Se detaljerne: Sådan skal ny aftale sikre 775.000 grønne biler på vejene i 2030

DOKUMENTATION: S-regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er enige om en aftale, der gør fossile biler dyrere, favoriserer grønne biler og introducerer kilometerbaserede afgifter for lastbiler. Få overblikket her.

Regeringen og støttepartierne er enige om en aftale for fremtidens bilpark, der i første omgang skal give 775.000 grønne biler på vejene i 2030.

Med aftalen er partierne enige om, at registreringsafgiften på elbiler bliver indfaset mere lempeligt, end det ellers var planen. 

Hertil bliver elafgiften til at oplade de grønne biler fortsat holdt nede, samtidig med at der bliver indført en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler og højere afgifter på diesel og benzin. 

Da partierne har givet håndslag på ambitionen om en milllion grønne biler, er det aftalt at holde et såkaldt "pitstop" i 2025, hvor partierne vil drøfte, hvordan det mål skal nås.

Her er nogle af de vigtigste elementer fra aftaleteksten:

Omlægning af registreringsafgiften for person- og varebiler
Aftalepartierne er enige om, at den nuværende indfasning af registreringsafgiften sættes ned for nulemissionsbiler, så den udgør 40 procent i 2021-2025. Indfasningsprocenten øges herefter frem til 80 procent i 2030.

De eksisterende fradrag og tillæg for brændstofeffektivitet og sikkerhedsudstyr afskaffes. Derudover indføres et bundfradrag og endnu et skalaknæk i afgiften, hvor CO2-udslippet får større betydning i afgiftssystemet.

Omlægningen af bilafgifterne skønnes at reducere CO2-udledningen med 0,2 millioner tons i 2025 og 0,5 millioner tons i 2030.

Ændringer i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget 18. december 2020.

CO2-fortrængningskrav for VE-brændstoffer
Aftalepartierne er enige om at erstatte det nuværende iblandingskrav med et nationalt CO2-fortrængningskrav, der omfatter udledningerne fra de fossile brændstoffer benzin, diesel og gas.

CO2-fortrængningskravet indfases fra 3,4 procent i 2022-24 stigende til syv procent i 2030 og frem. CO2-fortrængningskravet skønnes at medføre en CO2-reduktion på 0,7 milioner tons i 2025 og 1,4 millioner tons i 2030.

Kilometerbaserede afgifter for lastbiler
Aftalepartierne er enige om, at Danmark fra 2025 træder ud af samarbejdet om eurovignetten med henblik på at indføre en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler over 12 tons. Den konkrete afgiftsmodel aftales senere på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Aftalepartierne er enige om, at vejafgiften for lastbiler skal indebære et finansieringsbidrag på 500 millioner kroner årligt i 2025-2027 og 1.000 millioner kroner årligt fra 2028 og frem.

Forhøjelse og omlægning af løbende bilafgifter
Aftalepartierne er enige om at øge udligningsafgiften for dieselbiler fra 2021, og så skal ejer- og udligningsafgiften omlægges for nye biler fra en afgift, der er differentieret, efter hvor langt bilerne kører på en liter benzin og diesel, til en afgift, der er differentieret, efter hvor mange gram CO2 de udleder per kilometer.

De samlede ændringer i ejer- og udligningsafgiften skønnes at indebære et finansieringsbidrag på cirka 500 millioner kroner i 2021 stigende til 1,4 millarder kroner i 2030. 

Forlængelse af lav elafgift til opladning af biler
Aftalepartierne er enige om at forlænge særordningen med lav elafgift på el til opladning af nul- og lavemissionsbiler til og med 2030. 

Partierne noterer sig, at Elbilskommissionen i sin 2. delrapport ventes at komme med anbefalinger vedrørende afgiften på el til opladning. Kommissionens anbefalinger skal drøftes derefter.

Læs hele aftaleteksten her.

Forrige artikel Nekrolog: Macron den Første er død Nekrolog: Macron den Første er død Næste artikel Regeringen lander rød aftale om et grønnere afgiftssystem for biler Regeringen lander rød aftale om et grønnere afgiftssystem for biler
Støjberg kridtede uenigheder op, Ellemann talte dem ned, og Lose blev valgt

Støjberg kridtede uenigheder op, Ellemann talte dem ned, og Lose blev valgt

LANDSMØDE: Stephanie Lose er nu valgt som ny næstformand i Venstre efter ved et landsmøde med interessante taler fra de tre hovedpersoner. Støjberg dømte Venstre ude som statsministerparti, hvis ikke Ellemann holder sig gode venner med Vermund og Thulesen. Og Ellemann talte for en kombination af internationalt udsyn og krav til udlændinge.