Ensartet behandling og nærhed: Det skal ny kommission se på for at sikre fremtidens sundhedsvæsen

Regeringen er klar til at træffe de nødvendige beslutninger for at skabe et velfungerende sundhedsvæsen. Derfor skal den nyligt nedsatte kommission forholde sig til en række områder, herunder de regionale forskelle i sundhedstilbud samt brugen af private aktører. Få overblikket over kommissionens opgaver her.

Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede Sundhedsstrukturkommissoriet ved et pressemøde i Statsministeriet sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Frisker.
Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede Sundhedsstrukturkommissoriet ved et pressemøde i Statsministeriet sammen med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Frisker.Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

I løbet af det næste år skal Sundhedsstrukturkommissionen se nærmere på, hvordan regeringen kan skabe et velfungerende sundhedsvæsen.

Det fremgår af kommissoriet, som regeringen har offentliggjort tirsdag 28. marts.

De seneste år har det stigende antal patienter og store rekrutteringsudfordringer presset det danske sundhedsvæsen. Samtidig oplever borgere store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet, fordi indsatsen i de nære sundhedstilbud kun i varierende grad har fulgt med udviklingen.

På den baggrund har regeringen nedsat Sundhedsstrukturkommissionen med Kræftens Bekæmpelses direktør, Jesper Fisker, i spidsen. Kommissionen har fået til opgave at udarbejde et beslutningsgrundlag, der belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet.

Få overblikket over de områder, kommissionens anbefalinger og vurderinger skal omfatte her:

  • Den regionale struktur, hvor kommissionen skal afveje om ændringer i forvaltningsstrukturen kan styrke sammenhængen og omstillingen til det nære sundhedstilbud samt øge lige adgang til behandling af høj kvalitet.
  • Rammer for den kommunale sundheds- og forebyggelsesindsats, hvor opgaveløsningen i højere grad bygger på nationale kvalitetsstandarder. Det har til formål at understøtte ensartet kvalitet på tværs af landet. Kommissionen skal vurdere, om øget organisering af tværkommunalt samarbejde kan sikre fagligt bæredygtig opgaveløsning.
  • Samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis. Det indebærer forpligtende strukturer for samarbejde samt muligheder for samlokalisering af kommunale tilbud, udgående sygehusfunktioner og tværfaglige miljøer. Kommissionen skal overveje, hvordan det præhospitale akutberedskab skal spille sammen med det øvrige sundhedsvæsen.
  • Organisering og styring af almen praksis, der understøtter øget patientansvar og styrket varetagelse af opgaver. Forskellige organisatoriske løsninger skal afvejes.
  • Finansierings- og incitamentsstrukturer, kultur samt ledelse, der understøtter omstilling til det nære sundhedsvæsen. Derudover skal ressourcer og kapacitet udnyttes bedre inden for og på tværs af sektorer. Kommissionen skal vurdere løsninger baseret på økonomiske incitamenter og øget synlighed om resultater.
  • Koordination af kvalitetsudvikling for at indfri potentialet for øget brug af data vedrørende kvalitet. Udbredelse af god praksis skal også øges.
  • Organisering af digitale løsninger og it-infrastruktur, der understøtter udbredelsen af fælles løsninger og udveksling af digitale oplysninger på tværs af sektorer.
  • Regulering, der understøtter frit valg og patientrettigheder. Det skal sikre hensigtsmæssig brug af private aktører i sundhedsvæsnet.

Sundhedsstrukturkommissionen ventes at afrapportere i løbet af foråret 2024.

Læs hele kommissoriet for Sundhedsstrukturkommissionen her.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mette Frederiksen

Statsminister, MF, partiformand (S)
master i afrikastudier (Københavns Uni. 2009), ba.scient.adm. i samfundsfag (Aalborg Uni. 2007)

Jesper Fisker

Adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse, formand, Life Fonden
Cand.scient.pol. (Københavns Uni. 1987), ph.d. i offentlig forvaltning (Københavns Uni.)

0:000:00