Debat

Daginstitutioner: Regeringen må stoppe forskelsbehandlingen af små børn, hvis de civile kræfter skal slippes løs

Hvis regeringen vil have civile kræfter til at løse velfærdsopgaver, er der behov for at skabe lighed mellem vuggestuebørnenes rammer i alle dagtilbud. Børn i civilt drevne vuggestuer er i dag dårligere stillet end andre vuggestuebørn, skriver Daginstitutionernes Lands-Organisations sekretariatschef.

Den allerede principielle uretfærdighed får en ekstra skrue med normeringskravene, når de civilt drevne dagtilbud skal levere normeringer for et mindre tilskud per barn, skriver Tanja Krabbe.
Den allerede principielle uretfærdighed får en ekstra skrue med normeringskravene, når de civilt drevne dagtilbud skal levere normeringer for et mindre tilskud per barn, skriver Tanja Krabbe.Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix (arkivfoto)
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har i det fælles regeringsprogram en målsætning om grundlæggende at forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på. Statsminister Mette Frederiksen har igen og igen slået fast, at økonomien ikke rækker til at sikre samme velfærd i fremtiden, hvis vi ikke ændrer måden, vi skruer velfærden sammen på.

Faktisk er det ikke kun nyskabende at lade civile kræfter træde til i udviklingen af velfærdsstaten. I Danmark har vi tradition for, at aktive borgere er med til at skabe det samfund, vi har opbygget gennem generationer. Både i byerne og i de mindre landsbysamfund er der masser af gode eksempler på engagement og initiativ, der bidrager til at forbedre hverdagslivet i lokalsamfundet.  

På mange måder er de 568 private dagtilbud rundt omkring i landet et præmieeksempel på, at det giver god mening at lade lokalsamfund og ildsjæle byde ind på velfærdsopgaven. Modsat fordommene om private daginstitutioner som forbeholdt nogle få, er virkeligheden nemlig, at de private dagtilbud er kvalificeret børnepasning drevet af pædagogiske ildsjæle, forældrekredse og lokale netværk rundt omkring i landet.

Også her står ildsjælenes bidrag til det fælles gode på en lang tradition, som går længere tilbage, end da muligheden for private daginstitutioner blev indført i 2005. Mange daginstitutioner blev oprindeligt skabt af enkeltpersoner, foreninger, trossamfund og lokale fællesskaber.

Den gamle bestemmelse med negativ forskelsbehandling af de små børn i civilt drevne dagtilbud er regeringen nødt til at gøre op med, hvis man mener det alvorligt med det offentligt-private samarbejde.

Tanja Krabbe
Sekretariatschef, DLO

Denne tilblivelse har skabt grobund for et mangfoldigt dagtilbudsudbud, som giver god mulighed for at lade forskellige pædagogiske tilgange og lokalt tilpassede traditioner udfolde sig. En mangfoldighed, der passer godt ind i den nuværende regerings målsætning om at sætte borgeren før systemet.

Forskelsbehandling af små børn

Skal civile kræfter også fremover kunne byde ordentligt ind på velfærdsopgaven i forhold til de mindre børn, er regeringen dog nødt til at rydde op i en alvorlig problematik omkring de populære civilt drevne dagtilbuds økonomi.

I årevis har vuggestuebørnene i disse dagtilbud nemlig fået ringere kommunale tilskud til deres pasning. Det gælder, selvom alle vuggestuer, uanset hvem der driver dem, skal leve op til samme krav til pædagogisk kvalitet, ligesom de har samme krav til indretning, legeplads, sikkerhed osv.

Dagtilbudsloven fastsætter, at forældrene betaler omkring 25 procent af, hvad det koster at have et barn i dagtilbud, mens kommunen yder et tilskud på omkring de 75 procent. En særlig bestemmelse i dagtilbudsloven betyder dog, at vuggestuebørnene i de private dagtilbud oftest får mærkbart mindre tilskud end deres fremtidige venner i alle andre vuggestuer.

Læs også

Det skyldes, at tilskuddet til de mindste børn i de private dagtilbud kan beregnes på baggrund af, hvad også dagplejebørnene koster i kommunale tilskud – og det er langt færre kroner per barn. Faktisk udgør forskellen i nogle kommuner en pædagogmedhjælper per stue i de travleste timer på dagen.

Den gamle bestemmelse med negativ forskelsbehandling af de små børn i civilt drevne dagtilbud er regeringen nødt til at gøre op med, hvis man mener det alvorligt med det offentligt-private samarbejde. Hvis de populære civilt drevne dagtilbud skal bevares, og hvis civile kræfter skal turde prøve kræfter med at starte nye tilbud op, skal man give lige rammer for den hverdag, der kan tilbydes børnene.

Langt fra kun de riges børn

Det er vigtigt at holde for øje, at de private dagtilbud er geografisk set spredt ud over hele landet. Kommuner, der har særligt mange af denne type samarbejder mellem civile kræfter og det offentlige, er eksempelvis Jammerbugt, Aabenraa og Assens, ligesom små øsamfund som Bornholm, Samsø og Ærø næppe ville være det samme uden de private dagtilbud.

Forældrene i private dagtilbud er altså ikke særligt velbeslåede. De bor bare typisk steder, hvor de private børnepasningstilbud er dem, der er mulige, hvis man skal afsted på arbejde.

Ligestilling af vuggestuebørnene – og forældres vuggestuevalg – burde være en principiel mærkesag for regeringen.

Tanja Krabbe
Sekretariatschef, DLO

Da forældrekredsen i de mange små landsbysamfund sjældent kan betale mere end andre forældre i gennemsnit, er fremtiden for mange af de civilt drevne vuggestuer og børnehaver truet. Det vil være problematisk for børn og forældre, der skal indregne længere transport, men også for regeringens ønsker om grundlæggende at forandre den måde, velfærden i dag styres, dokumenteres, kontrolleres og leveres på.

Ordentlige og fair driftsvilkår for de private daginstitutioner tjener ikke kun den værdimæssige frihed og pædagogiske mangfoldighed, men udgør kernen i en stolt dansk tradition for civil drivkraft til gode for vores fælles velfærdssamfund.

Uret tikker

En ligestilling af tilskudsreglerne skal ske senest 1. januar 2025. Fra denne dato gælder minimumsnormeringskravet efter planen også for private daginstitutioner.

Selve normeringskravet skulle oprindeligt gælde for 2024, men er grundet tekniske udfordringer udskudt et år. Rent teknisk skulle private daginstitutioner nemlig leve op til kommunernes gennemsnit. Men da gennemsnittet opgøres med næsten et års forsinkelse, havde de private daginstitutioner ikke mulighed for at vide, hvilket krav de skulle leve op til, når de lagde vagtplanen. De private dagtilbud vil da også meget gerne levere gode normeringer, men er nødt til at vide, hvilket lovkrav de skal overholde.

Læs også

Inden 2025 er der altså mulighed for at sikre mere klarhed over regnemetoderne – men også et behov for at skabe lighed på tilskudssiden. Den allerede principielle uretfærdighed får nemlig en ekstra skrue med normeringskravene, når de civilt drevne dagtilbud skal levere normeringer for et mindre tilskud per barn.

Det vil særligt i kommuner med mange dagplejebørn, og dermed særligt lave tilskud til vuggestuebørnene, blive en tæt på umulig opgave. Over 80 procent af driftsomkostningerne i en daginstitution er lønninger til personale, og hvis grundøkonomien er lavere end de daginstitutioner, den private vuggestue skal sammenlignes med, hænger økonomien ganske simpelt ikke sammen.

Men netop derfor, og selv helt uden regler om minimumsnormeringer, burde en ligestilling af vuggestuebørnene – og forældres vuggestuevalg – være en principiel mærkesag for regeringen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion


0:000:00