FOLA: Forældrebestyrelserne skal klædes bedre på til øget ansvar

DEBAT: Forældre oplever utilstrækkeligt samarbejde med det pædagogiske personale, og der er brug for, at forældrene klædes bedre på til at spille en mere aktiv rolle, skriver FOLA's formand. 

Af Signe Nielsen
Formand, FOLA 

Forældrene vil deres børn det bedste, og deres engagement er som altid stort. Men noget er blevet sværere. Vi ser en tiltagende usikkerhed og bekymring hos forældre, blandt andet fordi forældrerollen konstant er til debat i medierne – det er med til at gøre os usikre som forældre.

Flere forældre søger råd hos det pædagogiske personale. Men de kontakter også FOLA i stigende grad med deres bekymringer, fordi de oplever, at personalet ikke har tid til dialog, og fordi de observerer forhold, som ikke er okay.

Derfor gik 100.000 forældre på gaden i foråret 2019 med krav om minimumsnormeringer.

Vi forældre skal være sikre på, at der er voksne nok sammen med vores børn – hver dag, hele dagen. I Danmark betaler vi forældre penge for at få vores børn passet, stimuleret og udfordret, så vi kan gå på arbejde, alt mens vores børn trives og udvikler sig.

Det er den samfundskontrakt, vi støtter op om. Men det kræver vished om, at forholdene er okay. Derfor kræver vi synlige normeringer og minimumsnormeringer på institutionsniveau. Det skal politikerne love os - til gengæld går vi på arbejde. 

Forældresamarbejdet skal prioriteres på alle niveauer
FOLA har gennemført en landsdækkende undersøgelse af samarbejdet mellem forældre og dag- og fritidsinstitutioner. Den viser, at forældre oplever samarbejdet som utilstrækkeligt – de savner dialog.

Der skal være plads til at fortælle personalet om en dårlig morgen, at katten er død eller har fået killinger. Kun sådan kan personalet møde børnene der, hvor de er. Forældrene savner også faste samtaler om deres børns udvikling og trivsel.

På bestyrelsesniveau ser vi også udfordringer. I den nye dagtilbudslov stilles højere krav til forældrene, og det skal prioriteres at klæde bestyrelserne på til ansvaret. Forældrene skal ses som en ressource i institutionen, men det sker kun, hvis der afsættes tid og ressourcer til forældresamarbejdet.

Vi ved at samarbejdet mellem forældre og pædagogisk personale er afgørende for et barns trivsel, men vi ved også, at der ikke er afsat tid eller rammer til dette samarbejde.

Derfor er det vigtigt, at de lokale forældrebestyrelser eller forældreråd får en god vejledning i, hvordan de kan spille en aktiv rolle i deres børns liv i institutionen.

FOLA er forældrenes talerør og er med til at påvirke arbejdet omkring den nye dagtilbudslov. Derfor er det vigtigt, at FOLA er med til at uddanne forældrene i det gode forældresamarbejde, da vi kan tage den viden med ind i vores arbejde i de forskellige partnerskaber omkring dagtilbudsloven.

Tilsyn skal være uvildige
TV2's dokumentar 'Daginstitutioner bag facaden' efterlader ingen tvivl. Der er brug for et veltilrettelagt tilsyn i alle dag- og fritidstilbud, og især er der brug for, at kommunerne følger op på tilsynene.

I dag kan et tilsyn være to ledere, som mødes og taler om deres institution. Den praksis skal ændres til: at alle tilsyn skal foregå på gulvet, over flere timer, gerne også i de pressede åbnings- eller lukketimer, og foretages af uvildige fagpersoner.

Forældrebestyrelserne og de lokale forældreråd skal involveres, og vigtigst af alt skal der reageres på tilsynet. Det giver ingen mening at lave tilsyn og handleplaner, hvis ikke kommunerne afsætter støtte, sparring og ressourcer til de institutioner, som har brug for hjælp. Derudover bør tilsynsrapporterne være frit og nemt tilgængelige for forældrene.

 

I FOLA leverer vi forældrenes synsvinkler. Vi taler om kvalitet, udvikling, læring og trivsel i institutionerne. Men hvis vi vil sikre, at alle børn og unge blomstrer, så skal vi handle nu og her og altid sikre, at også forældrene er med.

Forrige artikel BUPL: Flere pædagoger styrker trivslen hos udsatte børn BUPL: Flere pædagoger styrker trivslen hos udsatte børn Næste artikel EVA: Benægtelse af vores resultater er at svigte børnene EVA: Benægtelse af vores resultater er at svigte børnene
Oversigt: Det gør regeringen for børn og unges trivsel

Oversigt: Det gør regeringen for børn og unges trivsel

TRIVSEL: Anbefalinger om skærmbrug, bedre specialundervisning og oprettelsen af et trivselsråd. Regeringen arbejder på en række områder for at styrke børn og unges trivsel. Få overblikket over indsatserne her.