Flemming Chr. Nielsen: Lyden af Skriget uden for kontoret

KOMMENTAR: Endnu en flygtning blev vist ud i mørket, og hvordan der er, fortæller Edvard Munchs maleri Skriget. Billedet er et oprør imod det kontorbegreb, der reducerer mennesker til ekspeditionssager, mener Flemming Chr. Nielsen.

Lykkeligvis har Naturen eller Jahve / Allah udstyret os med et biologisk panser, så vi ikke bryder sammen ved tanken om millioner af flygtningeskæbner. Værre er det, at bristepunktet nærmer sig, blot vi samler os om en enkelt eller to, og Vahid Vaziri og hans lillebror er her til lands blevet et symbol på dem alle.

For syv år siden kom de to drenge alene til Danmark. Fem år efter fik de afslag på asyl og blev sat på et fly til Kabul, Afghanistan. Dér ramte tragedien dem omgående, for den 16-årige lillebror blev myrdet (sandsynligvis af Taleban), og den 24-årige Vahid flygtede videre til Iran, hvor han flakkede om som en udstødt fra alverden.

Kun et svagt strejf af lys dukkede op, da Integrationsministeriet i efteråret 2015 videresendte en kopi af sit asylafslag til Flygtningenævnet med henblik på en eventuel fornyet sagsbehandling. Men papirerne endte som støvsamlere, og derfor skrev jeg den 5. juni i år (som før omtalt i Altinget) en mail til alle Folketingets integrationsordførere. Venligt og høfligt spurgte jeg dem, om de ville gøre et forsøg på at puste støvet af tragedien om Vahid Vaziri?

Omtrent som forventet fik jeg aldrig et svar fra hverken DF, Liberal Alliance, Venstre, Socialdemokratiet eller SF. Men med udpræget sans for det morbide reagerede De Konservatives Naser Khader via Facebook med det spørgsmål, hvordan jeg kunne vide, at lillebroderen var død. Lige så morbidt svarede jeg ham, at i denne usikre verden kan vi intet vide, end ikke om en forfatter selv har forfattet en bog, han står som forfatter til.

Modsat den inkvisitoriske Khader svarede integrationsordførerne fra Alternativet, Enhedslisten og De Radikale omgående og effektivt, at de ville stille spørgsmål om sagen, og to måneder derefter – den 4. august – var den nedslående besked endnu et afslag fra Flygtningenævnet.

Folketingets flertal har dermed sendt en ung mand endnu længere ind i mørket, for ”Flygtningenævnet finder fortsat ikke …”

Og ingen ved med bestemthed, hvor den 26-årige Vahid i dag opholder sig. I en kælder i Teheran? Indrulleret som selvmordsbombemand i en oprørs- eller terrorbevægelse? Fanget i en mellemøstlig kz-lejr for flygtninge?

Det fem sider lange og tæt beskrevne afslag repeterer alle de makabre detaljer: at Vahids dræbte fætter blev lagt foran familiens hus i landsbyen, at hans far flere gange blev afhentet og mishandlet af Taleban, at Vahid skulle indskrives i en Taleban-skole og opdrages til Taleban-kriger, og at familien til sidst flygtede til Iran. Der henvises også til en række bekymrende udtalelser fra danske psykiatere, men trods psykiaternes faglighed ”vurderede” Udlændingestyrelsen i 2015, at ”ansøgeren er stabiliseret og i positiv udvikling og i stand til at tage vare på sin bror.”

I denne opremsning af rædsler står der også, at Vahids asylmotiv ”vurderes til at være skolemobning,” (!) og det pointeres, at selv om de afghanske myndigheder i marts 2015 anmodede Danmark om at stoppe for tvangsmæssige udsendelser til Afghanistan, har ”Flygtningenævnet i ansøgerens sag fundet, at ansøgeren kunne udsendes tvangsmæssigt til Afghanistan.” Videre hedder det, at i afgørelsen indgik bl. a. ”ansøgerens forklaring og personlige fremtræden under nævnsmødet.”

På den facon defineres det begreb, som hedder et kontor. Et kontor iværksætter de regler, andre har vedtaget. Et kontor har til opgave at ekspedere, som var kontoret en kommis. Et kontor skal hverken udvise medfølelse eller foragt. Det skal betjene og ikke stille spørgsmål. Kontoret kan i tvivlstilfælde vurdere og derefter meddele, hvad det har ”fundet” som et resultat af sin vurdering. Derfor hedder det altid om en eller anden, at han er noget på et kontor. Dette ”noget” er selve kontor-begrebets anonymitet.

Men uden for kontoret lever der mennesker, som er underlagt et kontor. Se for eksempel på den norske maler Edvard Munchs billede, der hedder Skriget, og som illustrerer, hvad det vil sige at være uden for. Det anses for et hovedværk i moderne kunst, og det kendes i fire versioner. I dem alle skriger et menneske i afmagt. Vi kan som iagttagere lægge ansigtet i grebne og kunstinteresserede folder. Tilsvarende kan vi se grebne og musikinteresserede ud under en klassisk koncert, og ansigt til ansigt med en scene kan vi agere grebne teatergængere.

Men når kunst fortjener sit navn, fremkalder den langt mere end et momentant indtryk. Den lejrer sig i os som noget evigt og uforglemmeligt. Således er det med Edvard Munchs Skriget.

Billedet fremviser et menneske, der magtesløst skriger til os, fordi det udsættes for en overmagt, som knuser alle håb og drømme. Billedet trænger igennem vort biologiske panser mod alt det i verden, som burde forfærde os. Mennesket i det billede kunne være en flygtning. Det kunne også være én af os, når tilværelsen skrider, og vi selv drives på flugt.

På den måde bliver Skriget et oprør imod selve kontoret, imod den kommis, der betjener systemet og reducerer mennesket til en ekspeditionssag – som Vahid Vaziri og verdens andre millioner på flugt.

------

Flemming Chr. Nielsen (1943) er journalist, forfatter og oversætter af flere klassiske værker. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Jarl Cordua: Den konservative greve i liberale gevandter Jarl Cordua: Den konservative greve i liberale gevandter Næste artikel Anna Libak: Frivillige EU-lande søges til modtagelse af flygtninge fra Afrika Anna Libak: Frivillige EU-lande søges til modtagelse af flygtninge fra Afrika
 • Anmeld

  Randi Astadatter Valmue

  Netop dét kan kunsten

  Kunst kan berøre - god kunst kan berøre, selv om vi ikke umiddelbart har lyst til at blive berørte. Og Flemming Chr. Nielsens sobre og stærkt vedkommende artikel, er i dén betydning god skrivekunst! Må verden fortsat være befolket af mennesker, der med pen eller pensel vil berøre... når f.eks. vi, i et rigt og trygt lille land, til stadighed lader os spise af med en fattig og frygt-eskalerende politik. Tak for dine ord, Flemming Chr. Nielsen <3

 • Anmeld

  Hellmut Toftdahl · mag. art.

  Der er megen nødskrig i verden

  Mange mennesker som opfører sig eksemplarisk i Danmark bliver nægtet opholdstilladelse og må forlade landet:
  Se f.eks.
  http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9890156/canadier-med-mand-og-hus-i-thy-har-endegyldigt-tabt-sin-opholdstilladelse/

  Andre hardcore kriminelle kan ikke udvises, fordi deres "hjemlande" heller ikke ønsker dem:
  https://denkorteavis.dk/2017/df-kraver-pape-poulsen-bryder-med-konventionerne-for-at-fa-bandeleder-udvist/

  I gamle dage kunne man dømmes "fredløs", det betød, at man kunne blive myrdet uanset, hvilket lande, man dukkede op i.
  I dag har vi de såkaldte "menneskerettigheder", der definerer et "menneske" som et opretgående pattedyr med rettigheder uden pligter.
  Det er også til at skrige over.

 • Anmeld

  Ete Forchhammer

  Mere tak

  Blandt det meget der undrer mig meget i disse tider, er at der i medierne gøres så lidt opmærksom på HVEM der sidder i disse flygtninge"kontorer"? Hvordan er de kommet ind? Hvorfor? Hvordan er jobbeskrivelsen? Er det livstidsstillnger? Hvilken faglighed har disse personer? Hvor bred er den faglige sammensætning i "kontorerne"? Hvad er succeskriteriet mht. lig, lemlæstelser og ødelagte liv?

 • Anmeld

  Hellmut Toftdahl · mag. art.

  Flytningenævnets kvalifikationskrav

  Om vores officielle tackling af udlændinge (uden om en hysterisk , absintpåvirket kunstner som Edward Munch, der nok ikke vidste meget om indvandrerproblematikken. https://books.google.dk/books?id=b7FwE6EpNPoC&pg=PA110&lpg=PA110&dq=edvard+munch+absinth&source=bl&ots=yGcapgfNXP&sig=z-DJaA3GL2Rq9aKEOX46zvW1I7k&hl=da&sa=X&ved=0ahUKEwij6piCvsfWAhUkAZoKHVEwCccQ6AEIazAO#v=onepage&q=edvard%20munch%20absinth&f=false )

  Se f.eks. dette opslag: https://www.ofir.dk/resultat/jobannonce.aspx?jobId=329705593

  Definition:
  "Flygtningenævnet og Udlændingenævnet er uafhængige domstolslignende organer under Udlændinge- og Integrationsministeriet, som behandler klager over afgørelser truffet af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration i 1. instans. Sekretariaternes hovedopgave er at yde juridisk og praktisk servicering af de to nævn."

  Bemærk dette vedr. flygtningenævnets "værdier":
  "Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker."

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Forskelligheden i opfattelsen.

  Edward Munchs 'Skriget' viser en kvinde der lige har opdaget at hun har tabt sine diamantøreringen ne di den brusende elv.

  Sådan kan alting jo opleves forskelligt, ligesom vi alle også kan opfatte nytten af emigration til fra fremmede kulturer forskelligt.

  Nogle politiske partier skamrider enkeltsager blandt emigranter som argument for masseindvandring. Andre kan bedre se de store linier som politik jo netop består af. Heraf forskellen.

  Fl. Chr. Nielsen hører tydeligvis til de der bedst kan se enkeltsager, og ikke magter at se og forholde sig til de store problemer der følger med enkeltsager.

 • Anmeld

  Christian X

  Patos

  misbruges altid til skylle fakta væk.

  Så længe folk føler noget stærkt behøver de ikke tage stilling til noget andet. Det er og bliver vejen til kollektiv fordummelse og har været årsagen til mere ulykke end noget andet i verdenshistorien.

  Vi er nogen, der allerede for 25 år siden forudså, at vi ville få højreradikale partier og voksende fremmedhad. Sådan går det jo, når man driver patos politik.

Mai ville redde de svage – men blev overhalet af virkeligheden

Mai ville redde de svage – men blev overhalet af virkeligheden

PORTRÆT: Mai Mercado blev politiker for at tage hånd om de svage. Nu kan hun se socialpolitikken falde sammen om ørerne på hende med korruption i Socialstyrelsen og aflivning af satspuljen. Og de hjemløse, som hun brænder så stærkt for, vokser i antal. Alligevel er hun stadig optimist.