Her er Dagpengekommissionens anbefalinger

DOKUMENTATION: Dagpengekommissionen har fremlagt sin rapport om indretningen af et nyt dagpengesystem. Få overblik over anbefalingerne her. 

Dagpengekommissionen har mandag præsenteret sin rapport med anbefalinger til, hvordan dagpengesystem kan fremtidssikres.

Her er de væsentligste ændringer, som kommissionen foreslår: 

Fleksibel forlængelse af dagpengeperioden
Dagpengeperioden kan forlænges med op til et år. Beskæftigelse i timer indsættes på en beskæftigelseskonto, der kan veksles til dagpengeret i forholdet 1:2.

Satsberegning
Dagpengesatsen beregnes kun ved ny-indplacering. Det vil ske på baggrund af de 12 måneder med højest indkomst ud af de seneste 24 måneder. Det nuværende princip om seneste tre måneder droppes.

Forbrug i timer
Dagpengeretten skal forbruges i timer, så forbruget stemmer overens med det, der udbetales. I dag forbruges den i uger – uanset hvor mange dage i ugen, man har fået dagpenge.

Karens*
Hver tredje måned udbetales to dagpengedage mindre. Det sker dog ikke, hvis den ledige har været beskæftiget i mindst 15 dage de seneste tre måneder.

Dimittendsats 
Satsen for dimittender reduceres fra 82 til 78 pct. af den maksimale dagpengesats.

Supplerende dagpenge
Supplerende dagpenge forbruges i måneder. Retten er ved indplacering otte måneder, og den gen-optjenes fleksibelt ved beskæftigelse på mere end 146 timer pr. måned i forholdet 1:2. I det nuværende system er der en regel om, at en periode med supplerende dagpenge skal være fuldt opbrugt, før man kan genoptjene en ny. Denne regel videreføres ikke.

Tilknytningskrav**
Der indføres en måned uden ydelse ved nyindplacering for personer, der i løbet af de seneste otte år har været på dagpenge i fulde fire år. Personen får i så fald kun en dagpengeperiode på et år og 11 måneder.

G-dage
Arbejdsgiveren skal betale dagpenge til den ledige de første to dage. Det kommer til at gælde alle ansættelser, også de helt kortvarige.

Modernisering – optjening af dagpengeret i indkomst
Dagpengeretten optjenes i indkomst, hvor op til 17.700 kr. kan tælle med hver måned. 12 gange dette beløb (212.400 kr.) berettiger til dagpenge. Kravet skal opfyldes, når beskæftigelseskontoen går i nul, eller referenceperioden udløber. I dag optjenes dagpengeretten i timer (1.924 timer).

Digitalisering
Dagpengesystemet overgår fra et ugebaseret til et månedsbaseret system på baggrund af registerdata. Det betyder, at en større del af administrationen kan foregå automatisk.

Overskydende timer
Reglerne om, at overskydende timer skal afspadseres, før der kan udbetales dagpenge, afskaffes.

*FTF og LO foreslår, at der udbetales én dags dagpenge mindre hver fjerde måned.
**FTF og LO tilslutter sig ikke forslaget.
Kilde: Dagpengekommissionens anbefalinger. 
Læs hele rapporten her. 

Forrige artikel Mads Rørvig ny pr-chef i Finansrådet Mads Rørvig ny pr-chef i Finansrådet Næste artikel Akademikerne om dagpenge til nyuddannede: Vi skal ikke længere ned Akademikerne om dagpenge til nyuddannede: Vi skal ikke længere ned