Ny aftale hæver loftet for lønkompensation

CORONA: Virksomheder kan nu få dækket op mod 30.000 kroner månedligt per fuldtidsansat, hvis de vælger at gøre brug af den midlertidige lønkompensationsordning, som regeringen har forhandlet på plads med arbejdsmarkedets parter. 

Regeringen har sammen med arbejdsmarkedets parter lynforhandlet en aftale, der justerer trepartsaftalen om lønkompensation, som parterne præsenterede 15. marts. 

Staten vil fortsat dække 75 procent af lønudgifterne til funktionærer og 90 procent af lønudgifterne til ikke-funktionærer.

Med den hidtige aftale kunne virksomheder dog maksimalt modtage 23.000 kroner månedligt i lønkompensation for funktionærer og 26.000 kroner månedligt for ikke-funktionærer. 

De beløbsgrænser er aftaleparterne nu enige om at hæve, sådan at det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kroner per måned per fuldtidsansat. 

"Det er den danske model, at alle er med til at løfte, og at vi gør det i flok. Derfor er jeg glad for, at vi igen med et lyntempo har formået at lave en ny trepartsaftale, hvor vi styrker det, vi blev enige om for 14 dage siden," lød det fra finansminister Nicolai Wammen på et pressemøde. 

Her præsenterede han de nye beløbsgrænser sammen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), erhvervsminister Simon Kollerup (S) samt repræsentanter fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Erhverv (DE), Dansk Industri (DI) og HK Forbundet. 

Erhvervsorganisationer: Vi er tilfredse
Finansministeren kunne på pressemødet oplyse, at mere end 11.000 virksomheder har søgt om af blive omfattet af ordningen, siden Erhvervsstyrelsen åbnede for ansøgninger 25. marts. 

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen opfordrede søndag regeringen til at hæve den maksimale beløbsgrænse til 45.000 kroner. 

Så stor blev justeringen imidlertid ikke, men erhvervsorganisationerne understregede på pressemødet, at de er tilfredse med aftalen – både med henblik på det nye lønloft, men også det faktum, at en virksomhed kun kan modtage lønkompensation, hvis den vælger at hjemsende sine medarbejdere.

"Solen skinner over Danmark lige nu, men sidder man som virksomhedsejer eller medarbejder lige nu, kan det være, man ser nogle store, sorte skyer," lød det fra DI's administrerende direktør, Lars Sandahl. 

"Det her er det, vi er blevet enige om, og det er vi tilfredse med. Det er langt, langt bedre end det modsatte, som er at afskedige virksomhedens medarbejdere."

Den melding fik opbakning fra Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen. 

"I stedet for at se glasset som halvt tomt, er det halvt fyldt for vores vedkommende. Det her vil hjælpe rigtig mange virksomheder og lønmodtagere," sagde han. 

Erhvervsministeriet skønner, at justeringen "med en betydelig usikkerhed" vil medføre yderligere merudgifter på 0,7 milliarder kroner,  og at det samlede udgiftsskøn for ordningen dermed udgør i alt 4,6 milliarder kroner. 

FH: Hold igen med fyringer
Også fra lønmodtagersiden er der "nikket ja" til den nye aftale.

"Det betyder også, at vi med den styrkede hjælp håber at se flere virksomheder, der forhandler lønnedgang for medarbejderne forinden, at virksomheden går ind i trepartsordningen, ligesom at jeg virkelig håber, at intentionen om at holde igen med fyringer er det, der vil kunne mærkes fremadrettet," sagde FH-formand Lizette Risgaard.

Hvor man fra arbejdsgiversiden har indvilliget i at holde igen med afskedigelserne, er lønmodtagerne gået med til at give afkald på fem feriefridage. 

De nye beløbsgrænser gælder med tilbagevirkende kraft til og med 9. marts 2020. Ordningen er midlertidig, og udløber indtil videre 9. juni 2020. 

"Vi har et håb om, at nogle af de fyringssedler, der er udskrevet, vil blive trukket tilbage, mod at virksomheden indtræder i ordningen," lød det fra HK's forbundsformand, Kim Simonsen. 

Du kan læse mere om den nye aftale her

Forrige artikel Lidegaard om covid-19: Vi kommer aldrig tilbage til verden, som den var før jul Lidegaard om covid-19: Vi kommer aldrig tilbage til verden, som den var før jul Næste artikel Partier udvandrer under forhandlinger om coronastøtte til medierne Partier udvandrer under forhandlinger om coronastøtte til medierne
Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale   

Holstein: Støjbergs tale lignede en afskedstale  

LANDSMØDE: Jakob Ellemann forsøgte med sin landsmødetale at favne både Tommy Ahlers-segmentet og det jyske segment. Efter Støjbergs tale peger pilen i retning af, at hun forlader partiet, vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.