Debat

Børns Vilkår: Børn bliver ikke inddraget nok i deres egen sag

DEBAT: Alt for mange anbragte børn bliver ikke hørt og inddraget nok i deres egen sag, og det kan have konsekvenser langt ind i voksenlivet, skriver Børns Vilkårs direktør. 

Manglende inddragelse kan betyde, at børnene senere i livet ikke opsøger hjælp, når de har brug for den, skriver direktør i Børns Vilkår. 
Manglende inddragelse kan betyde, at børnene senere i livet ikke opsøger hjælp, når de har brug for den, skriver direktør i Børns Vilkår. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Marie Lagoni Pedersen
GDPRDeleted
Vis mere
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Rasmus Kjeldahl
Direktør, Børns Vilkår

Du får ikke nødvendigvis et barn i tale, bare fordi du stiller saftevand, tegnepapir og tuscher frem. Det er en specialistopgave at tale med – og reelt inddrage – udsatte børn.

Selv om kommunerne har fået mere fokus på børneinddragelse, viser undersøgelser, at mange anbragte børn og unge ikke oplever at blive inddraget.

En stor del får tilsyneladende slet ikke muligheden. Ankestyrelsens Børnesagsbarometer fra 2019 viste, at den lovpligtige børnesamtale kun blev overholdt i 56 procent af de sager, der var blevet undersøgt.

Alle beslutninger med betydning for barnets liv bør indeholde et tydeligt børneperspektiv, som barnet kan genkende sig selv i – også selvom det ikke er enigt i udfaldet.

Rasmus Kjeldahl
Direktør, Børns Vilkår

Den lave inddragelsesprocent er uacceptabel. Men selv når der foretages en børnesamtale, er der ofte problemer med kvaliteten af børneinddragelsen. Reel børneinddragelse har kun fundet sted, hvis barnet rent faktisk føler sig set, hørt og forstået.

Alle beslutninger med betydning for barnets liv bør indeholde et tydeligt børneperspektiv, som barnet kan genkende sig selv i – også selv om barnet ikke er enig i udfaldet.

Inddragelse er forebyggende 
Der er flere grunde til, at vi er så langt fra mål. Ud over manglende kompetencer til at føre samtaler med udsatte børn og unge, er der ofte hverken tid eller økonomi til god inddragelse.

Det er både kortsigtet og uhensigtsmæssigt, for vi ved, at børn oftere bakker op om beslutninger, når de oplever, at de har haft indflydelse på processen, og at deres stemme tæller. Det større ejerskab giver en højere kvalitet i anbringelserne og sænker risikoen for, at de bryder sammen.

Samtidig har reel børneinddragelse en langsigtet forebyggende effekt. Erfaringer fra blandt andet Børns Vilkårs bisidderordning viser, at børn, der ikke oplever sig tilstrækkeligt inddraget, oftere mister tilliden til, at myndighederne kan og vil hjælpe dem.

Læs også

Nogle børn opbygger en generel mistillid til samfundet, som mærker dem langt ind i voksenlivet, og som kan betyde, at de ikke opsøger hjælp, selv ikke når de har stærkt brug for den.

Lovgivningen har trænge kår i praksis
Det er ikke manglende lovgivning, der gør, at børneinddragelsen halter. Barnets Reform i 2011 slog tydeligt fast, at børn og unge har ret til inddragelse i egen sag, da de betragtes som kompetente og selvstændige individer med vigtig viden og meninger om deres eget liv.

Men lovgivningens ord og intentioner har trange kår i praksis. Vi anbefaler derfor, at regeringens kommende børneplan gør op med de barrierer, der i dag hæmmer børneinddragelse. Og at børneplanen indeholder tiltag, der styrker kvaliteten af børneinddragelsen.

Børns Vilkår anbefaler følgende:

 • En omfattende afdækning af forskningen på området og formidling af den viden, som findes, så den kan bringes mere i spil i kommunerne
 • En videreudvikling af metoder til at inddrage udsatte børn og unge
 • Etablering af en certificeringsordning i børneinddragelse, så vi sikrer, at sagsbehandlere i familieafdelingerne er rustet til den kerneopgave, som børneinddragelse er. Alle kommende socialrådgivere bør have mulighed for at opnå certificeringen som tilvalg i deres uddannelse
 • Systematisk feedback: Børn skal altid spørges om, hvordan de har oplevet et forløb. Denne feedback skal bruges til løbende at gøre børns møde med systemet mere børnevenligt
 • Kontinuitet i sagsbehandlere: Det er nødvendigt, at kommunerne skaber mere kontinuitet i sagsbehandlingen, så børnene undgår hyppige sagsbehandlerskift.

Det er helt afgørende, at anbringelsesområdet fremover bliver gennemsyret af et børneperspektiv, hvis det skal lykkes bedre på anbringelsesområdet. For det er i sidste ende børnene, der mærker, hvornår og hvordan det virker bedst.

Den viden skal kobles bedre med systemets faglighed. I Børns Vilkår har vi i mange år arbejdet med kompetenceudvikling af sagsbehandlere og bidrager gerne med viden og indsats på området. 

Dokumentation

Temadebat: Hvad skal en ambitiøs børneplan indeholde? 

En ambitiøs børneplan skal fremme regeringens mål, om at Danmark skal være verdens bedste land at være barn i. 

Men hvad skal en børneplan frem mod 2025 indeholde? Hvordan skal modellen for minimumsnormeringer konkret se ud? Og hvordan skal forholdene forbedres for personale og børn i daginstitutionerne?  

Nu giver Altinget i en temadebat ordet til en række centrale aktører, som vil give deres bud på, hvad en børneplan skal indeholde.   

Her er aktørerne:  
 • Benny Andersen, forbundsformand, Socialpædagogerne 
 • Christian Aabro, lektor, Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole 
 • Ellen Trane Nørby, medlem af Folketinget og børneordfører, Venstre
 • Elisa Rimpler, formand, BUPL 
 • Marie Blønd, talsperson, forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen
 • Peter Sørensen, formand, Danske Professionshøjskoler 
 • Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår 
 • Signe Nielsen, formand, FOLA
 • Stina Vrang Elias, administrerende direktør, DEA 
 • Thomas Gyldal Petersen, formand, KL's Børne- og Undervisningsudvalg.

I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.  
Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.  

Debatindlæg kan sendes til [email protected]. 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Rasmus Kjeldahl

Direktør, Børns Vilkår
cand.agro. (Københavns Uni. 1990), ph.d. i økonomi (London 1995)

0:000:00