Fredsfond er vokset markant på ti år – og udviklingsbistanden betaler

UDVIKLING: Udviklingsbistandens bidrag til Freds- og Stabiliseringsfonden er siden 2010 vokset fra 60 til 400 millioner kroner årligt. Et eksempel på udhulingen af bistanden, mener EL, mens SF vil overveje finansieringen inden næste finanslov.

Danmarks Freds- og Stabiliseringsfond er blevet over tre gange større på ti år, så den i 2020 har et budget på over en halv milliard kroner. 

Og det er ulandsbistanden, der med et bidrag i finansloven for 2020 på 400 millioner kroner betaler langt størstedelen af regningen.

Det er Christian Juhl, udviklingsordfører i Enhedslisten, stærkt utilfreds med.

”Det er et klokkeklart eksempel på, hvordan den del af udviklingsbistanden, der går til reel udvikling, igen og igen bliver udhulet,” siger han.

Fonden er vokset 
Siden oprettelsen i 2010 er den tværministerielle fond vokset fra at have et årligt budget på 144,6 millioner kroner til at have 505,5 millioner kroner til rådighed i 2020.

Af den vækst kommer det meste fra udviklingsbistanden, der på de ti år er gået fra at bidrage med 59,6 millioner kroner til 400 millioner kroner i år, mens Forsvarsministeriets bidrag til sammenligning er steget med 19,3 millioner kroner i samme periode, viser en opgørelse over fondens årlige økonomi.  

Christian Juhl fra Enhedslisten mener derfor, at Forsvarsministeriet bør afholde en større del af udgifterne til fonden.

"Det er Forsvarets midler, der skal gå til det her. Når vi først skal have betalt flygtninge i Danmark, nødhjælpen i flygtningelejrene og bagefter også skal betale konfliktløsning og stabiliseringsindsats med udviklingsbistanden, så udhuler vi den. Jeg så hellere, at vi udhulede lidt i militæret i stedet i den her sammenhæng,” siger han. 

Muligt tema på finansloven
Helt så langt er man ikke villig til at gå i SF, men partiet vil i lyset af Freds- og Stabiliseringsfondens markante økonomiske udvikling gerne have større klarhed over, hvad fonden beskæftiger sig med. 

"Man kan diskutere, om fred og stabilisering er langsigtet udvikling. Det kan det jo være, men det er ikke alt arbejde i det, der er det. Det vil være fornuftigt at kigge på, hvad der hører hjemme her af udviklingsmidlerne, og hvad der ikke gør, når man skal lave den kommende finanslov," siger Rasmus Nordqvist. 

Hvad tænker du om proportionerne i finansieringen af fonden?

"Det er svært at sige på stående fod. Så skal man gå ind og se, hvad det præcis er for opgaver, der bliver løst, og hvordan vi betaler for dem. Men det er i den grad noget, vi skal kigge på, når vi ser på finansloven," siger Rasmus Nordqvist.

I Radikale Venstre er der imidlertid slet ingen utilfredshed med finansieringen af fonden at spore.  

”Det er vigtigt, at man tænker udvikling og fred sammen. Det er umuligt at have udvikling i et land, uden at der er fred, så vi har hele tiden været varme støtter af fondens indsats. Det er okay, at nogle af pengene kommer fra udviklingsmidler,” siger udviklingsordfører Anne Sophie Callesen (R). 

Udenrigsministeriet: Fonden følger reglerne for udviklingsbistand
Det har ikke været muligt at få en kommentar fra udviklingsminister Rasmus Prehn. Men Udenrigsministeriet oplyser i en mail til Altinget, at alle de aktiviteter, som Freds- og Stabiliseringsfonden finansierer med udviklingsbistand lever op til OECD's regler for udviklingsbistand.

"Freds- og Stabiliseringsfonden har en bred vifte af indsatser i nogle af de mest skrøbelige og konfliktramte lande og regioner i verden. Indsatserne spænder vidt og inkluderer for eksempel stabiliseringsinitiativer og genopbygningsprojekter, alt sammen i krydsfeltet mellem sikkerhed og udvikling," skriver ministeriet og uddyber:

"Det kan f.eks. være konfliktmægling på lokalt niveau i Mali og træning af kvindelige mineryddere i Irak. Danmark bidrager derigennem til at reducere vold, usikkerhed og i værste fald væbnet konflikt, som er forudsætningen for, at der kan finde en mere varig udvikling sted i det pågældende land eller region. Aktiviteterne bidrager dermed til opfyldelsen af FN’s verdensmål 16 om fred, sikkerhed og stærke institutioner."

Freds- og Stabiliseringsfondens økonomi 2010-2020 (millioner kroner)

Forrige artikel Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne Et halvt år efter finansloven fremlægger regeringen klimaberegningerne Næste artikel Coronakrisen udskyder afslutningsdebatten og forlænger folketingsåret Coronakrisen udskyder afslutningsdebatten og forlænger folketingsåret
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.