Analyse af 
Esben Schjørring

Tesfaye er på vej til at erklære Ritt Bjerregaards folkeskole for død og begravet

Små 50 år efter Ritt Bjerregaard som socialdemokratisk undervisningsminister afskaffede realskolen og skabte ni års enhedsskole, er SVM-regeringen på vej til at genindføre en institutionel opdeling af folkeskoleeleverne efter deres evner. Det er en stille indrømmelse af, at velfærdsstatens folkeskole har slået fejl.

Både i Statsministeriet og hos Mattias Tesfaye man givet Reformkommissionens arbejde en varm velkomst, selvom man er irriteret over, at debatten om efterskolerne er løbet med opmærksomheden. 
Både i Statsministeriet og hos Mattias Tesfaye man givet Reformkommissionens arbejde en varm velkomst, selvom man er irriteret over, at debatten om efterskolerne er løbet med opmærksomheden. Foto: Ida Marie Odgaard/ Ritzau Scanpix
Esben Schjørring

”Det helt afgørende var at gøre op med delingen af eleverne, og det hang sammen med, at fundamentet for at være borger i Danmark var folkeskolen.”

Sådan lød ordene fra Ritt Bjerregaard, da hun i 2018 så tilbage på det, der med god ret kan siges at være hendes største politiske bedrift: folkeskolereformen af 1975.

Reformen, der lagde grunden for den folkeskole, vi på mange måder har den dag i dag, var skelsættende. Den smed de sidste rester af kirkelig indflydelse og dominans ud og gjorde demokrati og demokratisk dannelse til det nye ideologiske fundament under folkeskolen.

Mette Frederiksen udviser en stor villighed til at risikere vigtige socialdemokratiske principper og idealer i forsøget på at redde dem.

Men især var den skelsættende, fordi den afskaffede realskolen med opdelingen af folkeskoleeleverne i en boglig og en almen linje. I en socialdemokratisk optik blev de sidste rester af statens institutionelle understøttelse af det borgerlige klassesamfund fjernet, da man indførte ni års enhedsskole.

Det er det, der gør, at professor Nina Smith og Reformkommissionens nye forslag om en helt ny ikke-boglig ungdomsuddannelse for dem, der ikke vil eller kan gå i gymnasiet – og ikke mindst undervisningsminister Mattias Tesfayes ret varme modtagelse på vegne af regeringen – mere end almindeligt opsigtsvækkende.

For det første viser det, hvor socialdemokratisk SVM-regeringen rent faktisk er. Og for det andet, at Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse er inde i en periode, hvor man eksperimenterer meget risikofyldt med helt centrale principper og begreber i velfærdsstaten.

Ritts folkeskole

Opgøret med kirken og især opgøret med opdelingen af eleverne i almen og boglig linje gjorde folkeskolereformen af 1975 til kulminationen på det socialdemokratiske velfærdsstatsprojekt i efterkrigstiden.

De forskelle, Ritt Bjerregaards reform fra 1975 skulle udjævne i lighedens navn med én fælles enhedsskole, vil man nu cementere og institutionalisere igen.

Skolen blev samfundets skole, og velfærdsstaten gjorde borgerne lige ved at gøre dem frie fra, at markedet bestemte deres skæbne. Alle gik i samme skole, alle fik samme muligheder – og alle fik en fælles historie. Det var den socialdemokratiske udgave af national sammenhængskraft.

”Derfor var jeg også været modstander af, at man kunne dumpe efter 9. klasse, for man kan ikke dumpe ud af at være med i samfundet. Samfundet tilbyder folkeskolen som det fælles fundament, derfor skal vi i skolen ikke sortere eleverne efter det, som man mener er faktuelle forhold, men som lige så meget er social baggrund,” som Ritt Bjerregaard fortalte i 2018. 

Det paradoksale var, at 1975-reformen netop blev vedtaget, som det økonomiske fundament under velfærdsstaten smuldrede i høj inflation, stigende arbejdsløshed, stigende renter og en statsgæld faretruende nær ubetalelig.

Alt imens de økonomiske og samfundsmæssige reformer gik i gang og forvandlede velfærdsstaten til det, professor Ove Kaj Pedersen har kaldt en konkurrencestat fuld af opportune og arbejdsivrige individer, der agerede på økonomiske incitamenter, har rammerne om den danske folkeskole handlet om noget helt andet.

Som det hed i 1975 var folkeskolens formål, at ”eleven kan øge sin lyst til at lære, udfolde sin fantasi og opøve sin evne til selvstændig vurdering og stillingtagen”, og at folkeskolen ”forbereder eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund og til medansvar for løsningen af fælles opgaver.”

Den spænding er en væsentlig årsag til, at folkeskolen har været meget reformudsat siden 1990'erne. En anden væsentlig årsag er, at folkeskolen har haft problemer med at indløse den lighed, den selv satte som sit formål: alt for mange kom ud af skolen uden basale færdigheder, og med PISA-undersøgelserne fra 00'erne og frem blev det også klart, at dem, der kom ud med basale færdigheder, havde dem på et for lavt niveau sammenlignet med andre lande.

Læs også

Nina Smith har svaret på regeringsgrundlaget

På den måde er forslaget fra Nina Smith og Reformkommissionen en fortsættelse af historien om de evige reformer af folkeskolen. Men denne gang er bruddet større end kontinuiteten.

Med kommissionens egne ord er forslaget om en helt ny ungdomsuddannelse – Højere Praktisk Eksamen eller Hpx – ”det helt centrale nye element på tegningen af det fremtidige ungdomsuddannelseslandskab”.

Hpx skal være en toårig almendannende ungdomsuddannelse ”med fokus på praksisnær læring.”

Formålet er, at få flere til at søge og færdiggøre ”erhvervs-, erhvervsakademi- og professionsbachelor- uddannelserne” og ”bidrage til at reducere gruppen af unge, som ikke får en uddannelse.”

En vigtig institutionel eller organisatorisk pointe er, at Hpx-uddannelsen tager pladsen for 10. klasse, der nedlægges, ”mens dele af indholdet i 10. klasse integreres i Hpx”.

Dermed gøres Hpx på én gang til en selvstændig ungdomsuddannelse og lægges ind som en fortsættelse af folkeskolen. Både for dem, der i dag ikke søger ind på gymnasiet, og for dem, man fra politisk hold – læs regeringen, læs især Socialdemokratiet – ønsker vælger noget andet end gymnasieskolen.
Eller som det hedder i kommissionsrapporten:

”De unge er helt klar over, at en erhvervsuddannelse statistisk set er det unormale valg – og de færreste har lyst til at skille sig ud som unormale. Derfor er det også sådan i dag, at visse unge, som vælger gymnasiet, nok ikke burde have gjort det.”

Dermed kan man læse forslaget om Hpx som et svar på SVM-regeringen planer i regeringsgrundlaget, hvor det hedder, at ”regeringen mener, at der – særligt i folkeskolen – er opstået en ubalance mellem det boglige indhold over for det praktiske og kreative indhold. Det kan være med til at anspore størstedelen af eleverne til at vælge det almene gymnasium, hvilket medfører et mere ensporet uddannelsessystem, som ikke altid gavner hverken den enkelte eller samfundet.”

Og som en vej til at opfylde regeringens ønske om, ”en markant styrkelse af erhvervsuddannelserne sådan, at flere unge vælger erhvervsskolerne fremfor det almene gymnasium.”

Velfærdsstatens skole var fejlslagen

Af samme grund har man både i Statsministeriet og hos Mattias Tesfaye taget meget varmt imod Reformkommissionens arbejde. Om end man er irriteret over, at debatten om efterskolernes fremtid i første omgang har taget opmærksomheden og måske fastlåst de politiske positioner, allerede inden man har sat sig om forhandlingsbordet.

Her satser man på, at tiden kan opbløde de hårde markeringer – forhandlingerne går alligevel først i gang på den anden side af sommerferien.

Set i et længere historisk perspektiv siger det omvendt også noget om, hvor meget Socialdemokratiet under Mette Frederiksens ledelse er villig til at eksperimentere med den velfærdsstat, forrige generationer af socialdemokrater har opbygget.

Reelt er der tale om en tilbagevenden til den opdeling som 1975-reformen fjernede i en almen – nu kaldet praksisnær – linje, der skal lede flere ind på erhvervs- og professionshøjskolerne, og en boglig linje, der sigter på gymnasiet og universiteterne. 

En opdeling, der understreges af, at Reformkommissionen samtidig foreslår at skærpe de faglige standarder i gymnasiet. Dermed bliver gymnasiet uundgåeligt mere elitært.

De forskelle, Ritt Bjerregaards reform fra 1975 skulle udjævne i lighedens navn i en stor fælles enhedsskole, vil man nu cementere og institutionalisere igen - bare forskudt nogle år frem. At det sker i samme år som Ritt Bjerregaard er død, har sin egen historiske efterklang.

For det ligner det, det er: en officiel indrømmelse af, at den klassiske velfærdsstats folkeskole, som Bjerregaard fuldbragte, var fejlslagen, og man nu ønsker at vende tilbage til en opdateret form af datidens realskole.

Vender vi også tilbage til statushierarkiet?

En vigtig forskel er, at der ikke lægges op til, at det igen bliver folkeskolen som institution, der forestår sorteringen af eleverne. Det skal de unge selv via deres uddannelsesvalg i udskolingen.

Også derfor slår Reformkommissionen på, at alt det sociale i et fælles ungdomsliv, som før har været de gymnasiale uddannelsers revir, også skal findes på Hpx. Med fredagscaféer, studenterhuer og ditto kørsel i en åben lastbil efter endt uddannelse.

Sorteringen foregår med andre ord per nudging.

Det, regeringen og Socialdemokratiet, satser på, er, at nudgede forskelle ikke forvandler sig til datidens statushierarki, hvor de boglige uddannelser var finere end de praktiske. Det er mildt sagt et åbent spørgsmål, om det kan lade sig gøre.

Det er ikke det samme, som at Socialdemokratiet har opgivet sit ideal om lighed. Men man opgiver forestillingen om, at lighed opnås ved at give folk den samme velfærd. Nu skal folk have forskellige muligheder for at blive lige senere hen.

Lidt den samme logik som med Arne-pensionen, som (de facto) giver nogle en rettighed til tilbagetrækning, som andre ikke har, for at alle kan opnå en ”værdig alderdom”. Det er samme princip, man ønsker at knæsætte i reformerne af den kommunale ældrepleje.

Som statsministeren sagde tidligere i år på KL’s topmøde:

”Jeg synes, det har været en misforstået forestilling. At ensartethed er en markør for kvalitet. At hvis velfærden er ens fra Ballerup til Hobro. Fra Hedensted til Odense. Så er det udtryk for høj kvalitet. Det er noget sludder.”

Det viser også, hvad Mette Frederiksen mener, når hun henviser til eget politiske mod: de reformer, hun lægger op til, eksperimenterer med kernen af det, hendes parti opbyggede i efterkrigstiden. Ligesom Mette Frederiksen udviser en stor villighed til at risikere vigtige socialdemokratiske principper og idealer i forsøget på at redde dem.

Også af den grund må det være i de borgerlige partiers interesse at være med her. For i reformen ligger en halv indrømmelse af, at de hele tiden har haft ret, når de har sagt, at borgerne er forskellige, og at lighed ikke opnås ved at behandle dem ens.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mattias Tesfaye

Børne- og undervisningsminister, MF (S)
murersvend (Skanska og Århus Tekniske Skole 2001)

Nina Smith

Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, bestyrelsesformand, VIVE, formand, Kommission for 2. generationsreformer, formand, Nykredit
cand.oecon. (Aarhus Uni. 1981)

Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024