L 133 (Udlændinge- og Integrationsministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen).

Hensigten med lovforslaget er, at brugere af au pair-ordningen selv finansierer de udgifter, der i dag afholdes af staten, således at ordningen så vidt muligt bliver fuldt brugerfinansieret. I dag afholder staten en del af udgiften i forbindelse med danskundervisning m.m. Det er forslagsstillernes umiddelbare forventning, at lovforslaget vil medføre, at værtsfamiliers betaling for tilbud om danskundervisning til en au pair-person vil stige fra 5.275 kr. i 2018-niveau til ca. 11.000 kr.

Lovforslag som fremsat

Lovforslag som vedtaget

Høringssvar

Afstemning


Følg L 133
(Udlændinge- og Integrationsministeriet)

28/2
2019
28/2
2019
26/2
2019
6/2
2019
8/2
2019
19/12
2018
Forrige artikel B 109 (Udlændinge- og Integrationsministeriet) Næste artikel B 140 (Beskæftigelsesministeriet)