Geelmuyden Kiese: Udskudt dansk Tour-start er et scoop

DEBAT: Udskyldelsen af den danske Tour de France-start til 2022 betyder øget turisme, bedre planlægning, tilfredse franskmænd og formentlig coronavaccinerede tilskuere, skriver Ronnie Hansen.

Af Ronnie Hansen
Direktør for Sport, Kultur og Underholdning, Geelmuyden Kiese

Få kender endnu coronakrisens omfattende konsekvenser for den internationale sportsverden. Heller ikke de, der arbejder for den danske start på Tour de France.

Først måtte man igennem omfattende og hårde forhandlinger med FIFA og ASO, ejerne af Tour de France, da det blev offentliggjort, at de to arrangementer efter udskydelse af EURO 2020 ville skulle afvikles samtidig i København.

Siden det blev klart, at de planlagte datoer også i nogen grad ville kollidere med det udskudte OL’s cykelkonkurrence, har man arbejdet med helt nye datoer og rammer. Man må antage, at de franske forhandlingsgloser er pudset af hos de danske repræsentanter.

I den seneste forhandling har spørgsmålet i høj grad været, hvorvidt Tour-starten skulle flyttes enten én dag eller en uge og blive i Danmark, eller om den skulle flyttes et år, hvorefter de reviderede datoer for 2021 i stedet skulle afholdes i Frankrig. Alt sammen for ikke at kollidere med hverken EURO 2020 eller OL.

Nu er det så afgjort, at man ønsker at flytte begivenheden et år og afvikle starten i København og Danmark i 2022.

Flytningen vil naturligt føre til skuffelse hos de mest ivrige cykelfans, der gerne så verdens største cykelløb rulle ud på de danske strækninger hurtigst muligt. Hos enkelte kommentatorer er det ligeledes fejlagtigt udlagt således, at Danmark og de danske forhandlere bliver trukket rundt i manegen. Fra et turismeøkonomisk og sportspolitisk perspektiv er konklusionen dog entydigt, at en flytning er endog meget positivt for landet og de deltagende kommuner – herunder særligt København.

Spild af overnatninger
De to altoverskyggende grunde til, at flytningen er god, er coronapandemien og hotelovernatninger.

En væsentlig del af baggrunden for de omfattende, offentlige investeringer i tiltrækningen af Tour de France er forventningen om vækstskabende aktivitet. Den vækstskabende aktivitet kommer særligt gennem besøg fra udlandet til de deltagende byer. Det gælder besøg fra almindelige turister, fra eksisterende erhvervskontakter og ikke mindst fra kommende erhvervskontakter.

Sådanne besøg kræver hotelværelser. Under normale omstændigheder har København generelt en meget høj belægning i sommerperioden, og i det scenario, hvor Tour-starten havde overlappet med EURO 2020, ville hotelkapaciteten være under så massivt pres, at man reelt kun ville kunne tale om nettoudnyttelse af mindre end ét af arrangementernes overnatningspotentiale.

Der ville med andre ord være tale om et massivt spild af potentielle hotelovernatninger, ligesom en række erhvervsdelegationer simpelthen ikke ville kunne finde overnatning.

Det samme er tilfældet på Fyn, hvor Danmarks største, nationale sportsbegivenhed, DGI’s Landsstævne, afholdes i Svendborg samtidig med de oprindeligt planlagte Tour de France-etaper i området. En begivenhed, der ligeledes fylder overnatningssteder på hele Fyn, hvorfor sammenfaldet mellem begivenhederne ville have mindsket nettoindtjeningen for både Danmark og Fyn.

Med flytningen øges de eventafledte overnatninger med op mod 30.000 overnatninger.

Coronaspøgelset
Med flytningen kommer Tour-starten formentlig ligeledes på den anden side af en godkendt vaccine mod coronavirus.

Tour-starten er sammen med vækstskabende initiativer tiltrukket som en anledning for en massiv national samling og international markedsføring. For at sikre dén del af begivenheden er det af stor betydning, at der kan samles hundredetusindevis af mennesker på landevejene, på pladser og torve og på tætpakkede opløbsstrækninger.

Hvis disse grupper af mennesker på tværs af nationaliteter skal turde samle sig i så omfattende grad, kræver det formentligt, at en coronavaccine er udviklet og frigivet bredt. Det vil med større sandsynlighed være sket i 2022 end i 2021, hvorfor løbet med start i København i 2022 må forventes at være det første, der bliver afviklet uden massive restriktioner post corona.

Flytningen af begivenheden til 2022 vil således have afgørende betydning for udnyttelsen af de positive effekter af begivenheden og dermed den danske, offentlige investering.

Bred opbakning til dansk start
Det politiske perspektiv omkring Tour De France inkluderer både det nationale, kommunale og det franske.

Få ting i landet har så bred politisk opbakning som Tour de France. Funderet på en oprindelig alliance mellem cykelglade ministre fra både S og V er arrangementet sikret på tværs af den politiske akse. Staten og de deltagende kommuner er samlet i selskabet bag arrangementets bestyrelse, og selskabets konstruktion – et interessentselskab med solidarisk hæftelse – sikrer musketersammenhold i afviklingen.

Her betyder en flytning intet i det store billede.

Flytningen styrker ligeledes forholdet til ASO. Forholdet er i forvejen stærkt. Bandt andet manifesteret gennem et personligt venskab mellem tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den magtfulde direktør, Christian Prudhomme, men ligeledes gennem ledelsen i det danske tourselskabs nære forbindelser.

Det forhold har formentligt ikke lidt skade.

Fransk begejstring
Der er ligeledes begejstring i Frankrig over, at starten i 2021 i stedet flytter hjem. Den franske cykelverdens glæde ved en start i Frankrig blev grundlagt, da man frygtede, at årets start måtte aflyses grundet den aktuelle pandemi.

Den var planlagt med start i Nice og skulle ses som en del af helingen af det sår, byen fik oven på terrorangrebet i 2016. Angrebet skete netop under Tourens afvikling og påvirkede derfor løbet og rytterne væsentligt. Man håbede således, at starten i Nice kunne gennemføres året efter.

Starten i Nice gennemføres formentligt alligevel, men ønsket om en fransk start post corona eksisterede fortsat, og en række franske byer og regioner bød sig til – herunder Bretagne, der nu formodes at blive offentliggjort som vært for starten i 2021.

Den eneste potentielle udfordring for den største sportsbegivenhed nogensinde i Danmark bliver derfor kommunalvalget, der med flytningen bliver afholdt inden starten. I København er opbakningen sikret bredt, men i provinsen er politik en anelse mere uforudsigeligt. En eventuel opposition mod kommunernes omfattende investeringer i Vejle, Sønderborg og Nyborg vil på ingen måde kunne bringe arrangementet i uføre, hvorfor det vil være en gratis – og derfor fristende – omgang.

I det store billede vil eventuelle kommunale uenigheder ikke skygge for, at flytningen er særdeles godt for Danmark og de deltagende byer. Den markant øgede nettoomsætning og sikringen af en omfattende folkefest vil medvirke til et endnu bedre eftermæle for begivenheden.
 
-----

Geelmuyden Kiese er et skandinavisk kommunikationsbureau og har tidligere assisteret byer og interessenter omkring Tour De France med udregningen af økonomiske effekter ved tiltrækningen af arrangementet. Aktuelt står de ikke i økonomiske forhold med disse interessenter.

Forrige artikel Dansk Byggeri: Regeringen er nødt til at lave en plan for de nye klimaaftaler Dansk Byggeri: Regeringen er nødt til at lave en plan for de nye klimaaftaler Næste artikel Nordic Dialogue: Kommuner under­finansierer redningsberedskaber Nordic Dialogue: Kommuner under­finansierer redningsberedskaber