V: Menneskeretsdomstol holder hånden over kriminelle udlændinge

DEBAT: Menneskerettighedsdomstolens vidtgående fortolkning forhindrer Danmark i at udvise kriminelle udlændinge. Det er med til at underminere tilliden til konventionerne og betyder i sidste ende, at flere lande ser stort på domstolens afgørelser, skriver Michael Aastup Jensen (V).

Af Michael Aastrup Jensen (V)
Formand for den danske delegation til Europarådets Parlamentariske Forsamling

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) dynamiske fortolkninger er et yderst vigtigt emne, som vi må og skal tage hånd om, når vi fra den 15. november overtager formandskabet for Europarådet.

Det er for Danmark og Europa vigtigt, at vi har internationale konventioner, såsom Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK), hvor det enkelte individ er beskyttet imod overgreb fra staten. Dette er med til at sikre, at alle bliver behandlet lige, og sikrer de svage over for de stærkes magt. Den internationale retsorden og en følelse af retfærdighed er derfor essentiel.

Opgør med domstolens praksis
Jeg ønsker ikke et opgør med menneskerettighedskonventionen, jeg værdsætter konventionen, men jeg ønsker et opgør med den måde, den bliver fortolket på. Lige nu er der tvivl om rimeligheden i, hvordan konventionen fortolkes. Uvisheden har medført, at de lande, der har forpligtiget sig til EMRK, begynder at se stort på specifikke afgørelser fra EMD.

Vi ser allerede nu, at mange lande ikke efterlever domstolens afgørelser. Dette er ikke kun lande som Rusland, Aserbajdsjan og Tyrkiet, men også lande som Finland, Spanien, Tyskland og Storbritannien. Det er et problem, at de lande, som burde bakke mest op om domstolen, sætter spørgsmålstegn ved de domme, som kommer fra Strasbourg. Det bør domstolen tage meget alvorligt og gribe i egen barm. Kernen i problemet er, at EMD’s konstante dynamiske fortolkninger og vidtgående domme er med til at underminere tilliden til de internationale konventioner i både vores eget land og i de fornævnte vest- og sydeuropæiske lande.

Holder hånden over forbrydere
I Danmark er der bred utilfredshed vedrørende artikel otte i EMRK, der omhandler retten til familieliv. Den har resulteret i, at vi i Danmark er blevet forhindret i at udvise kriminelle udlændinge. Artiklen er blevet fortolket til ukendelighed, og den truer med at sætte den danske tillid til domstolen helt over styr. Det er fuldstændig uacceptabelt, at konventionen kan fortolkes på en sådan måde, at den kommer til at holde hånden over forbryderne og dermed underminerer vores danske retsfølelse. Det er et demokratisk problem, at vi ikke kan udvise kriminelle udlændinge ud fra et hensyn til familieliv og privatliv.

Vi er derfor nødt til at arbejde mod mere rimelighed i systemet, da fortolkningen af konventionen strider fundamentalt mod ikke kun danske, men også andre landes interesser. Derfor vil Danmark bruge formandskabet for Europarådet til at ændre på fortolkningen af konventionen, således at det bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge. Det er ganske enkelt forrykt, at vi ofte ikke kan udvise kriminelle udlændinge til selv EU-lande.

Udlændinge i danske fængsler
Tallene taler desværre deres eget tydelige sprog i forhold til, hvor stort problemet er. I juli 2017 blev der foretaget et øjebliksbillede over udenlandske statsborgere i danske fængsler og arresthuse. Hele 30 procent har udenlandsk statsborgerskab. Det er alt for mange. Polen og Rumænien er alt for godt repræsenteret, da de slår sig voldsomt i tøjret i forhold til at modtage egne statsborgere, samtidig har Menneskerettighedsdomstolen afgjort, at vi ikke kan sende rumænske statsborgere tilbage til Rumænien til afsoning på grund af standarden i de rumænske fængsler. Det giver desværre et meget uheldigt incitament til, at Rumænien ikke gør noget ved deres fængsler. Det til trods for, at netop fængslernes ringe standard er blevet nævnt igen og igen i forbindelse med landets optagelse i EU.

Dette har resulteret i, at der i november 2016 var henholdsvis 61 fanger fra Polen og 39 fra Rumænien i danske fængsler. Det er ikke kun østeuropæiske lande, der har problemer med at tage imod deres egne fanger, dette gælder også lande som Tyskland, Sverige og Norge. Det er forrykt, at danske statskroner skal gå til at huse udenlandske fanger, når der er en klar aftale om, at nationalstaterne skal huse egne fanger.

Vi har med det danske formandskab en reel mulighed for at arbejde for mere rimelighed, og ved at gå forrest kan vi fremtidssikre de europæiske aftaler, menneskerettighederne og den internationale retsorden. Det er ekstremt vigtigt, at målet om at udvise kriminelle udlændinge opnås, da der er behov for at få rimeligheds- og retfærdighedsfølelsen tilbage. Det er Venstres holdning, at samarbejdet i både EU og i Europarådet skal give mening for borgeren.

Forrige artikel Universiteter: Staten bygger uden økonomisk ansvar Universiteter: Staten bygger uden økonomisk ansvar Næste artikel Forsker: Regeringen vildleder i debat om menneskerettigheder Forsker: Regeringen vildleder i debat om menneskerettigheder
Mundbind bliver nu et krav i seks kommuner

Mundbind bliver nu et krav i seks kommuner

PRESSEMØDE: Fem kommuner følger i Aarhus’ fodspor og får et krav om mundbind i al offentlig transport. Det oplyser regeringen efter et pressemøde, hvor sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har orienteret om en stigning i antallet af coronasmittede, der giver ”grund til bekymring”.