Regeringen vil afskære offentligheden fra indsigt i undersøgelse om mordbrand på Scandinavian Star 

Regeringen vil fjerne offentlighedens adgang til indsigt i materiale, der indgår i undersøgelse af branden på Scandinavian Star af frygt for, at åbenhed kan skade undersøgelsen og en eventuel senere efterforskning. Aktører er stærkt kritiske og advarer mod, at det kan undergrave tilliden til undersøgelsen og mediers mulighed for at kigge myndigheder i kortene. 

Placeholder image
Natten til den 7. april 1990 blev færgen Scandinavian Star ramt af flere brande, der kostede 159 mennesker livet. Foto: Claus Bjørn Larsen/Ritzau Scanpix
Lyt til artiklen

Det kan skade undersøgelsen af den skæbnesvangre skibsbrand på færgen Scandinavian Star, hvis der bliver adgang til offentlighed om det materiale, der løbende indsamles.

Det er vurderingen fra den task force, der skal undersøge de økonomiske forhold omkring mordbranden. 

Derfor foreslår regeringen, at der ikke skal være ret til aktindsigt i materiale, der indgår i task forcens undersøgelse. 

Lovforslaget betyder også, at task forcen ikke skal følge notat- og journaliseringspligten.

Det får flere aktører på barrikaderne. 

“Lovforslagets generelle hemmeligholdelse vil både skade undersøgelsens kvalitet og undergrave tilliden til undersøgelsen. Det er svært at se et fornuftigt formål med at nedsætte taskforcen, hvis den ikke skal notere og journalisere vigtige oplysninger, og hvis oplysninger generelt undtages fra retsreglerne om indsigt,” skriver Dansk Journalistforbund i et høringssvar.

Danske Medier finder lovforslaget “stærkt problematisk” og pointerer, at de gældende regler om aktindsigt allerede indeholder en række undtagelser, der kan varetage de behov, som task forcen efterspørger. 

Hensyn til efterforskning

Task forcen frygter, at “eventuelle efterforskningsmuligheder vil blive forspildt” ved løbende offentlighed om materialet, samt at det kan få offentlige myndigheder til at være tilbageholdende med at udlevere materiale til task forcen.

“Overordnet frygter task forcen med andre ord, at det kan skade undersøgelsen, hvis der bliver offentlighed om det materiale, der løbende stilles til rådighed for task forcen, idet det ikke er muligt at vurdere, hvilket vægt modtaget materiale vil blive tillagt senere i undersøgelsesforløbet,” skrev formanden for task forcen, Kristina Siig, i januar i et brev til Folketingets følgegruppe for Scandinavian Star undersøgelsen. 

Fakta

De fire medlemmer i den uafhængige Task Force Scandinavian Star:

  • Professor mso, dr. jur. Kristina Siig (formand) 
  • Forsvarsadvokat Peter Giersing (forsvarsadvokat) 
  • Forsvarsadvokat og tidl. anklager Jakob Buch-Jepsen (tidl. anklager) 
  • Tidligere politikommissær og efterforskningsleder Ove Pedersen (efterforsknings-ekspert) 
     

Brevet fik et flertal i den politiske følgegruppe til at opfordre regeringen til at fremsætte lovforslaget, der behandles fredag.

Dansk Folkeoplysnings Samråd undrer sig dog over argumentet om, at udlevering af materiale vil kunne hindre eventuelle senere efterforskningsmæssige skridt.

“Den omtalte risiko må antages at være en præmis i alle undersøgelsessager. Det kan omvendt argumenteres, og er før set, at aktindsigt modsat har været det afgørende udfald for en efterforskning,” skriver sekretariatschef Carolina Magdalene Maier i et høringssvar.

Stor offentlig interesse

Tilbage i 1990 udbrød flere brande på færgen Scandinavian Star, der kostede 159 mennesker livet. Mordbranden er blevet undersøgt og efterforsket flere gange, men sagen er fortsat uopklaret.

Nu skal task forcen, der blev nedsat sidste år, undersøge mulige økonomiske motiver bag brandene ved blandt andet at se på ejerforhold og udbetaling af forsikringssummer. Hvis task forcen afdækker nye oplysninger om mordbranden, kan det føre til, at den politimæssige efterforskning genoptages. 

Lovforslaget vil forhindre, at der kommer mere offentlighed om danske myndigheders ageren.

Dansk Journalistforbund i et høringssvar til lovforslaget

Dansk Journalistforbund pointerer i sit høringssvar, at oplysninger om økonomiske forhold, der kan have relevans for den tragiske skibsbrand, vil have “meget stor interesse for offentligheden i Danmark, Norge og Sverige og særlig interesse for pårørende til ofrene”.

Journalistforbundet henviser desuden til, at der har været kritik af danske myndigheders tidligere undersøgelser i forbindelse med Scandinavian Star.

“Lovforslaget vil forhindre, at der kommer mere offentlighed om danske myndigheders ageren,” skriver Journalistforbundet.

Også Danske Medier appellerer til, at åbenhed er en forudsætning for, at blandt andre medier kan se magthaverne over skulderen, når de forvalter det mandat, de har fået via demokratiske processer.

“Dette gør sig så meget desto mere gældende i sagen om Scandinavian Star, der i høj grad nyder offentlighedens bevågenhed,” skriver Danske Medier i sit høringssvar.

Også elementet om ikke at være bundet af notat- og journaliseringspligt bekymrer aktørerne. 

“Dette element mener vi under alle omstændigheder – vedtages forslaget om undtagelse af aktindsigt – bør udgå af lovforslaget,” bemærker Carolina Magdalene Maier.

Danske Medier påpeger, at denne del af lovforslaget får som konsekvens, at offentligheden afskæres fra senere at kunne få indsigt i væsentlige oplysninger og sagsskridt.

Svar fra Justitsministeriet

Som kommentar til høringssvarene skriver Justitsministeriet om notatpligten, at det i bemærkningerne til lovforslaget forudsættes, at “task forcen i praksis indretter sit arbejde på en sådan måde, at der eksempelvis gøres notat vedrørende faktiske oplysninger og eksterne faglige vurderinger, som task forcen bliver bekendt med, for eksempel gennem interviews”. 

Overordnet frygter task forcen med andre ord, at det kan skade undersøgelsen, hvis der bliver offentlighed om det materiale, der løbende stilles til rådighed for task forcen.

Task Force Scandinavian Star i brev til politisk følgegruppe den 25. januar 2022

Justitsministeriet påpeger desuden, at formålet med journaliseringspligten er at understøtte lovens offentlighedsprincip, og at hele formålet med lovforslaget netop er at afskære retten til aktindsigt i materiale, der indgår i task forcens undersøgelse.

Endelig bemærker Justitsministeriet, at materialet i vidt omfang i forvejen vil kunne undtages fra aktindsigt med de eksisterende regler i offentlighedsloven.

“Justitsministeriet kan imidlertid ikke udelukke, at der vil kunne opstå situationer, hvor offentlighedslovens regler om aktindsigt m.v. kan føre til en videre grad af offentlighed i oplysninger, der indgår i task forcens undersøgelse, end hvad der måtte skønnes hensigtsmæssigt af hensyn til for eksempel en mulig efterfølgende efterforskning. På den baggrund lægger Justitsministeriet med lovforslaget op til at efterkomme følgegruppens opfordring,” skriver Justitsministeriet.


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser