Her er regeringen og DF's milliardplan for fremtidens infrastruktur

TRANSPORT: Regeringen og Dansk Folkeparti har fremlagt aftalen om veje, kollektiv trafik og anden infrastruktur. Få overblik over alle initiativerne her, hvor du også kan se pressemødet.

Onsdag har regeringen sammen med Dansk Folkeparti præsenteret en aftale om, hvordan de vil investere milliardvis af kroner i infrastruktur fra 2020 til 2030. Det indebærer blandt andet nye motorveje på Sjælland og i Jylland samt en ny togforbindelse fra Billund til Vejle.

Her kan du få overblik over alle aftalens initiativer:

Nye infrastrukturprojekter (i alt 30,4 til 32,1 milliarder kroner):

 • En tredje Limfjordsforbindelse. Regeringen og Dansk Folkeparti vil lave en firesporet motorvej hen over øen Egholm i Limfjorden. Forbindelsen skal gå fra Aalborg til Nørresundby via E45 Nordjyske Motorvej til E39 Hirtshalsmotorvejen. Projektet vil efter planen blive igangsat i 2024, og der er afsat 6,6 milliarder kroner.
 • En ny midtjysk motorvej mellem Haderslev og Give. Der skal anlægges en motorvej, der skal være parallel til E45 i den østlige del i Jylland. Det er endnu uvist, om den nye motorvej vil gå øst eller vest om Billund, og den endelige beslutning om linjeføringen vil blive truffet i 2020. Projektet skal sættes i gang i 2023, og der er afsat mellem 5,8 til 7,5 milliarder kroner.
 • Ny motorvej mellem Næstved-Rønnede (Rute 54). Der lægges op til at lave en cirka 15 kilometer lang motorvej på Sydsjælland. Projektet starter i 2024, og der er afsat 1,5 milliarder kroner.
 • Ny togbane over Vestfyn. Der skal laves en ny højhastighedsbane mellem Odense V og Kauslunde. Byggeriet vil starte i 2024, og aftaleparterne har afsat 4,8 milliarder kroner.
 • Sydlig Ring 5. Aftaleparterne vil anlægge en sydlig Ring 5, der vil strække sig over 35 kilometer fra Køge til Frederikssund. Anlægsarbejdet vil efter forventningen først kunne sættes i gang efter 2024, og der er nu afsat 6,5 milliarder kroner til projektet.
 • 3. etape af Kalundborgmotorvejen. Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at udbygge Kalundborgmotorvejen på strækningen Regstrup til Svebølle. Derudover skal der også anlægges ny motorvej fra Svebølle til Kalundborg. Projektet skal igangsættes i 2023, og der er afsat 1,8 milliarder kroner.
 • 3. etape af Frederikssundmotorvejen. Der er afsat 3,4 milliarder kroner til at etablere en motorvej fra Tværvej til Frederikssund, og arbejdet skal begynde i 2022.

Udbygning af eksisterende infrastruktur (i alt 14,5 milliarder kroner):

 • Udvidelse af E45, Aarhus S – Aarhus N. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 1,5 milliarder kroner.
 • Udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S. Projektet skal starte i 2023, og der er afsat 3 milliarder kroner.
 • Udvidelse af E20/E45, Kolding V – Motorvejskryds (MVK) Kolding. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,6 milliarder kroner.
 • Udvidelse af E20, Syd om Odense. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 1,1 milliarder kroner.
 • Øget kapacitet på Motorring 3. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,3 milliarder kroner.
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger). Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,2 milliarder kroner.
 • Udvidelse af Ring 4 (nordlig del). Projektet skal starte i 2023, og der er afsat 0,9 milliarder kroner.
 • Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse. Projektet skal starte i 2023, og der er afsat 0,9 milliarder kroner.
 • Opgradering til motorvej omkring Herning. Projektet skal starte i 2023, og der er afsat 0,5 milliarder kroner.
 • Hastighedsopgradering, Ringsted-Odense. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,5 milliarder kroner.
 • Københavns Lufthavn Station. Projektet skal starte i 2022, og der er afsat 2,5 milliarder kroner.
 • Ny Ellebjerg Station. Projektet skal starte i 2022, og der er afsat 0,1 milliarder kroner.
 • Udvidelse af Ring 4 (sydlig del). Projektet skal starte på et tidspunkt mellem 2025 til 2030, og der er afsat 0,5 milliarder kroner.
 • Udvidelse af Amagermotorvejen. Projektet skal starte på et tidspunkt mellem 2025 til 2030, og der er afsat 0,8 milliarder kroner.
 • Udvidelse af Øresundsmotorvejen. Projektet skal starte på et tidspunkt mellem 2025 til 2030, og der er afsat 0,8 milliarder kroner.
 • Glostrup Station. Projektet skal starte på et tidspunkt mellem 2025 til 2030, og der er afsat 0,3 milliarder kroner.

Regional opkobling (i alt 5,4 milliarder kroner):

 • Øget kapacitet på Rute 15, Herning-Ringkøbing. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,9 milliarder kroner.
 • Billundbanen. Projektet skal starte i 2023, og der er afsat 0,9 milliarder kroner.
 • Kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Aarhus og Viborg. Projektet skal starte i 2022, og der er afsat 0,8 milliarder kroner.
 • Kapacitetsforbedringer på Rute 34 mellem Haderup og Skive. Projektet skal starte i 2024, og der er afsat 0,6 milliarder kroner.
 • Anlæg af vejforbindelse til Stevns. Projektet skal starte i 2024, og der er afsat 0,6 milliarder kroner.
 • Udbygning af E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,5 milliarder kroner.
 • Etablering af Mariager omfartsvej. Projektet skal starte i 2022, og der er afsat 0,4 milliarder kroner.
 • Kapacitetsforbedringer på Rute 11 fra Korskroen til Varde. Projektet skal starte i 2024, og der er afsat 0,4 milliarder kroner.
 • Udbygning af Rute 40, Aalbæk-Skagen. Projektet skal starte i 2021, og der er afsat 0,1 milliarder kroner.
 • Kapacitetsforbedringer på Rute 9 mellem Maribo og Svendborg (Nørreballe mv.). Projektet skal starte i 2024, og der er afsat 0,1 milliarder kroner.
 • Udbygning af Rute 15, Bale-Tåstrup. Projektet skal starte i 2024, og der er afsat 0,1 milliarder kroner.

Endelig er der også afsat 18,2 milliarder kroner til en række puljer, der blandt andet skal sikre bedre cykelinfrastruktur, støjbekæmpelse og hastighedsopgraderinger på jernbanerne.

Se hele aftaleteksten her, og nedenfor kan du se, hvordan initiativerne fordeler sig i landet.

Se hele pressemødet, hvor regeringen præsenterede planen, her:

Forrige artikel Cevea henter ny direktør fra Politiken Cevea henter ny direktør fra Politiken Næste artikel Riisager udskyder omdiskuteret digital prøvevagt Riisager udskyder omdiskuteret digital prøvevagt