Carolina M. Maier: Jeppe Kofod bør tilgives

KOMMENTAR: Vrede politikere mener ikke, at Jeppe Kofod bør tilgives for fortidens synder. Men tilgivelse handler ikke om at acceptere eller glemme, skriver Carolina M. Maier.

Hvis der er noget, der kendetegner mediebilledet disse uger, er det mod.

Det mod, de ti tidligere praktikanter på DR udviste, da de skrev et fælles brev til DR’s ledelse om deres oplevelser med sexisme og krænkende hændelser. Det mod, tidligere ansatte på TV 2 udviste, da de samstemmende fortalte om oplevelser med sexisme og mandschauvinisme i hverdagen.

Jeg kunne fortsætte. Det næsten vælter ud af skabet med eksempler på sexisme, efter den modigste af alle modige, Sofie Linde, på åben skærm stod frem og fortalte om det blowjob, hun som 18-årig blev bedt om at udføre på en mandlig ”tv-kanon”, hvis hun ville gøre sig forhåbning om en karriere i DR.

I kølvandet har vi også hørt kvindelige politikere fortælle om kulturen på magtens højborg, Christiansborg, hvor sexismen dukker frem i paternostre og forhandlingslokaler. Det er forstemmende at lytte til alle disse historier om mænd, der, fuldstændigt uden at blinke, tror sig så betydningsfulde og hævet over deres kvindelige kollegaer, at de må placere hænder, hvor de vil eller tale til kvinder, som var de oplægget til aftenenes sjov i dynerne.

Samtidig skal vi naturligvis også huske nuancerne. At en kvinde bliver komplimenteret af en mand for at være smuk eller for at se godt ud i det tøj, hun måtte have valgt foran spejlet om morgenen, er i mine øjne ikke sexisme. Det er komplimenter, og dem skal vi ikke smide ud med badevandet. Jeg kan som kvinde også sagtens finde på at komplimentere mandlige kollegaers påklædning eller udstråling. Det skal vi alle have lov til at fortsætte med.

Men: Der er gået hul på en byld, og tak for det! Enhver, der har fulgt med i mediebilledet de seneste uger, vil vide, hvordan der er blevet travlt på ledelsesgangene i både Folketinget og de store mediehuse (og sikkert også alle mulige andre steder) for at sætte fokus på, hvordan vi får udryddet den sexistiske kultur på de danske arbejdspladser.

For det er netop det, der er tale om: En kultur. Kultur er vaner, sagde den hedengangne socialdemokratiske undervisningsminister Hartvig Frisch. Kultur er i ordets egentlige forstand ”det dyrkede” – i opposition til naturen, ”det medfødte”. Derfor bør det også være enhver ledelses opgave de steder, hvor sexismen trives, at få udryddet selve den kultur på arbejdspladserne, som gør det almindeligt, nemt eller bare muligt for mænd at opføre sig sexistisk over for kvinder.

At ændre en kultur er en yderst vanskelig opgave, for det handler om at blive opmærksom på og ændre de bittesmå vaner i hverdagen: Sproget, der tales, vittighederne, der slynges ud, øjne, der flirter. Det er vanskeligt – men ikke umuligt.

Man skal starte et sted, og det virker til, at de ramte arbejdspladser nu er villige til for alvor at tage fat om nældens rod. Det er enormt positivt, og det kan vi takke først Sofie Linde og så alle de andre kvinder, der er stået frem, for.

Nogle synes dog også at mene, at vil man tages alvorligt som arbejdsgiver, så skal man straffe personers tidligere adfærd, om end den er erkendt og undskyldt for.

Det er tilfældet med sagen om Jeppe Kofod, som flere politikere er ude med riven efter.

De mener, at Mette Frederiksens udtalelser om, at vi skal tage sexismen alvorligt og sætte ind over for den, ikke kan tages til indtægt, førend Frederiksen har fyret Kofod fra posten. Hans handling (at han som 34-årig havde sex med en 15-årig DSU’er til en fest) er utilgivelig, er argumentet.

Lad mig først slå fast: Jeg er enig i, at Kofods handlig og dømmekraft som 34-årig er på niveau med en 6-årig, som endnu ikke har færdigudviklet en bare nogenlunde moralsk habitus. Jeg tager på alle måder afstand fra handlingen.

Men hvad med tilgivelsen? Det er 12 år siden hændelsen fandt sted, og Jeppe Kofod har siden flere gange offentligt undskyldt for sin gerning. Som han sagde i sin undskyldning for nylig, så er alt, han kan gøre, at angre – og at leve med bevidstheden om sin krænkende handling hver dag resten af livet. Det er det, der er virkeligheden.

Kofod har dummet sig. Og han har beklaget og undskyldt for det.

Til de personer, der mener, at Kofod bør gå af, vil jeg spørge: Tror I ikke, at det rent faktisk er muligt at forbedre sig som menneske? At man rent faktisk kan lære af sine fejl med den forpligtende hensigt at undlade at begå de samme fejl igen? Eller er det sådan, i jeres optik, at der findes handlinger, som er utilgivelige, og som derfor bør hjemsøge et menneske resten af livet? Og hvem er dommer over, hvilke handlinger der er tilgivelige, og hvilke der ikke er?

Vi lever i en kristen kultur, hvor tilgivelse som begreb og fænomen er en central del af vores omgang med hinanden. I tilgivelsen ligger muligheden for at sætte den anden fri – og dermed sætte sig selv fri.

Det betyder også, at i selve ideen om tilgivelse ligger en erkendelse og accept af, at mennesket er uperfekt. Det er vigtigt, tror jeg, for hvis vi som mennesker begynder at forvente af hinanden, at vi skal være perfekte, eller at der er handlinger, som gør os uværdige som mennesker, så mister vi muligheden for at tro på, at den anden kan forbedre sig. Og hvis ikke den anden kan forbedre sig, ja, så kan vi jo heller ikke selv, skulle vi en dag begå en utilgivelig handling.

På den måde handler tilgivelse om at forsone sig med det, der er sket, og så overlade restaureringen af det ødelagte til den, der har ødelagt – eller til Gud, hvis man tror på ham. Derfor kan vi ikke som mennesker – heller ikke politikere eller debattører – opstille kriterier for, hvilke gerninger der er tilgivelige, og hvilke der ikke er.

Alt kan tilgives. Det ligger jo også indbygget som præmis i tilgivelsen, at det først og fremmest er det, som synes utilgiveligt, vi har brug for at tilgive. Ellers var der jo ingen grund til, at tilgivelsen fandtes.

Det er vigtigt at skelne, tror jeg, mellem tilgivelse og accept eller glemsel. Man kan godt tilgive en handling uden nogensinde at acceptere eller glemme den.

Derfor bør Jeppe Kofods handling og den bod, han soner over den, ligge hos ham selv og ikke i en retssag bestående af vrede politikere. Vrede være, hvad vrede er. Men Kofod har undskyldt, og han angrer. Det bør vi respektere, uagtet at vi finder hans handling forkastelig.

Lad os ikke i kampen mod hverdags-sexisme bruge al den kraftfulde kampenergi, der lige nu findes på både arbejdspladserne og på Christiansborg, til at slå fortidens synder oveni hovedet.

Lad os gøre udryddelsen af sexisme til en kulturkamp, ikke en personhetz.

Lad os tilgive, hvad tilgives skal, og skabe en verden for vores døtre, hvor vejen frem i arbejdslivet er fuld af respekt og fri for ulækre tv-kanoner og klamme chefhænder.

-----

Carolina Magdalene Maier (født 1973) er sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd og tidligere folketingsmedlem og gruppeforkvinde i Alternativet. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Peter Skov-Jakobsen: Husk åndsfriheden og frisindet i omskæringsdebatten Peter Skov-Jakobsen: Husk åndsfriheden og frisindet i omskæringsdebatten Næste artikel Martin Lidegaard: Mette Frederiksen er ikke børnenes statsminister Martin Lidegaard: Mette Frederiksen er ikke børnenes statsminister