Ole Birk støtter DSB i konflikt: Ansatte ødelægger det for sig selv

KONFLIKT: De ansatte i DSB ødelægger det for sig selv ved at kæmpe imod DSB’s krav om effektiviseringer, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA). 

Dansk Jernbaneforbund saver i den gren, de selv sidder på, når de kæmper for overenskomster, der er med til at gøre jernbanedriften dyrere, så der bliver færre passagerer. 

Sådan lyder kritikken af Jernbaneforbundet fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), der blander sig i de verserende stridigheder mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund.

"Dansk Jernbaneforbund saver i den gren, som forbundet sidder på ved at være med til at gøre jernbanedriften så dyr, at der bliver færre passagerer på jernbanen," siger Ole Birk Olesen til Altinget.

Han mener, at det er fornuftigt at få set på de ansattes overenskomster.

”Det er en god ide at få nogle mere simple og mere effektive overenskomster. De nuværende er medvirkende til, at togdriften i Danmark er ekstremt dyr,” siger Ole Birk Olesen.

Konflikten mellem DSB og Jernbaneforbundet er en udløber af Arbejdsrettens afgørelse om, at det var helt efter bogen, da DSB løsrev sine ansatte fra den statslige overenskomst og indlemmede DSB i en privat overenskomst i Dansk Industri.

Ny overenskomst
Ifølge DSB vil man med indmeldelsen i DI gøre DSB mere markedsorienteret. 

Det er ved de aktuelle forhandlinger blevet til et krav fra DSB-ledelsen om at reducere antallet af tillidsrepræsentanter. Samtidig handler de aktuelle forhandlinger om, hvor meget indflydelse de ansatte i DSB skal have på tilrettelæggelsen af deres arbejdstid.

Det har de seneste uger gentagne gange fået de DSB-ansatte til at vise deres utilfredshed ved at nedlægge deres arbejde for i stedet at gå til faglige møder med store forsinkelser på togdriften til følge.

Torsdag afgjorde Arbejdsretten, at det er sket i strid med den gældende overenskomst, og har derfor pålagt Dansk Jernbaneforbund at indskærpe over for de ansatte, at de skal passe deres arbejde.

Jernbaneformand dybt uenig 
Hos Dansk Jernbaneforbund er man dybt uenig i transportministerens syn på overenskomststriden.  

Hvis togdriften fortsat skal udvikle sig i fremtiden, kræver det attraktive overenskomster, der skal sikre, at det fortsat er muligt at tiltrække kvalificerede medarbejdere, forklarer forbundsformand i Dansk Jernbaneforbund, Henrik Horup.

Få flere kommentarer og læs mere om, hvilken rolle Ole Birk Olesen har haft for de DSB-ansattes nye overenskomst på Altinget: transport

,

Forrige artikel Dagens overblik: Dagens overblik: "Det begynder at ligne noget, vi har set før i Skat, og det er bekymrende" Næste artikel DF udsætter sundhedsløft: DF udsætter sundhedsløft: "Vi havde ikke fokus på det"