrorhandlinger bare kommer af den blå luft.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  religioners magt udøvelser t

  Allan hvor skal dét begyndes ang magtbegæret for alle religioners udøvelse af dén
  Kristne kan vel erklæres som vindere i vesten , med katolikker som de næste i vest og så religionernes Asien, og muslimer i dén arabiske.
  Og hvem af disse har ikke direkte dræbt mennesker med andre trosretninger endda indenfor egne rækker så at sige.
  Så at du "bare eller igen" 😌 følger i de gamle skræk senariers spor som alle religioner forøvrigt stadig fastholder og i vore tider med større nidkærhed for nuv end måske længe.
  Og er faktisk og relt dé problematikker der altid har præget sameksistensen for klodens mennesker og deres kampe mod truslerne fra de religiøse fanatiske medmennesker.
  Men aldrig har fundet en samarbejdsform der har kunnet neutralisere fjerne disse bevidste trusler fra de religiøse ledelser og deres udøvelser via volden.
  Og som du er en af bærende af og bruger af, med de anklager du benytter dig af.
  Og derved vedligeholdelsen af disse forfærdelige udskillinger som altid sker via de såkaldte "frelste" og af disse betegnes som vantro eller?? Hvad der udslynges af netop de såkaldte RET TROENDE eller frelste.
  Og netop aldrig har accepteret de og ligerets vilkårene i demokratierne.
  Mens de alle med stor udnyttelsen af netop de demokratiske friheder gældende for alle.
  Som du og de værste i dk og ekstremisterne i alle politiske partier og sammenrend så gladeligt benytter men ikke vil tillade andre under det ansvar som de selv ikke følger i de demokratiske lande og områder de selv eksistere i, med friheden fra demokratiernes mangfoldigheder, som religionerme ikke respektere trods deres egne muligheder i demokratierne friheder. DESVÆRRE MED DE FORFÆRDELIGE KRIGE, KONFRONTATIONER SOM SIKRER DERES EKSISTENS


 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Religioner/Krige.

  Ja, jeg ved godt at ca. 80% af alle krige kan tilskrives religioner, men det friholder ikke Islam for ansvaret for den terroraktivitet, som foregår i disse år.
  Se, blot på, hvad der foregår her i Europa i disse tider.
  Der er nogle religioner som er nemmere at omgås end andre. Islam er en af dem, som har sværere ved at acceptere vores levemåde. Det skyldes at vi lever i to forskellige tidsaldre, og desuden har koranen ikke, i lighed med bibelen undergået en omskrivning/Tilføjelse. (Det ny testamente). Vi gennemgik også, her i Europa, oplysningstiden i 1700 tallet. Det skete ikke i den muslimske verden. Så derfor lever de stadig efter de gamle skrifter, som angiveligt blev indstiftet af selveste Gud (Allah),år 600 e. Kr. og dermed ikke står til at ændre. Jeg lægger selv kraftigt afstand til religionsfanatikere/krigere, derunder Islam.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  magt begæret

  Uanset hvilken hvem, så er det ingen religion der seriøst har samarbejdet da det netop kræver accept og forståelse hvis det skal ske demokratisk.
  Alt andet er kun med samme pubulisme, som bla modstandere af en EU hærs skabelse via demokratiske beslutninger, heller ikke har hverken accept eller ønske om accept overhovedet,,, AGL med nøjagtigt samme misbrug og brug af se friheder netop demokratiets hele fundament har indbygget og til alle egoers store forbrydelser og fortrydelser, netop grundet at den frihed til disse, trods deres direkte nedbrydende effekter. , og eks er også politisk begået af danske partier og medlemmerne, samt af øvrige EU medlems landes politikkere, eks brugen af skyld rettet mod EU samarbejdet som ÅRSAGEN, som bla her på i debatten benyttes af disse bedragere mod bedre viden fuldt bevidst..
  Og ALTID uden hverken realistiske eller bare forsøg endda også stort set uden de sædvanlige manipuleringer netop på dette og denne problematik, som derfor ikke kan gøres demokratisk., men vi er nogen der trofast forsøger dét stadigvæk.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Misbrug.

  Misbrug af den demokratiske debatform. Ja det afhænger af øjnene der ser.
  Jeg fastholder at EUs "flirten" med de arabiske lande er farlig. Pressen hævder at man er ved at få bugt med Islamisk Stat i Syrien og Irak, men med den store migrant invasion som stadig skyller ind over EUs grænser, flytter de så bare herop. Jeg ved så ikke om det er bedre. SLUT.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  forslag fra agl ang hvad andet end kontakt

  Siden du kan skrive det så bastant at samarbejde ikke kan ske af EU med arabiske nationer, hvad er din løsning det har vi ikke set noget af som med erstatning for EU også mangler fra din side Allan Gorm Larsen. Det ville være realistisk når du påstår noget ikke kan gøres så må du have noget andet.

 • Anmeld

  Allan Gorm Larsen. · Pensionist.

  Sammenbrud.

  Jeg tror at vi er gået så langt ind i det morads, som Barcelonaerklæringen i virkeligheden er, at der simpelthen INGEN løsning findes længere. Vi ser, hvordan at EU islamiseres mere og mere, dag for dag, år for år, så, med mindre der vil ske et mirakel, vil det hele simpelthen bryde totalt sammen i løbet af en årrække. Islam tager stadig større bidder af vores frihed. Det eneste jeg tror, MÅSKE, kan redde EU og vesten fra totalt sammenbrud er et folkeligt oprør, nedefra, men jeg har ikke større forhåbninger om dette.
  Jeg er bange for at det er for sent. Det er min mening om dette. Jeg tror ikke at jeg kan komme det nærmere.