Finanslov: Regeringen sender milliard efter grønne mærkesager

OVERBLIK: Regeringen vil bruge 250 millioner kroner om året på det grønne område frem mod 2022. Få overblik over finanslovsforslaget her. 

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har med torsdagens finanslovsudspil fået tildelt en god slat penge til nye grønne projekter. 

Det store slagnummer på årets finanslov – set med miljøbriller – er en samlet pulje på 250 millioner kroner om året til grønne initiativer frem mod 2022, altså en milliard samlet set. 

De første 50 millioner er øremærket arbejdet med naturmål, som blev varslet onsdag i Altinget. Helt konkret foreslår regeringen, at midlerne øremærkes til flere sammenhængende naturarealer, mere urørt skov og bedre beskyttelse af enge. 

De resterende 200 millioner skal bruges på miljø og klima, hvor reduktion af luftforurening og CO2 i ikke-kvotesektoren bliver nævnt. 

På et pressemøde annoncerede finansminister Kristian Jensen (V), at "den grønne milliard er nye penge" og ikke altså omprioriteres fra andre grønne puljer.

Kystbeskyttelse og grøn forskning
Forslaget indeholder også penge til kystbeskyttelse af den jyske vestkyst. Regeringen afsætter således 115 millioner kroner i 2019 til igangværende projekter og herefter 185 millioner om året til nye frem mod 2024. Der afsættes også 30 millioner kroner til fælleskommunal pulje i 2020-21. 

Regeringen lægger desuden op til at udmønte 330 millioner kroner fra forskningsreserven til udviklings- og demonstrationsprogrammerne for energi, miljø og fødevarer. 

Puljer til skrald og nationalparker 
Som altid indeholder finanslovsudspillet også en række mindre puljer til mærkesager, som regeringen har kastet sin kærlighed på.  

På det grønne område er der blandt andet afsat fire millioner til en pulje, der skal gøre frivillige affaldssamleres arbejde nemmere. 

Derudover kan landets fem nationalparker se frem til en saltvandsindsprøjtning på 1,1 million per park. 

I den lidt større gavebod ligger en pulje på 40 millioner kroner til dansk gastronomi. Beløbet skal ifølge regeringen blandt andet bruges “til at udvikle initiativer i forhold til bæredygtig fødevareproduktion, madspild og sundhed.” 

Udspil på vej 
I udspillet varsler regeringen desuden en række nye udspil, som vil sluge en del af de grønne midler på finansloven. 

Det har længe været velkendt, at VLAK-regeringen arbejder på en ny klimaplan, som skal reducere CO2-udledningen uden for den kvotebelagte sektor.  

Også byboere i de større danske byer bliver tilgodeset i finanslovsudspillet. Allerede ved udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen som ny miljø- og fødevareminister varslede Lars Løkke Rasmussen, at det er en bunden opgave at gøre op med "røg, støj og møg i de store byer". 

Det bliver der fulgt op på med “konkrete initiativer på miljøområdet, der bl.a. reducerer luftforureningen i større byer,” skriver regeringen i udspillet. 

,

Forrige artikel Se Kristian Jensen præsentere regeringens forslag til finanslov Se Kristian Jensen præsentere regeringens forslag til finanslov Næste artikel Holstein om finanslov: Det kan næsten ikke gå galt Holstein om finanslov: Det kan næsten ikke gå galt